Microsoft Office O365


Návod: Práce s makry v Office 365

Makra mohou sloužit útočníkům k proniknutí do systému a umožnit jim šíření malwaru či ransomwaru, proto přispívá blokace maker v MS Office 365 k větší bezpečnosti počítače. Makra z neověřených zdrojů (např. stažená z internetu, nebo zaslaná e-mailem) jsou nově v Office 365 automaticky blokována.

K běžné práci v aplikacích Word, Excel a PowerPoint není nutné makra používat. Pokud ale makra spouštět ke své práci potřebujete, je nutné je povolit, viz návody níže.

Výchozí nastavení

Ve výchozím nastavení aplikací jsou všechna makra zakázána, ale při spuštění dokumentu s makrem se objeví upozornění a poté je možné makro povolit, viz obrázek:

Bez popisku

Nastavení maker v Centru zabezpečení

Tento návod je určen pro aplikaci Word, nastavení v Centru zabezpečení aplikací Excel a PowerPoint však vypadají velmi podobně.

Do nastavení se dostanete touto cestou: Soubor > Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečení > Nastavení maker.

Umístění maker

V Centru zabezpečení lze také nastavit složky, které jsou poté považovány za důvěryhodná umístění.

Doporučujeme přesunout makra do některé ze složek, které jsou již označeny za důvěryhodná umístění.
Z důvodů bezpečnosti nedoporučujeme jako nová důvěryhodná umístění označovat složky, kam si běžně ukládáte dokumenty (např. Stažené soubory, Dokumenty, Plocha apod.).

 

Makra uložená ve OneDrive

Makra, která si uložíte do vašeho pracovního OneDrive a poté zase stáhnete, jsou považována za důvěryhodná. OneDrive, který máte na MU k dispozici, je nastaven jako důvěryhodné umístění. I tak by ale makra měla pocházet z důvěryhodného zdroje.

Zakázání všech maker

Pokud jsou makra zakázána bez oznámení, informace o jejich zablokování je zobrazena až při pokusu o spuštění. Více informací lze získat on-line po kliknutí na tlačítko nápovědy.

Zakázání všech maker kromě digitálně podepsaných

Pokud využíváte makra vytvořená konkrétní organizací, doporučujeme si od této organizace vyžádat aktualizované makro opatřené digitálním podpisem a v Centru zabezpečení zvolit tuto možnost.

Více k digitálně podepsaným makrům zde:

 

Povolení maker

Povolení všech maker

Toto nastavení z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme, protože nedochází ke kontrole toho, jaká makra jsou spouštěna a může být ohrožena bezpečnost počítače.

Povolení konkrétního makra

Při stažení dokumentu či makra lze nastavit ve vlastnostech jeho odblokování. Klikněte na soubor pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. Poté zaškrtněte Odblokovat a klikněte na OK.

Při povolení makra byste měli vědět, odkud pochází a zda je zdroj důvěryhodný.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.