Změny v používání síťového disku R

18. 5. 2020

V posledních týdnech došlo k několika aktualizacím v souvislosti se síťovým diskem R, který slouží jako jedno z úložišť dat na počítačích FF.

První změnou je, že se již nejedná o službu ÚVT nabízenou celouniverzitně – služba s názvem „Malé úložiště“ byla na univerzitní úrovni zrušena, pro ukládání pracovních dokumentů je standardním doporučovaným úložištěm služba OneDrive (viz níže).

Na naší fakultě jsme disk R používali ve dvou scénářích, které zatím nelze službou OneDrive nahradit:

  1. disk R je automaticky připojován k centrálně spravovaným počítačům v kancelářích a učebnách, a umožňuje tak mít materiály pro výuku na jednom místě a vždy dostupné;
  2. na disk R jsou ukládány skeny dokumentů z centrálně spravovaných tiskových strojů (menší skeny lze z kopírek odeslat e-mailem, větší soubory touto cestou neprojdou).

Uvedenou funkcionalitu jsme chtěli zachovat, proto jsme službu začali provozovat jako fakultní pod názvem „Síťový disk R“ (provoz samotného fyzického úložiště dat zůstává ve správě ÚVT).

Data na disku R ukládejte do složky 000000-My Documents. Doporučujeme nenahrávat větší objem dat než 100 GB na jednoho uživatele, pro větší objem dat jsou vhodnější jiné služby.

Další změna souvisí se zrušením automatické zálohy dat z kancelářských počítačů, kterou disk R dříve umožňoval. Tato funkce není k dispozici, soubory je nutné buď uložit na disk ručně, nebo využít některou z jiných nabízených služeb, které automatickou zálohu v určité formě umožňují. Doporučujeme využít k tomuto účelu službu OneDrive, kterou je na počítači nutné nejdříve zavést a následně nastavit zálohování systémových složek Dokumenty, Plocha a Obrázky.

Více článků

Přehled všech článků