Virtualizační platforma MU


Snímky (snapshots) a replikace

Snímky (Snapshots)

Snímek virtuálnícho serveru je přesný obraz stavu virtuálního serveru v okamžiku provedení snímku. Snímky je možné provádět u vypnutých i spuštěných virtuálních serverů. Snímky jsou užitečné například při provádění větších změn v systému. Zajistí možný návrat do stavu systému před provedením změn. Snímky není možné považovat za náhradou zálohování. Snímky nechrání před hardwarovou závadou! Snímky starší 6 měsíců jsou automaticky mazány.

Replikace

Při replikaci se průběžně kopíruje obsah (respektive probíhající změny) virtuálního serveru na oddělené úložiště. V případě poruchy hardwaru, na kterém virtuální server běží, je možné virtuální server nastartovat z takto udržované repliky. Replika není zcela identická s původním virtuálním serverem. Je v ní uložen snímek provozovaného virtuálního serveru, s určitým (obvykle několikaminutovým) zpožděním oproti aktuálnímu stavu provozovaného virtuálního serveru. Jedná se o asynchronní proces.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.