MUNI Připojení z domova (VPN)


Nejčastější problémy

Špatné heslo

Ověřte funkčnost sekundárního hesla tím, že se přihlásíte na stránky vpn2.muni.cz.
Pokud se vám to nepodaří, znovu heslo v ISu nastavte.

Zakázaný přístup k VPN

Ověřte na na webu vpn2.muni.cz. V případě zakázaného přístupu Vám byl zaslán e-mail s vysvětlením důvodu. Je-li heslo funkční a účet není blokován, je potřeba zkusit přeinstalovat OpenVPN.
Jste-li zaměstnanec, musíte mít správně zanesený pracovní poměr v IS MUNI. Jste-li student a ukončil/přerušil jste studium, ruší se přístup okamžitě, a to i v případě, že bydlíte na kolejích. Pokud máte přerušené studium, abyste mohl/mohla pracovat na bc/diplomové/doktorské práci, můžete požádat o hostovský účet. Váš vedoucí se za vás musí zaručit – minimálně kontaktovat IT ServiceDesk, ve kterém potvrdí, že k práci potřebuje VPN.

Šp​atná instalace (Windows)

Při potížích s VPN je vhodné OpenVPN kompletně odinstalovat, odstranit staré soubory a nainstalovat aktuální verzi dostupnou z návodu konfigurace VPN pro Windows. Při odinstalaci se ujistěte, že odstraníte všechny součásti OpenVPN, tedy dvě aplikace nesoucí v názvu OpenVPN a jednu TAP-Windows. Ověřte také, že složka C:\Program Files\OpenVPN a/nebo C:\Program Files(x86)\OpenVPN je prázdná.

Při připojování z míst mimo univerzitu se nelze připojit

Ověřte, že se připojíte s daným zařízením z univerzitní sítě. Pokud se z MU připojíte, ale z místa mimo síť MU ne, obraťte se na svého poskytovatele připojení, ať povolí OpenVPN, případně můžete zkusit připojení přes https nahrazením konfiguračního souboru muni.ovpn (C:\programfiles(x86)\openvpn\config\muni.ovpn) konfiguračním souborem muni-443.ovpn dostupným na stránce určené pro speciální fakultní VPN servery.

Elektronické zdroje jsou stále nedostupné

Jedním z nejčastějších důvodů je, že OpenVPN klient potřebuje pro správnou funkčnost administrátorská práva. Pokud se tedy zdá, že na první pohled vše funguje, ale univerzitní elektronické zdroje stále nejsou dostupné, potom často bývá problém v tom, že se aplikace nespouští s administrátorskými právy. Pokud se připojujete k fakultním VPN serverům, může problém nastat v případě, že jsou elektronické zdroje dostupné i přes protokol IPv6. V tom případě k elektronickým zdrojům přistupujete ze své domácí sítě protokolem IPv6 a přístup ke zdrojům je vám tedy odmítnut (protože přistupovat je možné pouze z univerzitních IPv6 adres). Dočasným řešením může být vypnutí protokolu IPv6 na vašem počítači. Na řešení problému pracujeme.

Možnost připojení z Číny

Spojení je blokováno nejspíše Velkým Čínským Firewallem. Opravovat tuto situaci nechceme, protože použití OpenVPN může být podle čínských zákonů nelegální a nechceme vystavit uživatele naší služby riziku právního postihu ze strany čínských úřadů. Článek o blokování VPN čínským firewallem.

SELinux blokuje OpenVPN na Fedoře

V případě defaultní instalace Fedory 18 a vyšší se může stát, že SELinux zablokuje OpenVPN přístup k nezbytným certifikátům, což znemožní OpenVPN se připojit. Náprava je jednoduchá: nakopírujte nezbytné certifikáty do /etc/openvpn/keys a obnovte selinux context. V případě že jste si stáhli certifikaty z těchto stránek do domovského adresáře, proveďte v terminálu:

sudo mkdir /etc/openvpn/keys 
sudo mv ~/tcs-ca-bundle.crt /etc/openvpn/keys 
sudo restorecon -Rv /etc/openvpn 
sudo service openvpn restart

Komunikace přes IPv6

Hlavní VPN servery přidělují i IPv6 adresy. Fakultní servery v současnosti přidělují pouze IPv4 adresy. To může způsobovat problémy, pokud se připojený počítač bude pokoušet komunikovat protokolem IPv6 se serverem, který rovnež IPv6 podporuje. V tomto případě datová komunikace obchází VPN tunel a počítač se serverem komunikuje přímo. Tj. stejně, jako by žádný tunel nebyl vytvořen. Zavádění IPv6 na fakultní VPN servery je v procesu, jako dočasné řešení doporučujeme vypnout podporu IPv6 na připojovaném zařízení.

Pokud se stále nemůžete připojit a nevíte v čem je problém, kontaktujte IT ServiceDesk.
Případně nás navštivte v Celouniverzitní počítačové studovně, Komenského náměstí 2, Brno.