SCI Tvorba a provoz univerzitních webů

Lokalita Kotlářská

Zajišťujeme podporu webových prezentací na Přírodovědecké fakultě MU, konkrétně technickou podporu, konzultace a školení pro weby v celouniverzitním systému Umbraco.

Technická podpora webových prezentací

Technickou podporu zajišťujeme pouze pro webové prezentace vytvořené v celouniverzitním redakčním systému Umbraco. Služba zahrnuje:

 • podporu v případě technických problémů s webem
 • sběr požadavků na vytvoření nových webů a jejich následné předání ÚVT
 • v případě rozsáhlejších technických problémů se lze domluvit na osobní konzultaci
 • technická podpora migrace z původních webových serverů do univerzitního systému Umbraco
 • OIKT zajistí nejbližší možný termín školení k redakčnímu systému Umbraco, který pořádá ÚVT

Konzultace webu

 • Konzultace vizuálního stylu webů zajišťuje PR oddělení SCI.
 • Možnost konzultace je přes e-mailovou adresu PR@sci.muni.cz.

Proces tvorby webu

 1. Přes formulář nám zašlete požadavek na vytvoření webu.
 2. OIKT SCI předá ÚVT požadavek na vytvoření webu v testovací podobě, která nebude přístupná veřejnosti.
 3. Tvoříte web.
 4. Po zhotovení nahlásíte, že je web připraven ke spuštění. Společně s ním posíláte znění URL adresy, kterou chcete pro web použít.
 5. Po schválení posílá OIKT SCI na ÚVT požadavek na nastavení URL adresy a zveřejnění webu pro webové vyhledávače (pro urychlení procesu lze znění URL adresy zaslat už na začátku s požadavkem na vytvoření webu).
 6. Web je veřejný, můžete jej propagovat.
 7. Web udržujete i nadále aktuální, aby informace nezastarávaly.

Pokročilejší webové aplikace mimo systém Umbraco

Pro pokročilejší webové aplikace lze využít webhosting v cPanelu. Při jeho využití dostane žadatel přístup do svého webového prostoru. Upozorňujeme, že toto řešení je vhodné pouze pro pokročilé webové aplikace a žadatel musí veškerá nastavení spravovat sám (nebo jiná osoba, kterou v rámci jeho pracoviště tímto úkolem pověří). Univerzita v současné době nenabízí centrální technickou podporu těchto webů. Za obsah a aktuálnost obsahu zodpovídá žadatel.

Podrobnosti o využití cPanelu jsou popsány v celouniverzitním popisu služby. Při posílání žádosti o využití cPanelu uveďte do požadavku důvod, kvůli kterému je nutné pro web využít právě toto řešení a není možné použít Umbraco.

Podmínky poskytnutí služeb

 • Žádat lze pouze o weby, vztahující se k Přírodovědecké fakultě MU nebo jejím pracovištím.
 • SCI má stanovena pravidla pro používání URL adres:
  • Pracoviště používá vždy URL adresu ve tvaru nazevpracoviste.sci.muni.cz.
  • Projektové weby používají adresu nazevpracoviste.sci.muni.cz/nazevprojektu.
  • Projekty a konference, které organizuje více pracovišť, používají adresu we tvaru www.sci.muni.cz/nazevprojektu.
  • Akce organizované fakultou centrálně (tzn. ne specifickým pracovištěm) používají adresu nazevakce.sci.muni.cz.
  • Výjimky jsou konzultovány s PR oddělením SCI (např. když se jedná o projekt, který nepatří pouze pod jedno pracoviště).
 • Weby akademických pracovišť mají přednastavenou šablonu, v jejímž rámci je třeba dodržet určitá kritéria. Na jejich webech by neměly chybět základní informace typu telefon, e-mail a adresa.
 • Technická podpora je poskytována pouze pro weby, které spadají pod Přírodovědeckou fakultu nebo některé z jejích kateder či ústavů.
Lokalita UKB

Zajišťujeme podporu webových prezentací na Přírodovědecké fakultě MU, konkrétně technickou podporu, konzultace a školení pro weby v celouniverzitním systému Umbraco.

