Virtualizační platforma MU


Návod: Administrace virtuálních serverů

Upozornění

V současné době probíhá migrace uživatelských účtu na nový formát. Uživatelé jsou převáděni po jednotlivých virtuálních serverovnách a individuálně informováni. Dokumentace bude postupně upravována. Formát nového uživatelského jména je UCN\UČOadm.

1. Přístup k administrativnímu rozhraní

Veškerá správa virtuálního stroje se provádí přes webové administrativní rozhraní. Je přes něj možné VS zapínat, vypínat, restartovat, vkládat CD/DVD do virtuální mechaniky, přistupovat ke konzoli, vytvářet snímky atd.

Webové rozhraní je dostupné na adrese https://vcenter.ics.muni.cz. Webové rozhraní je přístupné pouze z univerzitní sítě. Pro přístup z Internetu doporučujeme použít VPN MUNI.

Přihlášení k administrativnímu rozhraní

1a
Pro přihlášení použijte možnost Launch vSphere client (HTML 5).

1b
Jako login použijte UCN\UČOadm nebo ICS\„váš login“ (pokud ještě nedošlo k
migraci na nový formát).

2. Ovládání virtuálního stroje

2a
Zkontrolujte si, že v levém horním rohu je vybrána možnost VM and Templates.

2b
Ve vlastnostech VS můžete přistupovat k virtuální konzoli a připojit instalační médium.

3. Instalace operačního systému

Následujícím krokem po zřízení VS je instalace operačního systému.

Instalační médium do CD/DVD mechaniky se připojuje v nabídce Edit Setting. Je možné připojit lokální CD/DVD mechaniku nebo ISO obrazy dostupné na datastoru public-images. V případě, že datastore neobsahuje vámi preferovaný operační systém, napište přes formulář, o který OS chcete seznam rozšířit.

4. VMware Tools

U všech provozovaných VS se doporučuje instalace tzv. vmware tools. Jedná se o optimalizované ovladače a aplikace instalované do VS. VMware Tools umožňují plné využití výhod virtualizovaného prostředí.

Instalace VMware Tools

4a
Pro instalaci VMware Tools je třeba vybrat v kontextovém menu virtuálního serveru položku Guest OS a Install VMware Tools.

U virtuálních serverů s operačním systémem Linux doporučuje přednostně instalovat VMware Tools dostupné prostřednictvím standardních balíčkovacích systémů. Pro instalaci použijte u systémů Debian a Ubuntu příkaz sudo apt-get install open-vm-tools a u systémů RHEL, Fedora, CentOS sudo yum install open-vm-tools-desktop.

5. Snímky virtuálních serverů

5a
Snímek (snapshot) virtuálnícho serveru je přesný obraz stavu virtuálního serveru v okamžiku provedení snímku. Snímky je možné provádět u vypnutých i spuštěných virtuálních serverů. Snímky se vytváří s použitím kontextové nabídky virtuálního serveru.

Snímky jsou užitečné například při provádění větších změn v systému. Zajistí možný návrat do stavu systému před provedením změn. Obdobně je možné vytvořit například kopii virtuálního stroje, na které je možné otestovat provedení komplikovaných operací.


Při práci se snímky VM je důležité nezapomenout na to, že součástí snímků je jenom obsah disků v módu (Disk Mode) Dependent. Disky v obou módech Independent nejsou součástí snapshotů!

Snímky nejsou náhradou zálohování! Není vhodné vytvářet nadměrné množství snímků, případně snímky ponechávat déle než je nezbytně nutné. Snímky spotřebovávají další diskové kapacity a snižují výkon. U virtuálních severů s existujícími snímky se rovněž vyskytují potíže u některých operacích s virtuální servery. 

Snímky starší 6 měsíců jsou automaticky mazány.

6. Zálohování VS

Mimo standardního zálohovaní z prostředí vlastního operačního systému je možné využívat zálohování zprostředkovávané virtualizační vrstvou. Je možné zálohovat diskový oddíl jako jeden celek. Tím může být výrazně usnadněna obnova například systémového disku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.