Návod: Vkládání videa do webu v Umbracu


Zobrazení videa na webech lze řešit různými způsoby. Nejjednodušší je vložit video ve formě odkazu, který uživatele přesune na video v externím zdroji.

Druhou možností je vložení pomocí elementu YouTube video, který se nachází ve složce s elementy "Sociální sítě, externí zdroje".

Třetí možnost je vložení přes platformu Medial, která má výhodu, že je video nahráno ve fakultním systému a přehrávač na webu je vizuálně jednodušší (obvykle tedy nenaruší design tak jako YouTube přehrávač). 

Postup při vkládání videa z Medialu je následující:

1
V Medialu vyberte video, které chcete na webu zobrazit a otevřete si jej v samostatném okně (pokud nemáte video nahrané, lze postupovat podle návodu pro nahrávání videa). Klikněte na ikonku pro sdílení vpravo nahoře, v otevřeném okénku vyberte "Embed" a následně se vám zobrazí kód pro kopírování.

Pokud se kód nezobrazí, máte zřejmě video nastaveno jako soukromé. Toto nastavení zrušíte kliknutím na "Enable public access" ve stejném okně.

Bez popisku

Z kódu zkopírujte pouze část, začínající od <iframe a končící </iframe>. Zbylé části nebudou v tomto případě potřeba. Jestliže se vám automaticky označuje celý kód a nelze vybrat jen část, okopírujte si celý kód a přebytečné části smažete v textovém poli v Umbracu.

2
Na stránce, kam chcete video vložit, vyberte element "Jiný externí zdroj" ve složce "Sociální sítě, externí zdroje".

Bez popisku

3
Do textového pole, které se zobrazí v nastavení prvku, vložte kód z Medialu, který jste si dříve nakopírovali. 

4

V kódu je nutné provést ještě drobné úpravy. V první řadě musíte odstranit parametr position:absolute; (i se středníkem) a následně výšku přehrávače přenastavte na údaj v pixelech (například při standardní šířce přehrávače by měla být výška cca 550px, parametr tedy zní – height:550px;)

Kód vložený do Umbraca by měl nakonec vypadat přibližně následovně:

<iframe src="https://medial.phil.muni.cz/player?autostart=n&fullscreen=y&width=0&height=0&videoId=52088260&captions=n&chapterId=0" frameborder="0" scrolling="no" style="top:0;left:0;width:100%;height:550px;" allowfullscreen></iframe>

TIP: Při úpravě parametru width a height lze nastavit velikost přehrávače videa. Kromě procentuální hodnoty můžete zadat hodnotu i v pixelech (např. width: 300px;height:200px).

 

Nakonec vše uložte a video by již mělo být na webu viditelné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.