Jak se připravit a zvládnout zkouškové období

Zkouškové klepe na dveře a bude opět trochu jiné. Někteří pedagogové využijí možnost prezenčních zkoušek, někteří však raději prověří znalosti studentů distančně. Přinášíme rady a tipy pro učitele, jak se na online zkouškové nejlépe připravit.

27. 5. 2021

Bez popisku

Od 1. března je v platnosti metodický list Studijního odboru RMU pro organizaci výuky v jarním semestru 2021, který upravuje právě i ukončování předmětů a závěr studia.

Z něj je dobré a důležité vědět, že:

  • Garant předmětu rozhoduje o pořízení záznamu zkoušky. Úložiště pro dočasné uchování videozáznamů zkoušek je připraveno v IS MU.
  • Vznikne-li na straně studenta technický problém, který znemožní pokračování započaté zkoušky, vyučující posoudí, zda lze na základě znalostí, které student prokázal do chvíle výpadku připojení, udělit celkové hodnocení. Pokud nebude možné hodnocení udělit, vyučující studenta ze zkušebního termínu omluví a přihlásí jej v IS MU na náhradní termín.
  • Zkoušející je oprávněn zakázat použití jakéhokoliv audiozařízení (např. sluchátka) ze strany studenta z důvodu zamezení podvodného jednání během ukončení předmětu.

Základní doporučení k online zkoušení potom shrnuje metodický list distančního zkoušení a ukončení předmětů.

Inspirujte se prověřenými postupy a zkušenostmi

Nezapomeňte, že v případě volby písemného testu je vhodné adekvátně změnit jeho podobu. Doporučujeme úpravu na tzv. „Open Book“ zkoušení, otázky zaměřené na prosté zkoušení znalostí totiž nejsou pro online podobu vhodné. 

Podívejte se také na příklady formulace vhodných otázek, případně vám může pomoct návodný text právě pro tvorbu Open Book písemných zkoušek ve znalostně orientovaných předmětech.

TIP
Inspirujte se zkušenostmi jiných vyučujících. A o výhodách zkoušení formátem Open Book si přečtěte v rozhovoru s Robertem Jahodou z Ekonomicko-správní fakulty.

Nejste na to sami

Na Masarykově univerzitě jsou vám, učitelům a pedagogům, k dispozici vyškolení odborníci, kteří dokážou poradit nebo vás správně nasměrovat. Neváhejte proto v případě potřeby kontaktovat svého fakultního e-technika.

Znáte CERPEK? Centrum rozvoje pedagogických kompetencí na MU nabízí pomoc a rady s didaktickými metodami a postupy všem univerzitním vyučujícím – a mimo to mají zajímavé semináře.

Pokud byste chtěli například zdokonalit svůj systém hodnocení studentů, můžete se inspirovat na semináři Objevujeme inovativní způsoby hodnocení a sledování pokroku studentů od Petra Sudického

EXTRA TIP
Inspiraci lze načerpat také na stránkách zabývajících se online výukou na FF MU včetně doporučení, jak si poradit s online zkoušením. Tyto informace se hodí pro každého učitele bez ohledu na příslušnost k jakékoli fakultě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.