FF Ediční činnost
Tuto službu zajišťuje FF MU


Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahrnuje vydávání vlastní monografické edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odborných časopisů, a to ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress.

Centrum informačních technologií zajišťuje:

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 • příprava a realizace edičního plánu v sekci Spisy FF MU 
 • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
 • administrace vydávání publikací (základní redakce, zajištění fakultních povinných výtisků) 
 • sazba publikací (DTP) 
 • spolupráce s Nakladatelstvím Munipress (přidělení ISBN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika, stanovení prodejní ceny, distribuce, Munishop aj.) 
 • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
 • příprava podkladů pro propagaci 
 • editace webových stránek vztahující se k edici Spisy FF MU/Ediční činnosti 
 • příprava a zpracování publikací do Digitální knihovny FF MU 

Odborné časopisy FF MU 

 • příprava a realizace edičního plánu v sekci Odborné časopisy 
 • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
 • spolupráce s nakladatelstvím Munipress (přidělování ISSN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika) 
 • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
 • sazba časopisů (DTP) 
 • editace webových stránek odborných časopisů FF MU v systému OJS 
 • příprava a zpracování časopisů do Digitální knihovny FF MU 
 • předávání dat do mezinárodních databází 

DTP pracoviště

Ediční pracovník zpracovává dodané texty v programech určených pro sazbu (tzv. DTP software jako je InDesign, Illustrator apod.), celý proces zahrnuje „nalití“ textu, vložení obrázků či fotografií po jejich předchozím přizpůsobení a další úpravy podle typografické osnovy. Následuje vytištění kopie ke korekturám a následné zanesení oprav do dokumentu a předání do tisku.

 

Aktuálně rozpracované

Monografie (spisy)

 

Monografie vytištěné

Klára Záleská: Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe (501)
František Schildberger: Podoby české literární reportáže (502)
Tereza Konývková Frýbertová: Tělo v pohybu (506)
Marek Mikeš: Gendži monogatari a populární literatura období Edo (503)
Olga Berger: Синтаксические термины в русском и чешском языке (507)
Jana Nechutová a kol.: Mistr Jan Hus, učitel a kolega (508)

Časopisy rozpracované

Studia historica brunensia 67/2020 č. 1
Opuscula historiae artium 69/2020 č. 2

Časopisy vytištěné

Brno Studies in English 46/1 (2020/1)
Graeco-Latina Brunensia 25/1 (2020/1)
Slavica Litteraria 23/1 (2020/1)
Studia philosophica 67/1 (2020/1)
Bohemica litteraria 23/1 (2020/1)
Linguistica Brunensia 68/1 (2020/1)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/2 (2019/2)​
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 33/2020 č. 1 
Musicologica Brunensia 55/1 č. 1
Opuscula historiae artium 69/2020 č. 1
Linguistica Brunensia 68/2020 č. 2
Bohemica litteraria 23/2020 č. 2
Studia historica brunensia 66/2 (2019/2)
Graeco-Latina Brunensia 25/2 (2020/2)
Brno Studies in English 46/2 (2020/2)
Slavica Litteraria 23/2 (2020/2)
Studia philosophica 67/2020 č. 2
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 33/2020 č. 2 
Musicologica Brunensia 55/2020 č. 2Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.