Microsoft 365


Jak získat účet Microsoft 365, typy účtů

Popis aplikací a funkcí dostupných díky různým licencím najdete na samostatné stránce.

Studenti

 • Přístup k Microsoft 365 je jim zřízen automaticky (přihlásit k účtu).
 • Mají přidělenou studentskou licenci A3.
 • Student, který je zároveň zaměstnancem, má stále studentskou licenci A3.
 • Mají k dispozici všechny nástroje a funkce Microsoft 365 (zobrazit nástroje) s výjimkou MS Bookings a možnosti zakládat Class Teams v MS Teams.
 • Mají k dispozici licenci pro instalaci desktopových aplikací Microsoft 365 na soukromé PC a mobilní zařízení (instalovat Microsoft 365).

Životní cyklus studentského účtu

 • Účet je aktivní po dobu studia. Po jeho ukončení zůstává účet funkční po dobu 300 dnů (režim prodloužené životnosti), ale není již k dispozici Microsoft 365 kromě webové verze.
 • O přechodu do režimu prodloužené životnosti a blížícím se konci prodloužené životnosti je uživatel informován mailem.
 • Uživatel může účet v prodloužené životnosti v INETu zrušit.
 • Pokud se uživatel v době prodloužené životnosti stane znovu studentem či zaměstnancem, je účet automaticky převeden do standardního stavu.
 • Po ukončení režimu prodloužené životnosti může být účet převeden na absolventský. Povolení absolventského účtu je možné v INETu. Tento účet obsahuje pouze aplikace Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly, ostatní aplikace jsou odebrány a jejich data odstraněna.
 • Stávající fakultní aliasy přiřazené k poštovní schránce jsou při přechodu na absolventský účet odstraněny. Zprávy zaslané na adresy jiné než učo@muni.cz nebo učo@alumni.muni.cz budou odmítány z důvody neexistence adresy.
 • V odůvodněných případech může být přístup k účtu M365 uživateli zablokován nebo zcela zrušen.

Zaměstnanci (vč. DPP, DPČ)

Upozornění: studenti, kteří mají zároveň zaměstnanecký vztah, mají přidělen účet jako studenti (viz výš).

 • Přístup k Microsoft 365 je jim zřízen automaticky (přihlásit k účtu).
 • Ve výchozím stavu mají přidělenu zaměstnaneckou licenci A1 neumožňující instalaci Microsoft 365 pro velké organizace.
 • Mají k dispozici většinu nástrojů a funkcí Microsoft 365 (zobrazit nástroje).
 • V INETu si mohou přidělenou licenci ověřit a aktivovat/deaktivovat zaměstnaneckou licenci A3.
 • Pokud si v INETu nastaví licenci A3, mohou si instalovat Microsoft 365 pro velké organizace na soukromé PC a mobilní zařízení (instalovat Microsoft 365).
 • Pokud si v INETu nastaví licenci A3, mají k dispozici všechny nástroje Microsoft 365 (zobrazit nástroje).

Životní cyklus zaměstnaneckého účtu

 • Účet je aktivní po dobu zaměstnání. Po ukončení zaměstnání zůstává účet funkční po dobu 300 dnů (režim prodloužené životnosti), ale není k dispozici možnost použití Microsoft 365 kromě webové verze.
 • O přechodu do režimu prodloužené životnosti a blížícím se konci prodloužené životnosti je uživatel informován mailem.
 • Uživatel může účet v prodloužené životnosti v INETu zrušit.
 • Po ukončení režimu prodloužené životnosti je:
  • zaměstnancům, kteří nestudovali na MU, účet smazán včetně všech dat. Adresa učo@muni.cz je přesměrována do IS.
  • zaměstnancům, kteří dříve studovali na MU a povolili si v INETu absolventský účet, účet převeden na absolventský. Tento účet obsahuje pouze aplikace Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly, ostatní aplikace jsou odebrány a jejich data odstraněna.
 • V odůvodněných případech může být přístup k účtu M365 uživateli zablokován nebo zcela zrušen.

Prodloužení platnosti účtu

 • Zaměstnancům mohou fakultní technici ve zdůvodněných případech nastavit delší platnost (např. zaměstnancům, kteří MU opouští jen dočasně, ale na dobu delší než 300 dnů). Po tuto dobu je účet ve standardním stavu s přidělenou licencí A1, jen nejsou dostupné aplikace Microsoft 365 pro soukromá zařízení.

Absolventi

 • Absolventský účet (přihlásit k účtu) si mohou povolit současní i bývalí studenti MU v INETu. Aktivuje se při ukončení prodloužené životnosti účtu zaměstnance/studenta MU.
 • Jsou k dispozici pouze aplikace Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly, ostatní aplikace, včetně jejich dat, jsou při přechodu ze standardního účtu na absolventský odstraněny.
 • Nemají právo na instalaci Microsoft 365.

Životní cyklus absolventského účtu

 • Životnost účtu není omezena. MU se může rozhodnout poskytování této služby ukončit.
 • Absolvent se může kdykoliv rozhodnout účet aktivovat/deaktivovat.
 • Pokud se uživatel s absolventským účtem stane znovu studentem či zaměstnancem, je účet automaticky převeden do standardního stavu.
 • V odůvodněných případech může být přístup k účtu M365 uživateli zablokován nebo zcela zrušen.

Externisté

 • Externí spolupracovníci bez formálního vztahu s MU standardně nedostávají účty v Microsoft 365 Masarykovy univerzity. K řadě nástrojů mohou získat přístup pomocí účtu Microsoft 365 své organizace nebo svého soukromého účtu Microsoft. V případě, že takový přístup není dostačující, je možné vytvořit sponzorovaný účet a přidělit mu Microsoft 365.

Sponzorované účty

 • Sponzorované účty jsou určeny především pro externí spolupracovníky zaměstnanců MU, kteří potřebují získat přístup k prostředkům Microsoft 365 Masarykovy univerzity a nepostačují jim možnosti, které lze zpřístupnit účtům, které mají ve svých organizacích nebo soukromým účtům Microsoft.
 • Externí spolupracovníci tak mohou prostřednictvím sponzorovaného účtu získat zejména následující funkce a nástroje: poštovní schránka v Office 365 MU, vlastní kalendář a přístup ke kalendářům ostatních uživatelů Microsoft 365 MU, osobní prostor OneDrive v Microsoft 365 MU, poštovní schránka ve Skupinách Microsoft 365 a přispívání do konverzací v úkolech Planneru, soukromé komunity Viva Engage (Yammer).
 • Jak zřídit účet hosta se dozvíte v návodu Účty hostů v Microsoft 365 na MU.

Životní cyklus sponzorovaného účtu

 • Platnost účtu je stanovena na dobu odpovídající době předpokládané spolupráce (s určitou rezervou).
 • Po ukončení platnosti účtu do okamžiku zrušení může být platnost změněna v aplikaci pro správu hostů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.