FF Automatická odpověď v době nepřítomnosti
Tuto službu zajišťuje FF MU


 Tato služba byla zrušena ke dni 12. 8. 2022. Níže uvedený postup již není platný. Automatickou odpověď si nyní nastavíte sami v nastavení automatické odpovědi v O365.

Chcete-li, aby vaše fakultní poštovní schránka v době vaší nepřítomnosti sama poslala odpověď s informací o vaší nepřítomnosti na doručené e-maily, požádejte o to správce fakultního poštovního serveru pomocí formuláře. Uveďte text automatické odpovědi a datum (a čas) začátku i konce období, ve kterém má být automatická odpověď v nepřítomnosti aktivní.

Příklad:
text: „V době od 27. 7. do 14. 8. 2015 jsem mimo kancelář. Pokud je Váš požadavek urgentní a nesnese odkladu, zašlete jej prosím na adresu…“
období: „od 27. 7. 2015 (06:00) do 14. 8. 2015 (20:00)“

Systém automaticky odpovídá na adresu každého odesílatele pouze jednou. V případě potřeby jiného nastavení je nutné tuto informaci upřesnit v zadání, které na CIT FF zašlete.

Rizika spojená s automatickou odpovědí

Použití jakéhokoli automatického odpovídače s sebou nese drobná rizika. Je tedy rozhodnutím každého, nakolik je pro něj a jeho adresáty tato služba důležitá.

I když je pošta přicházející na fakultní server filtrována proti spamu, může se stát, že je automatická odpověď odeslána i osobám hromadně rozesílajícím nevyžádanou poštu (spammerům) a může být chápána jako potvrzení, že adresa je platná, a tím cennější na prodej dalším zájemcům. Případně je z ní možné zjistit další informace, které mohou být zneužity. Problematické je použití odpovídače u uživatelů, kteří jsou členy e-mailových konferencí nebo mají rozsáhlejší soubory filtrovacích pravidel. Další osobní riziko přináší možnost vyvození závěru, že domácnost uživatele není hlídána („pozvánka do prázdného bytu“).

Výše uvedená rizika je částečně možné eliminovat nastavením odpovídače tak, že je automatická odpověď v nepřítomnosti zasílána pouze určité skupině odesilatelů – např. pouze odesilatelům v rámci fakulty nebo univerzity. V případě zájmu specifikujte takový požadavek do své žádosti o nastavení automatické odpovědi, zasílané správci fakultního poštovního serveru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.