Virtualizační infrastruktura MU (IaaS)


Návod: OpenStack – Přístup přes příkazovou řádku

Upozornění

Tato služba již není poskytována. Obsah stránky není udržovaný.

Příkazová řádka

Kompletní funkcionalita OpenStack je dostupná přes OpenStack API (http://developer.openstack.org/api-guide/quick-start/index.html).

OpenStack API je přístupné pouze z univerzitní sítě MU (rozsah 147.251.0.0/16). Pro přístup k API mimo univerzitu lze použít VPN.

Pro běžnější programovací jazyky existuje SDK (http://developer.openstack.org/). Pro psaní jednodušších skriptů a přístup přes příkazovou řádku se používá openstack-client.

Instalaci provedeme příkazem:

pip install python-openstackclient

1

Přihlašovací údaje klientovi můžeme předat přes parametry, nebo jednodušeji přes proměnné prostředí. Skript pro nastavení proměnných prostředí si můžeme vygenerovat přes Horizon portál v 1.Project → 2.Compute → 3.Access & Security → 4. API Access a klikneme na 5.Download OpenStack RC File v3

Proměnné prostředí nastavíme zavoláním skriptu (PROJEKT je název projektu, ve kterém jsme skript generovali):

. pPROJEKT-openrc.sh

Příklady práce s příkazovou řádkou - http://docs.openstack.org/user-guide/cli-cheat-sheet.html.