Centrum informačních technologií FF 
Kancelář e-learningu

V podzimním semestru 2020 proběhla u fakultního e-learningového prostředí ELF jedna zásadnější změna – přechod na nový životní cyklus.

Co se pojmem životní cyklus ELFu myslí?

Pod pojmem životní cyklus ELFu, fakultní instalace LMS Moodle, se rozumí proces, který stanovuje pravidla pro zakládání jednotlivých kurzů v ELFu a zároveň pravidla pro jejich zánik či archivaci.

Proč bylo životní cyklus potřeba zavést?

Nárůst počtu kurzů v ELFu mezi lety 2003–2020.

Stará verze ELFu (převedená na archiv) používaná mezi lety 2012 a 2020 schraňuje všechny kurzy vytvořené napříč lety od roku 2003 na jednom místě, a to i přestože řada těchto kurzů už není ve výuce aktivně využívána.

Kvůli stále narůstajícímu počtu kurzů v ELFu, a tedy i narůstajícímu objemu jeho datové databáze, bylo potřeba přejít na model, v rámci nějž budou do chodu pravidelně zaváděny čisté instalace prostředí Moodle určené pro omezená období.

Během těchto období se tedy bude pracovat s menší datovou databází, než jak je tomu u někdejší verze ELFu používané do roku 2020, a tato databáze se už nebude nadále výrazně zvětšovat.

Jak životní cyklus ELFu vypadá?

Každý akademický rok bude vytvořena nová, čistá verze ELFu.

Paralelně tedy bude existovat více verzí ELFu. Z těchto verzí bude jedna aktivní a zbylé budou uživatelům přístupné v režimu pro čtení coby archivy, a to po dobu pěti let.

Podívat se na ELF 3 (v chodu do podzimu 2020) Podívat se na ELF 20/21 Podívat se na ELF 21/22

Jak to ovlivní vyučující a tvůrce kurzů?

Učitelé a tvůrci kurzů si do nové verze ELFu budou potřebovat automatizovaně zkopírovat a přenést kurzy, se kterými budou v akademickém roce 2021/2022 pracovat. Postup přenosu bude nicméně stejný jako v předchozích letech, kdy probíhal přenos kurzů z ELFu 3 do ELFu 20/21.

Z uživatelského hlediska se tedy nejedná o žádnou novinku –⁠ všechno zůstává při starém a bude fungovat tak, jak jste si vyzkoušeli už dříve.

Podívat se na návod k přenosu kurzů

Co životní cyklus ELFu přinesl za výhody?

Výhody plynoucí z tohoto modelu jsou zejména vyšší bezpečnost a stabilita ELFu, rychlejší odezva systému a lepší využitelnost dat pro analytické účely.

Další informace

Na co se možná ptáte

Budou v budoucnu další staré verze ELFu někde dostupné (např. ELF 21/22)?

Ano, ale na jiných webových adresách a pouze v režimu pro čtení. Adresa elf.phil.muni.cz, která vede na aktuálně používanou verzi ELFu, povede i v budoucnu na právě aktivní verzi. Staré verze ELFu budou tedy pravidelně přesouvány na jiné adresy. Z aktivní verze ELFu se k nim ovšem vždy pohodlně dostanete kliknutím na dobře viditelný odkaz v horní liště v aktuálně používaném ELFu.

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.