Centrum informačních technologií FF

Přesun online služeb do nové infrastruktury

30. 6. 2020

Bez popisku

Fakultní online služby (fakultní poštaELFdigitální knihovna, platformy Humanitní vědy dokořánOpenMoodleMedial, různé databáze a další webové projekty) byly od r. 2015 provozovány v datovém centru FF, které bylo vybudováno jako součást projektu CARLA. Základem našeho datového centra byly sice fyzické servery a diskové pole, prakticky všechny služby jsme však provozovali na serverech virtuálních v prostředí virtualizační platformy VMWare. Stejné prostředí provozuje jako celouniverzitní službu Ústav výpočetní techniky (ÚVT) MU, a proto je nyní – po skončení servisní podpory našeho hardwaru – poměrně snadné naše služby postupně přenést právě do této univerzitní infrastruktury, která se postupně stala spolehlivou a stabilní službou s kvalitním odborným zázemím.

Stáváme se tak první fakultou MU, která koncepčně přechází na toto sdílené – neboli korporátní – provozování serverů a datových úložišť. Pro koncového uživatele jde o technologickou změnu na pozadí, kterou vlastně nezaznamená (všechny služby budou fungovat stejně jako doposud).

Pro fakultu a univerzitu je to však pozitivní změna v mnoha ohledech: 

  • šetří provozní náklady – centralizovaná infrastruktura stojí méně prostředků než několik datacenter na různých pracovištích univerzity; 
  • snižuje nutné investice a administrativu – odpadá nutnost nákupu softwaru a hardwaru na několika různých hospodářských střediscích; 
  • zvyšuje kvalitu správy – v jednom velkém univerzitním centru vzniká know-how, které není reálné získat a udržet ve variantě mnoha decentralizovaných infrastruktur/datacenter. 

Aktuálně máme ve virtuální serverovně ÚVT 46 virtuálních serverů (a cca 25 TB dat) a postupně takto budeme přesouvat i další služby. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.