Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Jak na automatizovaný přenos kurzu z jedné instalace ELFu do druhé

1

Přihlaste se do nové instalace ELFu a klikněte na tlačítko Přenos kurzu v záhlaví stránky.

Bez popisku

2

Nejdříve vyberte na záložkách instalaci, ze které chcete kurz či kurzy přenést (ELF 21/22, ELF 20/21 či ELF3). Poté do vyhledávacího pole zadejte název nebo část názvu kurzu, který chcete přenést. Použít můžete dlouhý i krátký název kurzů.

Do nové instalace převádějte pouze kurzy, které budete v daném období skutečně využívat. Zbylé kurzy můžete ponechat ve staré instalaci a přenést je až v období, kdy budou vyučovány.

Pozor: Vyhledávání je citlivé na rozdíl mezi velkými a malými písmeny i na počet mezer.

Obrázek je pouze ilustrační. V aktuální verzi ELFu najdete více záložek s různými verzemi ELFu používanými v dřívějších letech.

3

Zobrazí se Vám seznam kurzů, které odpovídají zadanému dotazu. Zatrhněte ty, které chcete přenést do nové instalace, a klikněte na Nahrát.

Kurzy samotné si můžete prohlédnout po kliknutí na jejich název.

Pozor: Převést lze pouze kurzy, ve kterých jste zapsáni s rolí Učitel a které dosud do nové instalace převedeny nebyly. Pokud je v daném kurzu vyučujících více, kurz převádí pouze jeden z nich na základě interní domluvy.

4

Zvolené kurzy se zařadí do fronty k přenesení. Můžete se vrátit zpět a zařadit do fronty další kurzy.

Na stránce Zadané převody si můžete ověřit, v jaké fázi se převod Vašich kurzů právě nachází.

V závislosti na velikosti kurzu a aktuálním vytížení systému může převod trvat od několika minut po několik hodin.

Co znamenají jednotlivé stavy?

Kurz přidán Kurz byl zařazen do fronty a čeká na převedení.
Převod probíhá Vytváří se kopie kurzu v nové instalaci.
Chyba převodu Převod kurzu se nezdařil. Systém se o převod pokusí znovu při nejbližší příležitosti.
Převod dokončen Kopie kurzu byla v nové instalaci vytvořena a je připravena k použití.

Co přesně znamená Chyba převodu?

Stav Chyba převodu signalizuje, že proces přenesení kurzu v některé fázi selhal. To může mít několik různých příčin a systém se pokusí vyloučit ty nejběžnější tím, že zkusí kurz s časovým odstupem několika hodin znovu přenést. Samotný chybový stav tedy ještě nemusí nutně znamenat, že se kurz automaticky přenést nepodaří.

Pokud se Vám u některého kurzu zobrazí stav Chyba převodu, počkejte prosím do druhého dne, a pokud převod ani tak neproběhne, kontaktujte uživatelskou podporu. Pracovníci Kanceláře e-learningu CIT FF Vám pomohou problém vyřešit.

Napište nám

5

Po ukončení převodu najdete své kurzy na titulní stránce, případně pomocí vyhledávacího pole v pravém horním rohu stránky.

Do nové kopie kurzu je s rolí Učitel zapsán uživatel, který převod kurzu inicioval. Ten může dále do kurzu zapsat další uživatele.

6

Otevřete nastavení kurzu (možnost Upravit nastavení v bloku Správa na levé straně obrazovky) a zkontrolujte:

  • viditelnost kurzu: pokud je kurz skrytý, studenti jej nevidí (jak kurz odkrýt?),
  • název kurzu: zvažte, zda v názvu uvést konkrétní období, ve kterém je vyučován (typicky u kurzů vyučovaných v každém semestru),
  • kategorii kurzu: kurz je třeba zařadit do kategorie daného pracoviště,
  • datum začátku a ukončení kurzu: nastavení termínů usnadní orientaci zejména studentům,
  • pole kód předmětu v IS: jeho vyplnění umožní evidenci elektronických podpor Vašeho pracoviště.

Do kurzu zapište uživatele (studenty a ostatní učitele).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.