FF Ediční činnost
Tuto službu zajišťuje FF MU


Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahrnuje vydávání vlastní monografické edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odborných časopisů, a to ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress.

Centrum informačních technologií zajišťuje:

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
- příprava a realizace edičního plánu Spisy FF MU
- sazba publikací (DTP)
- administrace vydávání publikací (základní redakce, stanovení prodejní ceny, zajištění autorských a fakultních povinných výtisků)
- komunikace s Nakladatelstvím Munipress ohledně výběru tiskárny, přidělení ISBN, DOI, licenčních smluv, Munishopu
- rozesílání recenzních výtisků publikace
- zajištění ekonomické stránky věci (objednávky, faktury, vyúčtování)
- editace webových stránek vztahující se k edici Spisy FF MU/Ediční činnosti

DTP pracoviště

Ediční pracovník zpracovává dodané texty v programech určených pro sazbu (tzv. DTP software jako je InDesign, Illustrator apod.), celý proces zahrnuje „nalití“ textu, vložení obrázků či fotografií po jejich předchozím přizpůsobení a další úpravy podle typografické osnovy. Následuje vytištění kopie ke korekturám a následné zanesení oprav do dokumentu a předání do tisku.

 

Aktuálně rozpracované

Spisy a monografie rozpracované

Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři (ed. J. Nechutová a kol.) (spis č.  )
Michal Cigán: Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others

Spisy a monografie v tisku 

Miroslav Lukáš: Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (spis č. 490)

Časopisy rozpracované

Opuscula historiae artium 68/2019 č. 1 (2019/1)
Linguistica Brunensia 67/1 (2019/1)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/1 (2019/1)
Musicologica Brunensia 54/1 (2019/1)

Časopisy v tisku (vytištěné)

Brno Studies in English 45/1 (2019/1)
Slavica Litteraria 22/1 (2019/1)
Studia philosophica 66/1 (2019/1)
Graeco-Latina Brunensia 24/1 (2019/1)
Bohemica litteraria 22/1 (2019/1)

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.