Technická podpora webových prezentací

Technickou podporu zajišťujeme pouze pro webové prezentace vytvořené v celouniverzitním redakčním systému Umbraco. Služba zahrnuje:

 • podporu v případě technických problémů s webem
 • sběr požadavků na vytvoření nových webů a jejich následné předání ÚVT
 • v případě rozsáhlejších technických problémů se lze domluvit na osobní konzultaci
 • technická podpora migrace z původních webových serverů do univerzitního systému Umbraco
 • OIKT zajistí nejbližší možný termín školení k redakčnímu systému Umbraco, který pořádá ÚVT

Konzultace webu

 • Konzultace vizuálního stylu webů zajišťuje PR oddělení SCI.
 • Možnost konzultace je přes e-mailovou adresu PR@sci.muni.cz.

Proces tvorby webu

 1. Přes formulář nám zašlete požadavek na vytvoření webu.
 2. OIKT SCI předá ÚVT požadavek na vytvoření webu v testovací podobě, která nebude přístupná veřejnosti.
 3. Tvoříte web.
 4. Po zhotovení nahlásíte, že je web připraven ke spuštění. Společně s ním posíláte znění URL adresy, kterou chcete pro web použít.
 5. Po schválení posílá OIKT SCI na ÚVT požadavek na nastavení URL adresy a zveřejnění webu pro webové vyhledávače (pro urychlení procesu lze znění URL adresy zaslat už na začátku s požadavkem na vytvoření webu).
 6. Web je veřejný, můžete jej propagovat.
 7. Web udržujete i nadále aktuální, aby informace nezastarávaly.

Pokročilejší webové aplikace mimo systém Umbraco

Pro pokročilejší webové aplikace lze využít webhosting v cPanelu. Při jeho využití dostane žadatel přístup do svého webového prostoru. Upozorňujeme, že toto řešení je vhodné pouze pro pokročilé webové aplikace a žadatel musí veškerá nastavení spravovat sám (nebo jiná osoba, kterou v rámci jeho pracoviště tímto úkolem pověří). Univerzita v současné době nenabízí centrální technickou podporu těchto webů. Za obsah a aktuálnost obsahu zodpovídá žadatel.

Podrobnosti o využití cPanelu jsou popsány v celouniverzitním popisu služby. Při posílání žádosti o využití cPanelu uveďte do požadavku důvod, kvůli kterému je nutné pro web využít právě toto řešení a není možné použít Umbraco.

Podmínky poskytnutí služeb

 • Žádat lze pouze o weby, vztahující se k Přírodovědecké fakultě MU nebo jejím pracovištím.
 • SCI má stanovena pravidla pro používání URL adres:
  • Pracoviště používá vždy URL adresu ve tvaru nazevpracoviste.sci.muni.cz.
  • Projektové weby používají adresu nazevpracoviste.sci.muni.cz/nazevprojektu.
  • Projekty a konference, které organizuje více pracovišť, používají adresu we tvaru www.sci.muni.cz/nazevprojektu.
  • Akce organizované fakultou centrálně (tzn. ne specifickým pracovištěm) používají adresu nazevakce.sci.muni.cz.
  • Výjimky jsou konzultovány s PR oddělením SCI (např. když se jedná o projekt, který nepatří pouze pod jedno pracoviště).
 • Weby akademických pracovišť mají přednastavenou šablonu, v jejímž rámci je třeba dodržet určitá kritéria. Na jejich webech by neměly chybět základní informace typu telefon, e-mail a adresa.
 • Technická podpora je poskytována pouze pro weby, které spadají pod Přírodovědeckou fakultu nebo některé z jejích kateder či ústavů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.