FF Ediční činnost
Tuto službu zajišťuje FF MU


Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahrnuje vydávání vlastní monografické edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odborných časopisů, a to ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress.

Centrum informačních technologií zajišťuje:

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 • příprava a realizace edičního plánu v sekci Spisy FF MU 
 • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
 • administrace vydávání publikací (základní redakce, zajištění fakultních povinných výtisků) 
 • sazba publikací (DTP) 
 • spolupráce s Nakladatelstvím Munipress (přidělení ISBN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika, stanovení prodejní ceny, distribuce, Munishop aj.) 
 • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
 • příprava podkladů pro propagaci 
 • editace webových stránek vztahující se k edici Spisy FF MU/Ediční činnosti 
 • příprava a zpracování publikací do Digitální knihovny FF MU 

Odborné časopisy FF MU 

 • příprava a realizace edičního plánu v sekci Odborné časopisy 
 • administrace úkonů spojených s Ediční radou FF MU 
 • spolupráce s nakladatelstvím Munipress (přidělování ISSN, DOI, výběr tiskárny, autorsko-právní problematika) 
 • zajištění ekonomických náležitostí (objednávky, fakturace, vyúčtování) 
 • sazba časopisů (DTP) 
 • editace webových stránek odborných časopisů FF MU v systému OJS 
 • příprava a zpracování časopisů do Digitální knihovny FF MU 
 • předávání dat do mezinárodních databází 

DTP pracoviště

Ediční pracovník zpracovává dodané texty v programech určených pro sazbu (tzv. DTP software jako je InDesign, Illustrator apod.), celý proces zahrnuje „nalití“ textu, vložení obrázků či fotografií po jejich předchozím přizpůsobení a další úpravy podle typografické osnovy. Následuje vytištění kopie ke korekturám a následné zanesení oprav do dokumentu a předání do tisku.

 

Aktuálně rozpracované

Monografie (spisy) rozpracované

Alena Polická: Dynamika šíření lexikálních inovací: identitární neologie ...
Kristýna Dufková: Olší, Nusperg, Růžodol

Monografie (spisy) vytištěné

Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí (510)
Martina Salhiová: Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (513)

Časopisy rozpracované

Opuscula historiae artium 70/1 (2021/1)
Musicologica Brunensia 56/1 (2021/1)​
Graeco-Latina Brunensia 26/2 (2021/2)
Bohemica litteraria 24/2 (2021/2)
Studia philosophica 68/2 (2021/2)
Slavica Litteraria 21/2 (2021/2)
Linguistica Brunensia 2021/2

Časopisy vydané (v tisku)

Studia historica brunensia 67/2021 č. 1
Graeco-Latina Brunensia 26/1 (2021/1)
Opuscula historiae artium 69/2020 č. 2
Slavica Litteraria 21/1 (2021/1)
Studia philosophica 68/1 (2021/1
Bohemica litteraria 24/1 (2021/1)
Linguistica Brunensia 2021/1
Brno Studies in English 47/1 (2021/1)
Studia historica brunensia 68/2 (2021/2)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 34/1 (2021/1)
Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.