Muni Yammer. Propojme univerzitu.


Muni Yammer (MY) je interní komunikační síť Masarykovy univerzity určená pro snadné sdílení a předávání informací mezi zaměstnanci MU. Za účelem spolupráce a diskuse lze v Yammeru vytvářet pracovní skupiny, do kterých je možné zapojit i studenty. Univerzita má tento nástroj k dispozici v rámci licence pro MS Office 365, a proto jej mohou všichni studenti a zaměstnanci využívat zdarma.

Informujte a diskutujte

Místo pro diskusi, sdílení informací i souborů napříč univerzitou. Komunikujte, informujte a spolupracujte efektivně, bez hromadných e-mailů.

Spolupracujte ve skupinách

Spolupracujte a diskutujte v otevřených nebo uzavřených pracovních skupinách na dlouhodobých pracovních úkolech a projektech.

Mějte přehled

S Yammerem máte o všem přehled. Snadno zjistíte, co se na univerzitě děje, co se chystá nebo kdo na čem pracuje – třeba tak získáte nové partnery ke spolupráci.

Bezplatně a dobrovolně

Komunikační síť Muni Yammer mají všichni studenti a zaměstnanci MU zdarma v rámci licence Microsoft Office 365. Účast v síti MY je dobrovolná.

Všechno ze sítě Muni Yammer (MY) máte dostupné přehledně v mobilu, tabletu či osobním počítači.

 Skupiny

V Yammeru existují dva typy pracovních skupin – veřejné a soukromé. Příspěvky ve veřejné (otevřené) skupině vidí všichni zaměstnanci a studenti Masarykovy univerzity a přihlásit se do ní může kdokoliv. K příspěvkům v soukromé (uzavřené) skupině má přístup jenom ten, komu správce skupiny udělí souhlas s členstvím. 

Všichni zaměstnanci Masarykovy univerzity jsou po přihlášení do sítě MY automaticky přidáni do skupiny Zaměstnanci MU. Tato skupina slouží k předávání důležitých informací zaměstnancům, ke snazší orientaci nově příchozích pracovníků či k internímu sdělení.

Náhled prostředí MY

Co musím splňovat pro využití služby?

Yammer je služba dostupná všem studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity zdarma. Základním požadavkem pro funkčnost je účet Office 365, který se všem studentům i zaměstnancům zakládá automaticky při získání UČO.

Další informace

Přihlásit se do Yammeru

Přesměruje na webové rozhraní Office 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Potřebujete poradit?

Přejděte do skupiny Podpora Muni Yammer a zeptejte se na to, co vás zajímá, nebo napište na IT ServiceDesk

Kodex Muni Yammer Co je Office 365?