Velkoformátový tisk


Upozornění

Služba již není poskytována. Obsah stránky není udržovaný.

Jestliže potřebujete vytisknout postery, plakáty, mapy, velké fotografie či jiné velkoformátové soubory, je tyto tisky možné realizovat a vyzvednout v Celouniverzitní počítačové studovně. Požadavek na tisk je možné zaslat přes Inet – požadavkový systém pro tisk na plotteru.

Ukázka 1: Tisk vědeckých posterů
Ukázka 2: Tisk vědeckých posterů

Parametry

Tiskové formáty A3 až A0, B3 až B0, možnost vlastních rozměrů.
Typy papíru Různé gramáže: matné a lesklé papíry více druhů, plátno.
Konkrétní typy papírů naleznete zde.
Podporované soubory pdf psd jpg tiff
PDF PS JPG TIFF
Dodací termíny Tisk jsme schopni zrealizovat do 48 hodin. Jiný požadavek je nutno konzultovat telefonicky.
Cena tisku Výsledná cena je závislá na použitém materiálu a potisknuté ploše. Odhad je možné provést pomocí aplikace odhad ceny tisku.

Pro tisk je nutné poskytnout správný formát zdrojového souboru (PDF, JPG, JPEG, TIFF, PSD). Zároveň musí soubor odpovídat požadovaným rozměrům.

Jak postupovat

Zaměstnanci, studenti a součásti MU

K zadávání tiskových úloh slouží požadavkový systém pro tisk na plotteru. Pomocí webového formuláře je třeba zadat základní parametry pro tisk.

Pro zaměstnance provádíme tisky na základě vnitroobjednávky příslušného HS MU. Je potřeba vyplnit formulář Vnitroorganizační objednávka (Microsoft Word) na vašem ekonomickém oddělení. Tento formulář pak můžete buď odeslat elektronicky na adresu it@muni.cz, nebo předložit při převzetí. 

Studenti hradí výtisk posteru prostřednictvím systému SUPO (účet je možné dobít pomocí bankovníků).

Externí zákazníci

Velkoformátový tisk provádíme formou vedlejší hospodářské činnosti na základě objednávky nebo hotovostní platby. Ceny za tyto práce jsou zatíženy DPH. Pro zadání tiskové úlohy se na nás prosím obraťte na adrese it@muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.