Centrum informačních technologií FF

Učebny jsme vybavili technikou (nejen) pro hybridní výuku

22. 4. 2021

Bez popisku

Pořídili jsme do učeben novou techniku pro využití kamer a mikrofonů v Microsoft Teams (dále jen MS Teams). To umožní mimo jiné například použití této techniky pro tzv. hybridní výuku. Vybaveny jsou učebny v budovách A, B, C, D, G, J, N a M.

Díky nově nainstalovaným převodníkům bude vyučující moci ke komunikaci se studenty v MS Teams používat i externí kamery (na zdech) a externí bezdrátové mikrofony (v katedrách). Dosud bylo toto vybavení dostupné pouze pro záznam nebo streaming (pro které je dostupné i nadále).  

V budovách C, D a M je nově také možné kameru nastavit přesně podle potřeby uživatele (otočení a přiblížení). Na ploše je k tomu ikona s názvem Nastavení kamery. Po spuštění se otevře Mozilla Firefox s oknem, kde můžete kameru nastavit. Pomocí tlačítek 1, 2 a 3 je možné měnit velikost náhledu. Požadované natočení kamery je potom možné upravit pomocí šipek v dolní části (stejně tak jako ovládání přiblížení).

V budovách K a L dosud nebylo žádné vybavení. Nyní je i v těchto učebnách nainstalovaná webová kamera (umístěna na stativu v učebněa také bezdrátové mikrofony (uložené v katedře). 

Využití pro záznamy a stream 

Pokud tuto techniku potřebujete použít pro záznam nebo stream, dočtete se podrobnosti o tomto využití na stránce služby živé přenosy z učeben a automatizované záznamy z učeben. Záznam lze natáčet i současně s videokonferencí, což znamená, že i hybridní výuku lze natočit.

Co je hybridní výuka a na co při ní nezapomenout? 

  • Při hybridní výuce může vyučující v reálném čase komunikovat nejen se studenty ve třídě, ale i s těmi, kteří jsou připojeni dálkově přes MS Teams. V rámci videokonference přitom využívá záznamovou kameru na zdi, která snímá přední část třídy, a bezdrátový mikrofon, což umožňuje volnější pohyb po učebně. 
  • Pokud při výuce promítáte studijní materiály či prezentaci, je třeba využít funkci sdílení plochy, aby byl obsah dobře viditelný i pro studenty ve videokonferenci. 
  • Studenti, kteří se připojují online, jsou při správném nastavení zařízení slyšet z reproduktorů v učebně, sami ale slyší pouze zvuk snímaný externím mikrofonem. Pokud se tedy do diskuze zapojují i studenti v učebně, je třeba si mikrofon předávat nebo jejich slova tlumočit online skupině. V některých učebnách je pak možné používat dva mikrofony naráz - tuto informaci najdete v popisku učebny v katalogu učeben v sekci věnované mikrofonům. 
  • V neposlední řadě je třeba dodat, že hybridní výuka, která kombinuje prezenční a distanční synchronní výuky, bude pravděpodobně přinášet také nové výzvy organizačního a didaktického charakteru. 

Jak tuto techniku nastavit? 

Do každé učebny jsme na stůl umístili návod k použití, avšak k dispozici jsou i online: 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.