MUNI Softwarové licence


Aplikace Microsoftu

Microsoft Office

V případě zájmu o instalaci Office 2019/Office 365 Pro Plus postupujte podle návodu.

Microsoft Select pro vzdělávání

Microsoft Select pro vzdělávání je multilicenční program pro školy a univerzity. Program je určen pouze pro zaměstnance MU. Masarykova univerzita uzavřela smlouvu Microsoft Select, která umožňuje nakupovat většinu produktů firmy Microsoft® za zvýhodněné ceny.

Výjimkou jsou operační systémy, které nejsou zahrnuty do smlouvy Select a musí tedy být pořízeny s počítačem při jeho nákupu v podobě OEM licence nebo samostatně jako tzv. krabicová licence. Select pak umožňuje zakoupit upgrade na tyto operační systémy.

Realizaci nákupů softwaru v rámci projektu Microsoft Select pro vzdělávání zastřešuje ÚVT MU. V případě že máte zájem o nákup konkrétního produktu, kontaktujte svoje CIT, které má k dispozici aktuální ceník, instalační média a zprostředkovává nákup pro jednotlivé fakulty a pracoviště.

Podrobné licenční podmínky: Product Licensing Web

Co je to Software Assurance?

Software Assurance je služba společnosti Microsoft určená pro zákazníky, kteří využívají některý z multilicenčních programů. Po dobu platnosti SA mají zákazníci zajištěno právo na nové verze v okamžiku jejich uvedení na trh. SA je možno v rámci multilicenční smlouvy dokoupit i k OEM nebo FPP verzi daného produktu a to do 90 dnů od data jejich zakoupení. SA může přinést také další výhody, podrobněji viz:

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.