E-mailové účty a klienti

Centrální poštovní schránky

MU nabízí studentům a zaměstnancům 3 poštovní schránky, které jim jsou automaticky zřízeny. Studenti obvykle využívají jen schránku v IS jako svoji jedinou schránku. Zaměstnanci většinou kromě schránky a adresy v IS využívají dále ještě fakultní e-mailovou adresu nebo schránku v Office 365. Právě schránku v Office 365 doporučujeme většině uživatelů používat jako schránku primární. 

Pošta IS MU

is.muni.cz/auth/mail

Pošta Office 365

outlook.office365.com

 Pošta Google

mail.google.com

400 MB 50 GB neomezená kapacita 
Výchozí adresa je učo@mail.muni.cz. 
Uživatel si může nastavit přezdívku ve tvaru prezdivka@mail.muni.cz.


Poštu možné přeposílat do jiných univerzitních nebo soukromých schránek.
Výchozí adresa je učo@muni.cz a pošta je ve výchozím nastavení přesměrována do schránky v IS MU.


Zaměstnanci si mohou nechat nastavit fakultní adresu od fakultních techniků.


Se schránkou jsou zpřístupněny další nástroje Office 365.
Pokud necháte poštu přesměrovat z IS do Google Mail, bude adresa učo@mail.muni.cz přiřazena schránce v Google Mail.


Se schránkou jsou zpřístupněny další nástroje G Suite.

Fakultní poštovní schránky

Téměř všichni zaměstnanci a na některých fakultách i studenti mají k dispozici schránku na fakultním serveru. E-mailová adresa je ve tvaru alias@fakulta.muni.cz, kde alias je obvykle tvořen kombinací příjmení a případně jména nebo jeho části. Další parametry (kapacity, konfigurace připojení) se liší fakultu od fakulty. Informace o možnosti získání a nastavení fakultní schránky získáte od fakultních techniků. Pokud zaměstnanec působí na více fakultách, může mít na každé samostatnou schránku a fakultní adresu. Pak je vhodné nastavit přesměrování na jednu adresu, kterou zaměstnanec používá jako primární.

Doporučení

Student

Doporučení: Všechna pošta v O365
Používejte pouze schránku v Office 365. V INETu si nastavte přeposílání pošty z IS do Office 365.
K poště přistupujte přes webové rozhraní, anebo si nastavte účet Office 365 v poštovních klientech.
Alternativa: Všechna pošta v IS
Používejte pouze schránku v IS. Toto je výchozí nastavení, není třeba nic měnit.

Zaměstnanec

Doporučení: Všechna pošta v O365
Používejte pouze schránku v Office 365. Nechejte si od fakultního technika ke schránce přidělit fakultní adresu a nastavit ji jako odesílací, přenést dosavadní poštu z fakultního schránky do Office 365 a připojit poštovní program (Outlook, Thunderbird) k Office 365. V INETu si nastavte přeposílání pošty z IS do Office 365.


Alternativa: Komunikaci ke studijním agendám zůstává v IS
Pokud chcete mít oddělené maily týkající se agend ISu (výuka/studium), pak si oproti variantě 1 nenastavujte přesměrování z IS do Office 365.

Přístup k poště z webu a aplikací

K poště je možno přistupovat přes libovolný prohlížeč použitím webových rozhraní: Pošta IS MU | Pošta Office 365 | Pošta GoogleDále je možné použít desktopové aplikace, jako např. Microsoft Outlook (Windows, Mac)Mail (Mac), Mozilla Thunderbird (Windows, Mac, Linux) či nativní aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android, Windows Phone. Pokud chcete použít poštovního klienta, importujte účty dle nastavení e-mailových klientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.