FF Síťový disk R
Tuto službu zajišťuje FF MU


Na zaměstnaneckých počítačích je automaticky k dispozici síťový disk označený jako „Malé úložiště (R:)“.

Využití úložiště

Úložiště R slouží k ukládání běžných pracovních dat – textových dokumentů, tabulek, PDF dokumentů, menšího množství fotografií apod. Službu lze však také využít ke sdílení dokumentů nebo celých složek v rámci definovaných pracovních skupin (včetně externích pracovníků). Po domluvě s pracovníky CIT a provedení potřebných nastavení je možné data sdílet.

Zajištění provozu

Úložiště je provozované Ústavem výpočetní techniky MU jako služba všem zaměstnancům MU.

Dostupnost dat

Dokumenty uložené v úložišti R jsou pro daného uživatele přístupné z kteréhokoli počítače v síti MU, včetně bezdrátových sítí eduroam a MUNI. Odkudkoli z internetu se lze k úložišti připojit s pomocí sítě VPN. Po připojení počítače k VPN je nutné ještě nastavit disk R ve svém počítači.

Automatické zálohování souborů

Pro zájemce mezi zaměstnanci FF MU pracujících na centrálně spravovaných zaměstnaneckých počítačích nabízíme možnost automatického zálohování dokumentů na síťový disk R, a to vždy při odhlášení z počítače.

Po aktivaci služby jsou ze složek Dokumenty a Plocha při každém odhlášení zálohovány všechny soubory typu doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg a txt.

Uživatel soubory najde na disku R: ve složce MyDocuments\Zalohadat\Jmenopocitace.

Zálohovací skript nevytváří verze, nemaže staré soubory z dřívějších záloh, soubory stejného názvu bez výstrahy přepisuje aktuální verzí. Nepředstavuje tedy sám o sobě plnohodnotné zálohovací řešení, přesto je dostatečně účinný pro základní ochranu proti HW chybě pevného disku v uživatelských PC, a to zvláště v kombinaci s vlastností síťového disku R:, jehož obsah je zálohován až po dobu 3 měsíců.

Automatické zálohování lze aktivovat vždy pro celé pracoviště. Požadavky na zprovoznění automatického zálohování mohou vedoucí nebo zástupci pracovišť zasílat prostřednictvím požadavkového formuláře.

V tuto chvíli mají automatické zálohování aktivní tato pracoviště:

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).