Připojení z domova (VPN)


Návod: Konfigurace VPN iOS

VPN může využívat každý aktivní student či zaměstnanec MU. Pro přihlášení se používá UČO a sekundární heslo.

1
Pro připojení přes VPN na iOS zařízení, klepněte na hlavní obrazovce na AppStore.

2
Klepněte na ikonku Hledat a zadejte OpenVPN Connect, poté klepněte na ZÍSKAT.

Než spustíte aplikaci, klepněte na tento odkaz: muni-mobi.ovpn

V zobrazené nabídce klepněte na Další.

3
Z následující nabídky klepněte na ikonu Zkopírovat do OpenVPN.

Na další obrazovce klepněte na zelené plus.

4
Zadejte své přihlašovací údaje UČO a sekundární heslo. Pokud chcete tyto údaje uložit, posuňte doprava jezdec Save - rozsvítí se zeleně.

Poté posuňte doprava jezdec Disconnected, kterým VPN zapínáte a vypínáte.

Následující nabídku potvrďte klepnutím na Yes.

5
Nyní jste připojeni k VPN.

Stále máte potíže s připojením?
Pokud se nemůžete připojit podívejte na seznam nejčastějších problémů. Nezapomeňte si také nastavit správně firewall, který musí propouštět VPN spojení, tedy UDP port 1194.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.