FF Tvorba a provoz univerzitních webů

Zajišťujeme podporu webových prezentací na Filozofické fakultě, konkrétně technickou podporu, konzultace a školení pro weby v celouniverzitním systému Umbraco.

Technická podpora webových prezentací

Technickou podporu zajišťujeme pouze pro webové prezentace vytvořené v celouniverzitním redakčním systému Umbraco. Služba zahrnuje:

 • podporu v případě technických problémů s webem
 • sběr požadavků na vytvoření nových webů a jejich následné předání ÚVT
 • v případě rozsáhlejších technických problémů se lze domluvit na osobní konzultaci
 • zavádění programu pro webovou analytiku (Google Analytics) do systému a udělení oprávnění (tj. analytiku pouze nastavíme, měření dat si provádí samotné pracoviště)

Konzultace webu

V rámci konzultací zajišťuje CIT FF především konzultování technických záležitostí souvisejících s weby, které používají systém Umbraco. Konzultace týkající se copywritingu, správného rozložení prvků na stránce apod. nenabízíme. Služba v rámci CIT zahrnuje:

 • konzultace nových funkcí webu
  •    předávání požadavků na nové funkce kolegům z ÚVT
 • konzultace možností a limitů systému Umbraco (případně vhodnost systému pro vaše požadavky)
 • konzultace vhodnosti použití prvků pro požadované funkce
 • konzultace webové prezentace (především konzultace technických možností)

Proces tvorby webu

 1. Přes formulář nám zašlete požadavek na vytvoření webu.
 2. CIT FF předá ÚVT požadavek na vytvoření webu v testovací podobě, která nebude přístupná veřejnosti.
 3. Tvoříte web.
 4. Po zhotovení nahlásíte, že je web připraven ke spuštění. Společně s ním posíláte znění URL adresy, kterou chcete pro web použít.
 5. CIT FF posílá na Oddělení vnějších vztahů FF Vámi požadovanou URL adresu ke schválení. Po schválení posílá CIT FF na ÚVT požadavek na nastavení URL adresy a zveřejnění webu pro webové vyhledávače (pro urychlení procesu lze znění URL adresy zaslat už na začátku s požadavkem na vytvoření webu).
 6. Web je veřejný, můžete jej propagovat. :-)
 7. Web udržujete i nadále aktuální, aby informace nezastarávaly.

Zaškolení v práci s Umbracem

Pro zaměstnance Filozofické fakulty (případně studenty, kteří tvoří web spadající pod některé z pracovišť FF) nabízíme možnost zaškolení pro práci se systémem Umbraco. Školení zajišťujeme v obecnější formě (základy pro začátečníky), pokročilé (pokročilejší funkce) nebo ve formě školení specifických funkcí (například práce s newslettery, aktualitami a událostmi, crossposting apod.). 

Školení se konají pravidelně, přičemž vždy určíme v daném měsíci 2 termíny, kdy se školení uskuteční. O termínech školení se dozvíte prostřednictvím diskuzní skupiny Yammeru nebo nám napište dotaz ohledně termínu přímo přes formulář a my Vám informaci o nejbližších termínech pošleme.

Pokročilejší webové aplikace mimo systém Umbraco

Pro pokročilejší webové aplikace lze využít webhosting v cPanelu. Při jeho využití dostane žadatel přístup do svého webového prostoru. Upozorňujeme, že toto řešení je vhodné pouze pro pokročilé webové aplikace a žadatel musí veškerá nastavení spravovat sám (nebo jiná osoba, kterou v rámci jeho pracoviště tímto úkolem pověří). Univerzita v současné době nenabízí centrální technickou podporu těchto webů. Za obsah a aktuálnost obsahu zodpovídá žadatel.

Podrobnosti o využití cPanelu jsou popsány v celouniverzitním popisu služby. Při posílání žádosti o využití cPanelu uveďte do požadavku důvod, kvůli kterému je nutné pro web využít právě toto řešení a není možné použít Umbraco.

Podmínky poskytnutí služeb

 • Žádat lze pouze o weby, vztahující se k Filozofické fakultě MU nebo jejím pracovištím.
 • FF má stanovena pravidla pro používání URL adres (platí pro Umbraco i pro weby v cPanelu):
  • Pracoviště používá vždy URL adresu ve tvaru nazevpracoviste.phil.muni.cz.
  • Projektové weby používají adresu nazevpracoviste.phil.muni.cz/nazevprojektu (nutný souhlas garanta hlavního webu pracoviště nebo vedoucího pracoviště).
  • Projekty a konference, které organizuje více pracovišť, používají adresu we tvaru www.phil.muni.cz/nazevprojektu.
  • Akce organizované fakultou centrálně (tzn. ne specifickým pracovištěm) používají adresu nazevakce.phil.muni.cz.
  • Výjimky jsou konzultovány s Oddělením vnějších vztahů FF (např. když se jedná o projekt, který nepatří pouze pod jedno pracoviště).
 • Weby akademických pracovišť mají přednastavenou šablonu, v jejímž rámci je třeba dodržet určitá kritéria. Na jejich webech by neměly chybět základní informace typu telefon, e-mail a adresa.
 • Technická podpora je poskytována pouze pro weby, které spadají pod Filozofickou fakultu nebo některé z jejích kateder či ústavů a využívají systém Umbraco.

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.