FF Vyřazování počítačové techniky

Když počítačová technika na pracovišti doslouží, můžeme ji vyřadit z užívání a předat k odborné likvidaci. 

Žádost o vyřazení techniky

K vyřazení techniky si nejdříve stáhněte a vyplňte formulář. Po odeslání formuláře na cit-servis@phil.muni.cz přijde jeden z našich techniků ověřit stav zařízení. Ten vám zpětně pošle formulář s důvody k vyřazení techniky. Na základě posudku vaše pracoviště vystaví protokol o vyřazení majetku z užívání a předá jej ekonomickému oddělení.

Převzetí techniky

Vyřazenou techniku předáte technikům CIT FF. Obvykle jednou ročně CIT FF předává nashromážděný elektroodpad k ekologické likvidaci odborné firmě.

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.