Jak studenti na MUNI začali státnicovat online

Ačkoliv pandemická situace vyvolaná koronavirem přinesla spoustu omezení a komplikací, má navzdory všem negativům i svá pozitiva. Jedním z nich je podpora využívání a rychlý přechod na technologie umožňující práci, spolupráci a komunikaci na dálku. A také zkoušení studentů a pořádání státních závěrečných zkoušek (SZZ) online, k čemuž jsme historicky poprvé přistoupili na Masarykově univerzitě.

30. 7. 2020

Zkoušky a státnice z pohodlí domova

Z rozhodnutí rektora a krizového štábu dostali koncem semestru studenti Masarykovy univerzity možnost absolvovat státnice distančně. Na neobvyklé ukončení studia však ne všichni vyučující byli připraveni, a to ať už po technické, tak i praktické stránce. Proto bylo potřeba zjistit aktuální potřeby a připravenost jednotlivých fakult.

„Během krátké doby jsme zmapovali situaci na univerzitě a podle toho začali připravovat metodiku a scénáře pro uskutečnění online státnic. Některé fakulty už měly připraveny svá vlastní řešení, některé však byly skutečně rády, že jim pomůžeme s prvními kroky. Po technické stránce pomohlo především to, že dlouhodobě na univerzitě nasazujeme technologie Office 365, takže jejich využití pro část kolegů nepředstavoval až tak velký problém,“ uvedl Matej Antol z Ústavu výpočetní techniky (ÚVT), který byl pověřený koordinací příprav.

Řešení připravené během 14 dní

Během dvou týdnů obeslal tým podílející se na přípravě řešení všechny fakulty s dotazníkem, provedl hloubkové rozhovory a vytvořil u čtyř fakult procesní mapu průběhu jejich SZZ. „Z uživatelského výzkumu jsme zjistili, jak probíhají státnice na 7 fakultách, co řeší a jak k tomu přistupují. Díky tomu jsme reagovali na potřeby našich fakult (uživatelů) a vytvořili jsme funkční a smysluplné doporučení. Při návrhu jsme samozřejmě pracovali s dostupnými technologiemi a právními podmínkami. Pomocí testování SZZ (státní závěrečné zkoušky) jsme pak připravili několik scénářů možného průběhu státních zkoušek tak, aby to co nejlépe odpovídalo nárokům fakult a bylo to pro ně nejméně náročné,” vysvětlila Pavlína Špringerová z ÚVT, která realizovala a zajišťovala metodologický průběh sběrů informací a návrh řešení.

Výsledkem práce je web s popisem průběhu distanční formy SZZ a online zkoušení na MUNI spolu s dalšími stránkami návodů a postupů. Odkazuje na ně také oficiální dokument doporučení, který vydal prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant. Součástí příprav byly také doprovodné články a rozhovory s odborníky na online zkoušení na MUNI.

Příležitost pro posun univerzity

„Období pandemie odkrylo příležitost, jak posunout univerzitu o kus dál. Zamyslet se nad tím, jak využíváme technologie, jak učíme a zkoušíme studenty. A tuto příležitost jsme skvěle využili. Zjistili jsme, která fakulta má nedostatky s technologiemi, se softwarem, s proškolením personálu. Společnými silami jsme pak individuálně vymysleli, jak se posunout vpřed. Díky tomu máme připravené řešení, které můžeme kdykoli v budoucnu využít, pokud nastane podobná situace,“ doplnil Matej Antol.

Ačkoli postupem času byla opatření v ČR rozvolněna a distanční ukončení studia je pouze volitelné, přesto mnoho studentů z různých oborů možnost online státnic využilo. „V okamžiku, kdy jsme se hlásili k preferenci distanční či prezenční podobě státní závěrečné zkoušky, jsem vnímala situaci stále jako poměrně napjatou a rizikovou. Proto jsem s ohledem na zdravotní stav můj a také mých blízkých zvolila podobu online státnic. Rozhodující pro mě nebylo pouze omezení kontaktu s vyučujícími, ale také jsem zvažovala podstoupení tři a půl hodinové cesty vlakem a další organizační záležitosti související s cestou do Brna,“ uvedla studentka Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) Eliška W.

Inspirace pro jiné vysoké školy

Při přípravě metodologie se tým kromě jiného inspiroval zahraničními univerzitami, naopak ohlasy na online státnice se objevily i mimo domovské Brno. Ozvali se například ze Západočeské univerzity či o metodice informoval magazín vysokých škol Universitas. Pozitivně vyznívá také zpětná vazba uživatelů, kteří ve 107 ze 112 reakcí uvedli, že našli ty informace, které hledali.

„Významného impaktu celého našeho snažení jsme dosáhli především díky tomu, že jsme dali na univerzitě hlavy a ruce dohromady. Ústavem podporované technologie Office 365 pro spolupráci, know-how týmu Informačního systému MUNI o studijních záležitostech či vstřícný přístup ze strany proděkanů a IT oddělení jednotlivých fakult. To vše pomohlo k vytvoření efektivního řešení pro nenadálou potřebu online státnic. Zmínil bych pak především Filozofickou fakultu s jejím Centrem informačních technologií a KISKem, kteří nám velmi pomohli,“ shrnul Matej Antol.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.