Virtualizační infrastruktura MU (IaaS)


Návod: OpenStack - Úvod do práce se sítěmi

Upozornění

Služba již není poskytována. Obsah stránky není udržovaný.

Nastavení sítě

V OpenStack instance používají uživatelem definované interní sítě. Přes tyto sítě spolu mohou instance navzájem komunikovat. Pro přístup z vnější sítě je potřeba spojit interní síť s veřejnou sítí pomocí virtuálního routeru a naalokovat virtuálnímu stroji veřejnou (tzv. plovoucí) adresu.

S přístupem do OpenStack prostředí je automaticky uživateli vytvořena interní síť „internal-net“ se subnetem 192.168.0.0/24 a router, který spojuje uživatelskou síť „internal-net“ s veřejnou sítí „public-float-21“. Pro vytvoření síťově dostupné instance tak stačí pouze vytvořit instanci a připojit k ní veřejnou adresu. V návodu níže je popsán postup vytvoření nové interní sítě, routeru a spojení interní a veřejné sítě routerem.

Vytvoření interní sítě

1
V levé lište se dostaneme do správy sítí přes: 1.Project2.Network3.Networks a klikneme na 4. Create network:

2
Zde si pojmenujeme síť:

3
Nastavíme podsíť (jméno i síťová adresa je libovolná):

4
V detailech ješte přidáme adresy DNS serverů a to konkrétně: 
147.251.4.33 
147.251.6.10 

Nastavení routeru

5
Nyní vytvoříme virtuální router, kterým spojíme vytvořenou interní síť s veřejnou sítí. V sekci: 1.Project → 2.Network → 3.Routers klikneme na 4. Create router.

6
Zde pojmenujeme router a zvolíme veřejnou síť public-float-21, kterou mu přiřadíme: 


Nyní musíme spojit prostřednictvím námi vytvořeného routeru naši interní síť s veřejnou sítí (public-float-21). 
To uděláme následovně. 


 


7
V nastavení routerů klikneme na náš router: 

8
Otevře se nám nastavení rozhraní routeru, klikneme na Add Interface

9
Nyní už stačí jen vybrat síť, kterou chceme propojit s veřejnou sítí: