Virtualizační infrastruktura MU (IaaS)


Návod: Administrace virtuálních serverů

1. Přístup k administrativnímu rozhraní

Veškerá správa virtuálního stroje se provádí přes webové administrativní rozhraní. Je přes něj možné VS zapínat, vypínat, restartovat, vkládat CD/DVD do virtuální mechaniky, přistupovat ke konzoli, vytvářet snímky atd.

Webové rozhraní má dvě verze. Doporučovaná varianta je HTML5 klient, který je dostupný na URL https://vcenter.ics.muni.cz/ui/. Pokud by z nějakého důvodu nevyhovoval, je možné použít starší (Flash) verzi dostupnou na https://vcenter.ics.muni.cz/vsphere-client/. Webové rozhraní je přístupné pouze z univerzitní sítě.

Přihlášení k administrativnímu rozhraní

 

Jako login použijte ICS\„vas login“.

2. Ovládání virtuálního stroje

1

V levé liště administrativního rozhraní klikněte na home. V sekci Inventories poklepejte ikonu VMs and Templates:

2

V levém menu lze vylistovat dostupnou virtuální serverovnu obsahující vytvořené virtuální stroje:

3. Instalace operačního systému

Následujícím krokem po zřízení VS je instalace operačního systému. Níže je doporučený způsob.

Připojit médium do VS pomocí položky

„Connect to CD/DVD image on a datastore…“

V dialogovém okně je potřeba vybrat datastore swz1-a2-l9-r6-public-image. V okně Contents jsou dostupné iso image vybraných operačních systémů. V případě, že datastore neobsahuje vámi preferovaný operační systém, napište na vm@ics.muni.cz, o který OS chcete seznam rozšířit.

4. VMware Tools

U všech provozovaných VS se doporučuje instalace tzv. vmware tools. Jedná se o optimalizované ovladače a aplikace instalované do VS. VMware Tools umožňují plné využití výhod virtualizovaného prostředí.

4.1 Instalace VMware Tools

1

Pro instalaci VMware Tools je třeba vybrat v levém panelu stroj, na který budeme VMware Tools instalovat. V horní liště vybereme položku „Actions→All vCenter Actions→Guest OS→Install/Upgrade VMware Tools…“.

2

Tím se provede vložení CD do virtuální mechaniky stroje, odkud je třeba instalaci provést. Po správné instalaci VMware Tools by mělo být v Summary u VMware Tools zobrazeno „Running (Current)“:

4.1 Upgrade VMware Tools

 

Jednou za čas vychází nové verze VMware Tools. Jejich upgrade se vyvolá podobně jako instalace možností Install-Upgrade VMware Tools v kontextovém menu. To zobrazí následující dialog:

Položka Interactive Tools Upgrade vloží podobně jako při instalaci instalační CD do virtuální mechaniky. U podporovaných systémů lze využít možnost Automatic Tools Upgrade, která provede automatickou instalaci VMware Tools. U některých systémů vyvolá automatický upgrade reboot systému.

5. Snímky virtuálních serverů

 

Snímek (snapshot) virtuálnícho serveru je přesný obraz stavu virtuálního serveru v okamžiku provedení snímku. Snímky je možné provádět u vypnutých i spuštěných virtuálních serverů. Snímky se vytváří s použitím kontextové nabídky virtuálního serveru.

Snímky jsou užitečné například při provádění větších změn v systému. Zajistí možný návrat do stavu systému před provedením změn. Obdobně je možné vytvořit například kopii virtuálního stroje, na které je možné otestovat provedení komplikovaných operací.

Snímky nejsou náhradou zálohování!

...

Není vhodné vytvářet nadměrné množství snímků, případně snímky ponechávat déle než je nezbytně nutné. Snímky spotřebovávají další diskové kapacity a snižují výkon. U virtuálních severů s existujícími snímky se rovněž vyskytují potíže u některých operacích s virtuální servery. 

6. Zálohování VS

Mimo standardního zálohovaní z prostředí vlastního operačního systému je možné využívat zálohování zprostředkovávané virtualizační vrstvou. Je možné zálohovat diskový oddíl jako jeden celek. Tím může být výrazně usnadněna obnova například systémového disku.

7. P2V migrace

Do virtuálního prostředí je možné migrovat i již existující servery běžící na fyzickém hardwaru nebo v jiném virtuálním prostředí. Pokud uvažujete o migraci existujícího serveru, dejte nám vědět na vm@ics.muni.cz. Rádi Vám pomůžeme.