FF Ediční činnost
Tuto službu zajišťuje FF MU


Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahrnuje vydávání vlastní monografické edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odborných časopisů, a to ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress.

Centrum informačních technologií zajišťuje:

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 • příprava a realizace edičního plánu v sekci Spisy FF MU 
 • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
 • administrace vydávání publikací (základní redakce, zajištění fakultních povinných výtisků) 
 • sazba publikací (DTP) 
 • spolupráce s Nakladatelstvím Munipress (přidělení ISBN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika, stanovení prodejní ceny, distribuce, Munishop aj.) 
 • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
 • příprava podkladů pro propagaci 
 • editace webových stránek vztahující se k edici Spisy FF MU/Ediční činnosti 
 • příprava a zpracování publikací do Digitální knihovny FF MU 

Odborné časopisy FF MU 

 • příprava a realizace edičního plánu v sekci Odborné časopisy 
 • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
 • spolupráce s nakladatelstvím Munipress (přidělování ISSN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika) 
 • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
 • sazba časopisů (DTP) 
 • editace webových stránek odborných časopisů FF MU v systému OJS 
 • příprava a zpracování časopisů do Digitální knihovny FF MU 
 • předávání dat do mezinárodních databází 

DTP pracoviště

Ediční pracovník zpracovává dodané texty v programech určených pro sazbu (tzv. DTP software jako je InDesign, Illustrator apod.), celý proces zahrnuje „nalití“ textu, vložení obrázků či fotografií po jejich předchozím přizpůsobení a další úpravy podle typografické osnovy. Následuje vytištění kopie ke korekturám a následné zanesení oprav do dokumentu a předání do tisku.

 

Aktuálně rozpracované

Spisy a monografie rozpracované

Jaroslav Střítecký: Studie a stati 2 

Spisy a monografie v tisku 

Miroslav Lukáš: Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (spis č. 490)
Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři (ed. J. Nechutová a kol.) (spis č. 491)
Michal Cigán: Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others (spis č. 492)
Jiří Šalamoun: The Satire og Ishmael Reed: From Non-standard Sexuality to Argumentation (spis č. 493)
Michal Šimáně: České menšinové školství v Československé republice (spis č. 495)
Tomáš Jurkovič: Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho (spis č. 496)
Marek Lollok: Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století (spis č. 497)
Petr Elbel (ed): Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart (spis č. 498)
Lukáš Fasora – Jiří Hanuš: Myths and Traditions of the Central European University (spis č. 494)

Časopisy rozpracované

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/2 (2019/2)
Studia historica brunensia 66/1 (2019/1)
Opuscula historiae artium 68/2 (2019/2)

Časopisy v tisku

Brno Studies in English 45/1 (2019/1)
Slavica Litteraria 22/1 (2019/1)
Studia philosophica 66/1 (2019/1)
Graeco-Latina Brunensia 24/1 (2019/1)
Bohemica litteraria 22/1 (2019/1)
Linguistica Brunensia 67/1 (2019/1)
Opuscula historiae artium 68/1 (2019/1)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/1 (2019/1)
Musicologica Brunensia 54/1 (2019/1)
Studia historica brunensia 65/1 (2018/1)
Studia philosophica 66/2 (2019/2)
Bohemica litteraria 22/2 (2019/2)
Studia historica brunensia 65/2 (2018/2)
Graeco-Latina Brunensia 24/2 (2019/2)
Slavica Litteraria 22/2 (2019/2)
Musicologica Brunensia 54/2 (2019/2)
Linguistica Brunensia 67/21 (2019/2)
Brno Studies in English 45/2 (2019/2)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/supplementum (2019/supplementum)


Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).