FF Ediční činnost
Tuto službu zajišťuje FF MU


Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahrnuje vydávání vlastní monografické edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odborných časopisů, a to ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress.

Centrum informačních technologií zajišťuje:

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

  • příprava a realizace edičního plánu v sekci Spisy FF MU 
  • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
  • administrace vydávání publikací (základní redakce, zajištění fakultních povinných výtisků) 
  • sazba publikací (DTP) 
  • spolupráce s Nakladatelstvím Munipress (přidělení ISBN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika, stanovení prodejní ceny, distribuce, Munishop aj.) 
  • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
  • příprava podkladů pro propagaci 
  • editace webových stránek vztahující se k edici Spisy FF MU/Ediční činnosti 
  • příprava a zpracování publikací do Digitální knihovny FF MU 

Odborné časopisy FF MU 

  • příprava a realizace edičního plánu v sekci Odborné časopisy 
  • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
  • spolupráce s nakladatelstvím Munipress (přidělování ISSN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika) 
  • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
  • sazba časopisů (DTP) 
  • editace webových stránek odborných časopisů FF MU v systému OJS 
  • příprava a zpracování časopisů do Digitální knihovny FF MU 
  • předávání dat do mezinárodních databází 

DTP pracoviště

Ediční pracovník zpracovává dodané texty v programech určených pro sazbu (tzv. DTP software jako je InDesign, Illustrator apod.), celý proces zahrnuje „nalití“ textu, vložení obrázků či fotografií po jejich předchozím přizpůsobení a další úpravy podle typografické osnovy. Následuje vytištění kopie ke korekturám a následné zanesení oprav do dokumentu a předání do tisku.

 

Aktuálně rozpracované

Časopisy rozpracované

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/2 (2019/2)
Bohemica litteraria 23/1 (2020/1)
Studia philosophica 67/1 (2020/1)
Linguistica Brunensia 68/1 (2020/1)

Časopisy vytištěné

Brno Studies in English 46/1 (2020/1)
Graeco-Latina Brunensia 25/1 (2020/1)
Slavica Litteraria 23/1 (2020/1)

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).