3D tisk


Základní a pokročilé parametry tisku

Materiál Tiskárna nepodporuje jiný materiál než PLA.
Kvalita tisku Určuje výšku tisknuté vrstvy. Použitím nižší hodnoty se dosáhne jemnějších detailů výsledného modelu, nicméně čas tisku bude výrazně delší.
Rychlost tisku

Je důležitým parametrem, pokud chceme dosáhnout vysoké úrovně detailů. Rychlý tisk je vhodný především k tisku návrhu, naopak pomalý tisk dosahuje vysoké úrovně detailu, ale za cenu výrazného navýšení času tisku.

Podpěry

Tímto nastavením zapnete automatické generování tiskových podpěr, pokud jsou zapotřebí (určeno automaticky aplikací). Jsou vhodné především při tisku modelů s převisy/přesahy a podobně. Je důležité po odeslání kontrolovat v GCODE, jestli byly podpěry vygenerovány správně.

Tloušťka stěn Určuje tloušťku vnějších stěn modelu a definuje pevnost modelu.
Vrchní plné vrstvy Počet vrstev vršku (zakončení) modelu.
Spodní plné vrstvy Množství vrstev na spodku modelu.
Hustota výplně (%) 

Výplň určuje pevnost modelu. Pro vyšší pevnost nastavte vyšší hodnotu, což však výrazně zvyšuje spotřebu materiálu a čas tisku.

Typ podpor  Grid – vytvoří mřížku pod modelem, lines – lineární struktury. Grid je vhodný pro dlouhé, úzké modely, jsou těžší na odstranění.

Úhel tvorby podpor (°)

Podpěry budou tisknuté pouze pokud úhel mezi objektem a podložkou bude nižší než definovaný.
Hustota podpor (%) 

Určuje hustotu tisku podpěr. Vyšší hodnota zajistí menší mezery při tisku podpěr, ale prodlouží čas a zvýší spotřebu materiálu. Vyšší hodnoty jsou doporučeny při tisku dlouhých tenkých podpěr aby se zabránilo jejich zborcení.

Podpory všude  Podpěry jsou generovány pouze mezi modelem a podložkou nebo na základě nastavení Úhel tvorby podpěr.
Počáteční struktura  Počáteční podložka pomáhá zlepšit přilnavost modelu. Brim - přidá jednovrstvou plochou oblast okolo základu modelu k jeho stabilizování. Raft – vytvoří silnější mřížku pod objektem a vytvoří silnou základnu pro model.
Hustota raftu (%) Určuje množství materiálu použitého na tisk raftu.
Odstup první vrstvy raftu (mm)  Nastavením určujete, jak lehko bude objekt přichycen k podložce.
Rychlost tisku podpor (mm/s)  Rychlost tisku podpěr.
Rychlost tisku výplně (mm/s)  Rychlost tisku vnitřních částí modelu.
Použít ventilátor  Zapíná a vypíná chlazení vzduchem.
 Rychlost tisku vnějšího perimetru (mm/s)

Rychlost externích částí, nižší rychlost tisku může zlepšit kvalitu a přesnost tisku povrchu.

Rychlost tisku vnitřního perimetru (mm/s) Rychlost tisku vnitřních částí. Vyšší rychlost snižuje čas tisku.
Rychlost tisku plných vrstev (mm/s) Rychlost tisku vrchních a spodních vrstev modelu.
Teplota první trysky (°) Teplota hlavní trysky (neměnit).
Zapnout vyhřívání podložky Be3D eDee nevyužívají technologii nahřívání položky, objekt je přichycen lepidlem.
Teplota podložky (°C) Be3D eDee nevyužívají tuto technologii.
Teplota prostoru

Určuje teplotu, kdy se začne chladit tisková komora (neměnit).

Posun Z osy během výměny trysky (mm) Vzdálenost tiskové hlavy od podložky při výměně filamentu.
Zatažení struny před výměnou trysky (mm) Délka posunutého filamentu při výměně.
Vytlačení struny při přebarvování materiálu (mm) Délka posunutého filamentu při změně barvy.
Minimální čas tisku vrstvy (s)

Doporučeno zvednout hodnotu při tisku malých objektů. Vhodné především pokud materiál má vychladnout před tiskem další vrstvy.

Úhel tvorby výplně (°) Výplň bude generována na základě definovaného úhlu vůči tiskové podložce.
Šířka extruze (mm) Tloušťka vytlačeného materiálu.
Tloušťka první vrstvy Správně zvolená tloušťka může zabránit zborcení modelu.
Rychlost retraktu struny (mm/s) Rychlost zatažení filamentu.
Délka retraktu struny (mm/s) Délka zatažení filamentu před pohybem
Odstup podpor od modelu v osách X, Y (mm)

Vzdálenost podpěr od modelu. Vyšší hodnota zaručuje snazší odstranění podpěr z hotového modelu, ale povrch pod podpěrami bude nižší kvality.

Odstup podpor od modelu v ose Z (mm) Vzdálenost podpěr od modelu. Vyšší hodnota zaručuje snazší odstranění podpěr z hotového modelu, ale povrch pod podpěrami bude nižší kvality.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.