Virtualizační platforma MU


Virtuální serverovna

Větším týmům a pracovištím se zázemím vlastních ICT správců nabízíme funkcionalitu tzv. virtuální serverovny. Virtuální serverovna poskytuje správcům příslušného pracoviště maximální možnou míru autonomie při správě jejich virtuálních serverů.

V rámci virtuální serverovny mohou její správci

 • Vytvářet a rušit virtuální servery
 • Spouštět a vypínat virtuální servery
 • Připojovat a odpojovat virtuální servery k počítačové síti
 • Upravovat konfiguraci virtuálních serverů
 • Vytvářet virtuální disky a připojovat je k virtuálnímu serveru
 • Vytvářet a rušit snapshoty virtuálního serveru

Pro každou virtuální serverovnu jsou nastaveny limity na tři zdroje

 • Paměť RAM (GB) – nastaveno na úrovni Resource Pool
 • CPU výkon (MHz) – nastaveno na úrovni Resource Pool
 • Diskový prostor (TB) – nastaveno velikostí přidělených datastorů

V mezích takto nastavených limitů mají správci serverovny plnou autonomii při vytváření a konfiguraci virtuálních serverů.

Doporučení pro správce virtuálních serveroven

Pro zajištění optimálního využití dostupných fyzických zdrojů dodržujte při správě virtuální serverovny následující doporučení.

Virtuální disky

Virtuální disky doporučujeme vytvářet jako tenké (Thin provisioning). Takto vytvořený disk zabírá pouze tolik místa, kolik je na něm uložených dat. Tím se šetří místo na diskovém poli a zrychlují některé operace s virtuálními servery.

Při vytváření disků je rovněž důležité zvolit správný typ disku. Na výběr jsou následující tři typy:

 • Persistent – jedná se o výchozí volbu. Obsah disků tohoto typu je součástí snímků (snapshot) virtuálního serveru.
 • Independent-Persistent – chová se stejně jako persistent disk, ale obsah takového disku není součástí snímků (snapshot) virtuálního serveru!
 • Independent-Non-Persistent – tento typ má specifické použití. Všechny změny obsahu disku jsou dočasné. Při vypnutí VM jsou všechny provedené změny zahozeny.

Alokace vCPU

Při vytváření virtuálních serverů doporučujeme minimalizovat počet přidělených CPU jader (vCPU). Počet přidělených vCPU si můžete kdykoli v budoucnu navýšit, pokud se ukáže jako nedostačující. Alokací přehnaně vysokého počtu jader, která nejsou využitá, se zbytečně zvyšuje zátěž celé virtualizační platformy.

Podle našich zkušeností pro většinu provozovaných server stačí 1, 2 nebo 4 vCPU. Při potřebě virtuálního severu o více než 8 vCPU konzultuje situaci se správci virtualizační platformy.

HW Compatibility

Pro optimální funkcionalitu virtuálních serverů a celé virtualizační platformy je doporučování nenechávat zastarat verzi virtualizovaného hardwaru jednotlivých virtuálních serverů. Starší verze virtuálního hardware neumožňují plně využívat všech vlastností, které jsou v rámci virtualizační platformy dostupné.

V současné době je doporučeno používat verze 13 a novější. Správci virtuálních serveroven mohou sami naplánovat povýšení na nejnovější verzi ve webové rozhraní podle obrázku. Upgrade bude následně proveden při následujícím restartu VM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.