MUNI Připojení z domova (VPN)


Speciální fakultní VPN servery

Služba virtuální privátní sítě VPN MU byla rozšířena o možnost zřízení tzv. fakultních VPN serverů. Univerzita v tomto případě poskytuje VPN server, který je dedikován pouze pro zaměstnance a studenty jedné fakulty (případně jiného pracoviště). Funkcionalita se využívá především pro přístup k licencovaným zdrojům, které nejsou pořízené pro celou MU, ale jenom pro některou z fakult nebo jiné pracoviště. V současné době je služba provozována pro následující pracoviště:

  Server Konfigurační soubor Další informace
Zaměstnanci MU vpn-zam.ics.muni.cz muni-zam-windows.ovpn
muni-zam-split-windows.ovpn 3)
muni-zam-linux.ovpn
muni-zam-split-linux.ovpn 3) 4)
Pouze pro zaměstnance a explicitně vyjmenované uživatele
Statické adresy    vpn-static.ics.muni.cz muni-static-windows.ovpn
muni-static-split-windows.ovpn 3)
muni-static-linux.ovpn
muni-static-split-linux.ovpn 3) 4)
Není určen pro studenty, uživatel dostane vždy stejnou veřejnou adresu 1)
Přírodovědecká fakulta vpn-sci.ics.muni.cz muni-sci-windows.ovpn
muni-sci-linux.ovpn
 
Právnická fakulta vpn-law.ics.muni.cz muni-law-windows.ovpn
muni-law-linux.ovpn
Pro zaměstnance a studenty právnické fakulty
VPN přes https vpn-https.ics.muni.cz muni-https-windows.ovpn
muni-https-windows-split.ovpn 3)
muni-https-linux.ovpn
muni-https-linux-split.ovpn 3) 4)
Pro připojení z omezené síťě, která neumozňuje připojení ke klasické VPN 2)

1) Tento server NENÍ určen běžně pro studenty! V případě, že máte přiřazenou statickou VPN adresu, MUSÍTE vždy použít server vpn-static.ics.muni.cz místo hlavní VPN, jinak nemusí být spojení funkční. Maska použité sítě 255.255.255.0. Fakultní servery je možno používat dle potřeby.
2) Používání VPN na tomto portu může být považováno za porušení bezpečnostní politiky v příslušné síti! Server je určen pouze jako dočasné řešení v případě, že není možné použít hlavní VPN servery. Je provozován pouze s omezenou podporou.
3) Tunel pouze pro spojení do sítě MU (split tunneling).
4) Současná verze Network Manager nepodporuje import OpenVPN konfigurace pro split tunneling. Je nutné proto použít konfiguraci VPN přes příkazovou řádku.

Postup instalace při použití fakultních VPN serverů

Pokud potřebujete používat některý z fakultních VPN serverů, stáhněte si příslušný konfigurační soubor a postupujte dle návodu instalace:

  • Windows: Pokud jste tak neučinili, nainstalujte si OpenVPN (Windows)
    Po instalaci klikněte pravým tlačítkem na ikonu OpenVPN a vyberte „Import souboru konfigurace“. Následně vyberte stažený konfigurační soubor.
    Případně můžete uložit konfigurační soubor rovnou do c:\Program Files\OpenVPN\config (nebo na 64b systému: c:\Program Files(x86)\OpenVPN\config). Tato možnost vyžaduje dostatečné systémové oprávnění.
    (Pozn.: Pokud není výše uvedená složka vytvořená, najdete ji v c:\Users\UŽIVATEL\OpenVPN\config\)
  • macOS: Stáhnětenainstalujte si Viscosity, poté do něj dle návodu naimportujte konfigurační soubor stažený výše. Používejte konfigurační soubory určené pro Linux. Zaměstnanci MU a v opodstatněných případech studenti mohou licenci k programu Viscosity získat zasláním žádosti na adresu it@muni.cz.
  • GNU/Linux: Použijte NetworkManagera dle návodu VPN (GNU/Linux), jen server (bránu) nastavte podle tabulky a použijte vhodný název připojení. Pro použití v příkazové řádce si stáhněte konfigurační soubor (dostupný ve výše odkazovaném návodu) a vše uložte do /etc/openvpn.

 

V případě zájmu o tuto službu případně kontaktujte prosím správce VPN MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.