Nejčastější problémy

 • Špatné heslo

  Ověřte funkčnost sekundárního hesla tím, že se přihlásíte na stránky vpn2.muni.cz.
  Pokud se vám to nepodaří, znovu heslo v ISu nastavte.

 • Zdá se mi, že VPN je pomalé

  Rychlost VPN spojení je omezena rychlostí linky, kterou jste připojení k internetu a vytížením VPN serverů, který spojení zprostředkovává.

 • Zakázaný přístup k VPN

  Ověřte na na webu vpn2.muni.cz. V případě zakázaného přístupu Vám byl zaslán e-mail s vysvětlením důvodu. Je-li heslo funkční a účet není blokován, je potřeba zkusit přeinstalovat OpenVPN.
  Jste-li zaměstnanec, musíte mít správně zanesený pracovní poměr v IS MUNI. Jste-li student a ukončil/přerušil jste studium, ruší se přístup okamžitě, a to i v případě, že bydlíte na kolejích. Pokud máte přerušené studium, abyste mohl/mohla pracovat na bc/diplomové/doktorské práci, můžete požádat o hostovský účet. Váš vedoucí se za vás musí zaručit – minimálně kontaktovat helpdesk, ve kterém potvrdí, že k práci potřebuje VPN.

 • Špatná instalace (Windows) 

  Pokud je již na počítači OpenVPN nainstalováno, je třeba odinstalovat původní verzi a zkontrolovat, zda nezůstaly v C:\ProgramFiles(x86) nějaké soubory. Pokud je tam stále složka OpenVPN, tak kompletně smazat a restartovat počítač. Postupujte dle návodu konfigurace VPN pro Windows.

 • Při připojování z míst mimo univerzitu se nelze připojit

  Ověřte, že se připojíte s daným zařízením z univerzitní sítě. Pokud se z MU připojíte, ale z místa mimo síť MU ne, obraťte se na svého poskytovatele připojení, ať povolí OpenVPN, případně můžete zkusit připojení přes https nahrazením konfiguračního souboru muni.ovpn (C:\programfiles(x86)\openvpn\config\muni.ovpn) konfiguračním souborem muni-443.ovpn dostupným na stránce určené pro speciální fakultní VPN servery.

 • Elektronické zdroje jsou stále nedostupné

  Jedním z nejčastějších důvodů je, že OpenVPN klient potřebuje pro správnou funkčnost administrátorská práva. Pokud se tedy zdá, že na první pohled vše funguje, ale univerzitní elektronické zdroje stále nejsou dostupné, potom často bývá problém v tom, že se aplikace nespouští s administrátorskými právy.
  Problém dále může nastat i ve chvíli, kdy jsou elektronické zdroje dostupné i přes protokol IPv6. Univerzitní VPN v současnosti nepodporuje IPv6, takže k elektronickým zdrojům přistupujete ze své domácí sítě protokolem IPv6 a přístup ke zdrojům je vám tedy odmítnut (protože přistupovat je možné pouze z univerzitních IPv6 adres). Dočasným řešením může být vypnutí protokolu IPv6 na vašem počítači. Na řešení problému pracujeme.

 • Možnost připojení z Číny

  Spojení je blokováno nejspíše Velkým Čínským Firewallem. Opravovat tuto situaci nechceme, protože použití OpenVPN může být podle čínských zákonů nelegální a nechceme vystavit uživatele naší služby riziku právního postihu ze strany čínských úřadů. Článek o blokování VPN čínským firewallem.

 • SELinux blokuje OpenVPN na Fedoře

  V případě defaultní instalace Fedory 18 a vyšší se může stát, že SELinux zablokuje OpenVPN přístup k nezbytným certifikátům, což znemožní OpenVPN se připojit. Náprava je jednoduchá: nakopírujte nezbytné certifikáty do /etc/openvpn/keys a obnovte selinux context. V případě že jste si stáhli certifikaty z těchto stránek do domovského adresáře, proveďte v terminálu:

  sudo mkdir /etc/openvpn/keys 
  sudo mv ~/tcs-ca-bundle.crt /etc/openvpn/keys 
  sudo restorecon -Rv /etc/openvpn 
  sudo service openvpn restart
 • Komunikace přes IPv6

  VPN MU nyní nepodporuje komunikační protokol IPv6. To může způsobovat problémy, pokud se připojený počítač bude pokoušet komunikovat protokolem IPv6 se serverem, který rovnež IPv6 podporuje. V tomto případě datová komunikace obchází VPN tunel a počítač se serverem komunikuje přímo. Tj. stejně, jako by žádný tunel nebyl vytvořen. I když se tento problém často nevyskytuje, podporu protokolu IPv6 na VPN MU již připravujeme. Dokud nebude podpora IPv6 na VPN MU připravena, doporučujeme jako první pomoc vypnout podporu IPv6 na připojovaném zařízení.

 • Obdržel jsem od CSIRT-MU e-mail, kterému nerozumím

  Tento e-mail jste obdržel nejspíše proto, že jste porušil pravidla používání univerzitní sítě. Zde si můžete přečíst vysvětlení.


Pokud se stále nemůžete připojit a nevíte v čem je problém, kontaktujte helpdesk.
Případně nás navštivte v Celouniverzitní počítačové studovně, Komenského náměstí 2, Brno.

Související služba

Připojení z domova (VPN)

Návody VPN

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.