Muni Yammer


Návod: Spolupráce s externisty (lidmi mimo MU)

Upozornění

Yammer tuto funkci v aktuální verzi již nepodporuje.

Síť Muni Yammer vám umožňuje spolupracovat nejen s kolegy z Masarykovy univerzity, ale také s lidmi mimo univerzitu. K tomu slouží tzv. externí skupiny. Externisté vidí příspěvky zveřejněné pouze v této externí skupině, do interních skupin Masarykovy univerzity (např. Zaměstnanci MU, Celá společnost) nemají přístup.

Podmínka: do externích skupin můžete pozvat pouze kolegy mimo MU, kteří mají ve své instituci také Office 365 (resp. mají také svou síť Yammer). V tuto chvíli není možné přidat do skupiny uživatele se soukromými účty (typu Gmail, Seznam, Hotmail atd.).

Pokud chcete spolupracovat s kolegy mimo MU, musíte nejdříve vytvořit novou externí skupinu (již existující interní skupiny není možné převést na externí).

Klikněte na Vytvořit skupinu a v novém okně zvolte variantu Externí skupina. Vyplňte název skupiny, můžete rovnou přidat další členy skupiny (více vizte níže) a určit, zda bude skupina veřejná nebo soukromá (a zda bude zobrazena v přehledu skupin). Nakonec klikněte na Vytvořit skupinu.

Externí skupiny se v Yammeru zobrazují ve vlastní části seznamu skupin v levém panelu (jsou označeny ikonou glóbu). Práce s nimi je stejná jako u interních skupin. Pokud chcete přidat další členy skupin, klikněte na ikonu přidání členů.

Do textového pole vyplňte jména uživatele z MU, případně e-mailovou adresu kolegy mimo MU. Vyplněná adresa se vám zobrazí v sekci Navrhovaní lidé pro tuto skupinu. Klikněte na Přidat do skupiny.

V případě, že e-mail externího uživatele nesplňuje podmínky, budete upozorněni varovným oznámením. V tom případě musíte od externího kolegy získat jiný kontakt, který splňuje výše uvedené podmínky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.