FF Tvorba a provoz univerzitních webů

Zajišťujeme podporu webových prezentací na Filozofické fakultě, konkrétně technickou podporu, konzultace a školení pro weby v celouniverzitním systému Umbraco. Jestliže váš web nemá žádné napojení na Filozofickou fakultu, použijte prosím stránku vztahující se k celouniverzitní službě.

Technická podpora webových prezentací

Technickou podporu zajišťujeme pouze pro webové prezentace vytvořené v celouniverzitním redakčním systému Umbraco. Služba zahrnuje:

 • podporu v případě technických problémů s webem
 • sběr požadavků na vytvoření nových webů a jejich následné předání ÚVT
 • v případě rozsáhlejších technických problémů se lze domluvit na osobní konzultaci
 • zavádění programu pro webovou analytiku (Google Analytics) do systému a udělení oprávnění (tj. analytiku pouze nastavíme, měření dat si provádí samotné pracoviště)

Konzultace webu

V rámci konzultací zajišťuje CIT FF především konzultování technických záležitostí souvisejících s weby, které používají systém Umbraco. Konzultace týkající se copywritingu, správného rozložení prvků na stránce apod. poskytuje Oddělení vnějších vztahů FF MU, pište na propagace@phil.muni.cz. Služba v rámci CIT zahrnuje:

 • konzultace nových funkcí webu
  •    předávání požadavků na nové funkce kolegům z ÚVT
 • konzultace možností a limitů systému Umbraco (případně vhodnost systému pro vaše požadavky)
 • konzultace vhodnosti použití prvků pro požadované funkce
 • konzultace webové prezentace (především konzultace technických možností)

Zaškolení v práci s Umbracem

Pro zaměstnance Filozofické fakulty (případně studenty, kteří tvoří web spadající pod některé z pracovišť FF) nabízíme možnost zaškolení pro práci se systémem Umbraco. Školení zajišťujeme v obecnější formě (základy pro začátečníky), pokročilé (pokročilejší funkce) nebo ve formě školení specifických funkcí (například práce s newslettery, aktualitami a událostmi, crossposting apod.). 

Školení se konají pravidelně, přičemž vždy určíme v daném měsíci 2 termíny, kdy se školení uskuteční. O termínech školení se dozvíte prostřednictvím diskuzní skupiny Yammeru nebo nám napište dotaz ohledně termínu přímo přes formulář a my vám informaci o nejbližších termínech pošleme.

Zakládání nových webů

 1. Přes formulář nám zašlete požadavek na vytvoření webu.
 2. Oddělení vnějších vztahů FF MU (dále jen OVV) se s vámi domluví na konzultaci a začne s vámi řešit formální záležitosti týkající se webu (např. představa o struktuře, kdo bude web spravovat atp.).
 3. Následně předává OVV požadavek CIT FF, kde začneme s vámi řešit technickou stránku webu.
 4. CIT FF ve spolupráci s ÚVT nechá vytvořit web v testovací podobě, která nebude přístupná veřejnosti.
 5. Tvoříte web.
 6. Po zhotovení nahlásíte, že je web připraven ke spuštění. Společně s ním posíláte znění URL adresy, kterou chcete pro web použít (adresa by měla být schválena OVV již během konzultace na začátku procesu).
 7. OVV schválí, že web odpovídá stanoveným parametrům po stránce struktury a designu a může být tedy spuštěn.
 8. CIT FF posílá na ÚVT požadavek na nastavení URL adresy a zveřejnění webu pro webové vyhledávače.
 9. Web je veřejný, můžete jej propagovat. :-)
 10. Web udržujete i nadále aktuální, aby informace nezastarávaly.
 11. Nezapomínejte občas obsah webu revidovat. Je to důležité, aby obsah zůstal aktuální (v ideálním případě je vhodné provést revizi webu alespoň jednou ročně).

Pokročilejší webové aplikace mimo systém Umbraco

Pro pokročilejší webové aplikace lze využít webhosting v cPanelu. Při jeho využití dostane žadatel přístup do svého webového prostoru. Upozorňujeme, že toto řešení je vhodné pouze pro pokročilé webové aplikace a žadatel musí veškerá nastavení spravovat sám (nebo jiná osoba, kterou v rámci jeho pracoviště tímto úkolem pověří). Univerzita v současné době nenabízí centrální technickou podporu těchto webů. Za obsah a aktuálnost obsahu zodpovídá žadatel.

Podrobnosti o využití cPanelu jsou popsány v celouniverzitním popisu služby. Při posílání žádosti o využití cPanelu uveďte do požadavku důvod, kvůli kterému je nutné pro web využít právě toto řešení a není možné použít Umbraco.

Podmínky poskytnutí služeb

 • Žádat lze pouze o weby, vztahující se k Filozofické fakultě MU nebo jejím pracovištím.
 • Nově vznikající weby musí být v souladu s Metodickým listem k tvorbě webových prezentací FF MU
 • Technická podpora je poskytována pouze pro weby, které spadají pod Filozofickou fakultu nebo některé z jejích kateder či ústavů a využívají systém Umbraco.
 • FF má stanovena pravidla pro používání URL adres (platí pro Umbraco i pro weby v cPanelu), která jsou taktéž popsána ve výše zmíněném metodickém listu.

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.