Virtualizační platforma MU


Jak zaregistrovat internetovou doménu

Registrace domény 2. řádu

Internetovou doménou 2. řádu jsou domény typu www.nejakadomena.cz, www.nejakadomena.org. Jednotlivá pracoviště MU si je mohou registrovat samostatně nebo prostřednictvím ÚVT MU.

Registrace prostřednictvím ÚVT MU

Pro pracoviště, která nemají s registrací domén zkušenosti, může registraci zprostředkovat ÚVT MU. V případě zájmu o zajištění registrace domény zašlete email na adresu dns-dhcp@ics.muni.cz.

V emailu uveďte

 Název registrované domény 

Název a kontaktní údaje pracoviště. Tyto údaje budou použity v položkách Vlastník domény a Fakturační kontakt

 Název pracoviště
 Ulice
 Město
 PSČ 

Uveďte jméno osoby zodpovědné za doménu a email, na který budou zasílány od registrátora zprávy týkající se domény, fakturace a blížící se expirace. Je vhodné použít skupinovou adresu pro zajištění zastupitelnosti. Volitelně je možné uvést i telefon.

 Jméno a příjmení
 E-mail
 Telefon (nepovinné) 

ÚVT nabízí pro hostování domén využití vlastních DNS severů (ns.muni.cz, ns2.muni.cz). Pokud je z nějakého důvodu vhodné použít jiné DNS servery, je potřeba uvést příslušný technický kontakt (obvykle správce použitých DNS serverů):

 Technický kontakt (není potřeba uvádět při použití DNS serverů ÚVT)
 DNS servery (není potřeba uvádět při použití DNS serverů ÚVT) 

Pokud se pro registrovanou doménu bude směrovat elektronická pošta, upřesněte jméno poštovního serveru nebo mx záznam, který bude v doméně uveden.

 Poštovní server 

Dále je potřeba uvést na kolik let bude doména zaplacena (1-10 let).

 Délka předplacení 

Podle uvedené hodnoty bude vygenerována registrátorem faktura a zaslána na uvedenou fakturační adresu.

Po vypršení uvedeného období je potřeba registraci domény prodloužit. Výzva k prodloužení domény bude doručena na uvedený kontaktní email. Pokud nebude provedeno obnovení, dojde ke zrušení registrace domény. ÚVT obnovení registrace domény nezajišťuje.

Samostatná registrace

Pracoviště MU si mohou registrovat internetové domény i samostatně. Při samostatné registraci je důležité, aby jako držitel domény byla uvedena Masarykova univerzita, případně s upřesněním o jakou část se jedná. Držitelem domény nesmí být třetí strana jako např. firma zprostředkovávající příslušnou webovou prezentaci!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.