Microsoft 365


Návod: Nastavení jazyka M365 a časového pásma

Nastavení jazyka

Jazyk je potřeba nastavit na několika úrovních – některé aplikace mají vlastní nastavení jazyka.

  1. Nastavení v INETu – změna preferovaného jazyka pro domovskou stránku Microsoft 365
  2. OneDrive – změna jazyka se propíše do webových aplikací například online Word
  3. Outlook Web App – změna Outlooku online, nastavení jazyka poštovních složek
  4. Teams
  5. SharePoint/skupiny Microsoft 365 - nastavení jazyka probíhá v konkrétním SharePointu (skupině)
  6. Viva Engage (Yammer)
  7. Stream

Inet

1
Hlavní nastavení jazyka a časového pásma proveďte v Inetu.

OneDrive

1
Jazykové nastavení pro OneDrive má vliv na nastavení jazyka u dalších aplikací – Word, Excel...

Je možné použít přímý odkaz, kde nahradíte UČO za své UČO.

Nebo je možné postupovat podle bodů níže.

https://ucnmuni-my.sharepoint.com/personal/UČO_muni_cz/_layouts/15/muisetng.aspx

2
Přejděte v Microsoft 365 do OneDrive. V pravém horním rohu klepněte na ozubené kolečko a vyberte možnost Nastavení OneDrivu.

3
V levém panelu zvolte možnost Další nastavení a Jazykové nastavení.

4
Klepněte na Zobrazit rozšířené nastavení.

5
Vyberte jazyk, který chcete v OneDrive používat a klepněte na Uložit.

Nastavení rozhraní Outlook Web App (Outlook na webu) a názvů poštovních shránek

1
Klikněte na odkaz a zvolte jazyk, případně časové pásmo.

Změna názvů výchozích složek:
Pokud ponecháte zaškrtnuto „Přejmenovat výchozí složky, aby jejich názvy odpovídaly určenému jazyku“, pak se kromě jazyka rozhraní Outlooku na webu přejmenují i základní složky (Doručená pošta, Odeslaná pošta atd.). Tato změna se projeví nejen na webu, ale i v poštovních klientech. V případě MS Outlook to není problém, ale u některých klientů klientů může vést k duplikování některých složek nebo ukládání některých zpráv (např. odeslané nebo smazané pošty) do jiných složek. Pokud využíváte jiné klienty, než je Outlook, doporučujeme tuto změnu dělat jen při zahájení používání Microsoft 365.

MS Teams

1
Klepněte na ikonu se svou fotkou/iniciálami v pravém horním roku a poté na Nastavení.

2
Na kartě Obecné vyberte požadovaný jazyk. Poté je potřeba stránku Teams obnovit.

SharePoint

1
SharePoint přebírá jazykové nastavení uživatele nastavení v Inet a uživatelem zvolený jazyk by se měl použít automaticky.

Pokud se SharePointu nebo skupiny Microsoft 365 zobrazuje špatný jazyk, může být potřeba jej k SharePoint prostoru doplnit. To musí udělat vlastník SharePoint podle postupu níže.

Přejděte na prostor SharePoint, u kterého potřebujete doplnit jazyk a klepněte na ozubené kolečko v pravém horním rohu a Nastavení webu.

2
V sekci Správa webu klepněte na Nastavení jazyka.

3
Klepněte na Zobrazit rozšířené nastavení.

4
Doplňte požadované jazyky a ve spodní části stránky na Uložit.

Viva Engage (Yammer)

1
V aplikaci Viva Engage (Yammer) klikněte na Ozubené kolečko možnost Upravit nastavení.

2
Vyberete záložku Předvolby a změníte jazyk.

Stream

1
V aplikaci Stream klepněte na ozubené kolečko a Moje nastavení.
Pozor! Níže v nabídce je Jazyk a časové pásmo - změnit jazyk – toto nastavení pro Stream nefunguje!

2
Na další stránce zvolte požadovaný jazyk.

Nastavení časového pásma

Časové pásmo účtu uživatele se nastavuje v rámci poštovní schránky v Microsoft 365.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.