Připojení z domova (VPN)


Speciální fakultní VPN servery

Služba virtuální privátní sítě VPN MU byla rozšířena o možnost zřízení tzv. fakultních VPN serverů. Univerzita v tomto případě poskytuje VPN server, který je dedikován pouze pro zaměstnance a studenty jedné fakulty (případně jiného pracoviště). Tato funkcionalita se využívá především pro přístup k licencovaným zdrojům, které nejsou pořízené pro celou MU, ale jenom pro některou z fakult nebo jiné pracoviště. V současné době je tato služby provozována pro následující pracoviště:

  Server a rozsahy adres Konfigurační soubor Další informace
Zaměstnanci MU vpn-zam.ics.muni.cz
147.251.56.2 - 254
muni-zam.ovpn Pouze pro zaměstnance a explicitně vyjmenované uživatele
Statické adresy    vpn-static.ics.muni.cz
147.251.56.2 - 254 1)
muni-static.ovpn Není určen pro studenty, uživatel dostane vždy stejnou veřejnou adresu 2)
Mobilní zařízení  vpn-mobi.ics.muni.cz
147.251.69.2-254
muni-mobi.ovpn Určeno pro mobilní platformy Android, iOS a další, které nepodporují „velkou“ VPN
Přírodovědecká fakulta vpn-sci.ics.muni.cz
147.251.61.130 - 192
muni-sci.ovpn  
Katedra psychologie FSS vpn-fssp.ics.muni.cz
147.251.61.18 - 22
muni-fssp.ovpn  
Fakulta sociálních studií vpn-fss.ics.muni.cz
147.251.61.82 - 94
muni-fss.ovpn  
Právnická fakulta vpn-law.ics.muni.cz
147.251.61.34 - 62
prf-openvpn.exe
(automat. instalace)

muni-law.ovpn
(konfig. soubor)
Pro zaměstnance a studenty právnické fakulty
Filozofická fakulta vpn-phil.ics.muni.cz
147.251.61.98 - 126
muni-phil.ovpn  
Ústav experimentální
biologie
vpn-scieb.ics.muni.cz
147.251.61.66 - 78
muni-scieb.ovpn Pracoviště přírodovědecké fakulty
VPN přes https openvpn.ics.muni.cz
147.251.60.130 - 190
muni-443.ovpn Pro připojení z omezené síťě, která neumozňuje připojení ke klasické VPN 3)
Přijímačky zahraniční 
PhD. studenti
vpn-scivid.ics.muni.cz
172.16.128.2 - 62
muni-scivid.ovpn Pro potřeby přírodovědecké fakulty

1) Adresu z tohoto rozsahu vám přidělí správce VPN
2) Tento server NENÍ určen běžně pro studenty! V případě, že máte přiřazenou statickou VPN adresu, MUSÍTE vždy použít server vpn-static.ics.muni.cz místo hlavní VPN, jinak nemusí být spojení funkční. Maska použité sítě 255.255.255.0. Fakultní servery je možno používat dle potřeby.
3) Používání vpn na tomto portu může být považováno za porušení bezpečnostní politiky v příslušné síti! Server je určen pouze jako dočasné řešení v případě, že není možné použít hlavní VPN servery. Je provozován pouze s omezenou podporou.

Postup instalace při použití fakultních VPN serverů

Pokud potřebujete používat některý z fakultních VPN serverů, stáhněte si příslušný konfigurační soubor a postupujte dle návodu instalace:

  • Windows: Pokud jste tak neučinili, nainstalujte si OpenVPN (Windows). 
    Uložte konfigurační soubor do složky c:\Program Files\OpenVPN\config (nebo na 64b systému: c:\Program Files(x86)\OpenVPN\config).
  • macOS: Nainstalujte si Tunnelblick a dvakrát poklikejte na stažený soubor. Tunnelblick vás provede importem.
  • Linuxu: Použijte NetworkManagera dle návodu VPN (Linux), jen server (bránu) nastavte podle tabulky a použijte vhodný název připojení. Pro použití v příkazové řádce si stáhněte konfigurační soubor (dostupný ve výše odkazovaném návodu) a vše uložte do /etc/openvpn.

V případě zájmu o tuto službu případně kontaktujte prosím správce VPN MU.