Připojení z domova (VPN)


Návod: Konfigurace VPN iOS

VPN může využívat každý aktivní student či zaměstnanec MU. Pro přihlášení se používá UČO a sekundární heslo.

1
Pro připojení přes VPN na iOS zařízení, klepněte na hlavní obrazovce na AppStore.

2
Klepněte na ikonku Hledat a zadejte OpenVPN Connect, poté klepněte na ZÍSKAT.

Než spustíte aplikaci, klepněte na tento odkaz: muni-mobi.ovpn

V zobrazené nabídce klepněte na Další.

3
Z následující nabídky klepněte na ikonu Zkopírovat do OpenVPN.

Na další obrazovce klepněte na zelené plus.

4
Zadejte své přihlašovací údaje UČO a sekundární heslo. Pokud chcete tyto údaje uložit, posuňte doprava jezdec Save - rozsvítí se zeleně.

Poté posuňte doprava jezdec Disconnected, kterým VPN zapínáte a vypínáte.

Následující nabídku potvrďte klepnutím na Yes.

5
Nyní jste připojeni k VPN.

Stále máte potíže s připojením?
Pokud se nemůžete připojit podívejte na seznam nejčastějších problémů. Nezapomeňte si také nastavit správně firewall, který musí propouštět VPN spojení, tedy UDP port 1194.