Ediční činnost
Tuto službu zajišťuje FF MU

Ediční činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahrnuje vydávání vlastní monografické edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odborných časopisů, a to ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress.

Centrum informačních technologií zajišťuje:

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
- příprava a realizace edičního plánu Spisy FF MU
- sazba publikací (DTP)
- administrace vydávání publikací (základní redakce, stanovení prodejní ceny, zajištění autorských a fakultních povinných výtisků)
- komunikace s Nakladatelstvím Munipress ohledně výběru tiskárny, přidělení ISBN, DOI, licenčních smluv, Munishopu
- rozesílání recenzních výtisků publikace
- zajištění ekonomické stránky věci (objednávky, faktury, vyúčtování)
- editace webových stránek vztahující se k edici Spisy FF MU/Ediční činnosti

DTP pracoviště

Ediční pracovník zpracovává dodané texty v programech určených pro sazbu (tzv. DTP software jako je InDesign, Illustrator apod.), celý proces zahrnuje „nalití“ textu, vložení obrázků či fotografií po jejich předchozím přizpůsobení a další úpravy podle typografické osnovy. Následuje vytištění kopie ke korekturám a následné zanesení oprav do dokumentu a předání do tisku.

 

Aktuálně rozpracované

Časopisy rozpracované

Musicologica Brunensia 53/2 (2018/2)
Musicologica Brunensia 53/supplementum (2018/supplementum)
Brno Studies in English 44/2 (2018/2)
Brno Studies in English 45/1 (2019/1)
Bohemica litteraria 22/1 (2019/1)

Časopisy v tisku (vytištěné)

Slavica Litteraria 21/1 (2018/1)
Graeco-Latina Brunensia 23/1 (2018/1)
Linguistica Brunensia 66/1 (2018/1)
Études romanes de Brno 39/1 (2018/1)
Theatralia 21/1 (2018/1)
Bohemica litteraria 21/1 (2018/1)
Musicologica Brunensia 53/1 (2018/1)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 31/1 (2018/1)
Studia philosophica 65/1-2 (2018/1-2)
Slavica Litteraria 21/2 (2018/2)
Opuscula historiae artium 67/2018 č. 1 (2018/1)
Studia historica brunensia 64/2 (2017/2)
Studia historica brunensia 64/1 (2017/1)
Bohemica litteraria 21/2 (2018/2)
Brno Studies in English 44/1 (2018/1)
Theatralia 21/2 (2018/2)
Linguistica Brunensia 66/2 (2018/2)
Graeco-Latina Brunensia 23/2 (2018/2)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 31/2 (2018/2)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 31/supplementum (2018/supplementum)
Opuscula historiae artium 67/2018 č. 2 (2018/2)

Spisy a monografie rozpracované  

Zuzana Malá: Religious Practices in the Consumer Society: Towards Healthy, Sustainable and Spiritual Practices (spis č. )
Petr Hrubý: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry (spis č.   )
Pavla Kovářová: Informační bezpečnost žáků základních škol: lekce v knihovnách (spis č.   )
Lucie Rychnovská: Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence (spis č.   )

Spisy a monografie v tisku  

Antonín Zita: How We Understand the Beats: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands (spis č. 482) 
Jan Darebný: Verso español y verso checo: traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca (spis č. 484)
Věra Šlancarová: Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy (spis č. 481)
Jan Mařica: Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení (spis č. 485)
Olga Navrátilová: Sovosled posesivních zájmen ve staré češtině (spis č. 483)

Rok 2017

Spisy a monografie v tisku (vytištěné)  

Martina Horáková: Inscribing Difference and Resistance: Indigenous Women’s Personal Non-fiction and Life Writing in Australia and North America (spis č. 463)
Michal Kovář: Estonská literatura v Čechách (spis č. 464)
Jiří Matela: Podmět v moderní japonštině (spis č. 466)
Elga Cremades Cortiella: L’estructura argumental dels noms en català (spis č. 465)
Stanislava Špačková: Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: vlastní jména v překladu (spis č. 467)
Martina Trombiková: Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990: Verwendung, Funktion und Bedeutung (spis č. 468)
Vojtěch Trombik: Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres (spis č. 469)
Tibor Sedláček: Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši (spis č. 470)
Monika Šinková: Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904) (spis č. 474)
Iva Mikulová: Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968) (spis č. 471)
Juraj Franek: Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (spis č. 472)
Jiří Němec: Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika (spis č. 475)
Mariana Poláková: Vznik a vývoj satiry v římské literatuře (spis č. 473)
Přemysl Bar: Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku (spis č. 477)
Adéla Balcárková – Jiří Macháček – Petr Dresler: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí (spis č. 476)
Jaroslav Střítecký: Studie a stati 1 (spis č. 478)
Dalibor Havel: Počátky latinské písemné kultury v Českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě (spis č. 479)
Jaroslava Dosedlová: Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (spis č. 480)

 

Časopisy v tisku (vytištěné)

Studia philosophica 64/1 (ř. filosofická, 2017/1)
Slavica Litteraria 20/1 (ř. slavistická, 2017/1)
Studia historica brunensia 63/2 (ř. historická, 2016/2)
Études romanes de Brno 38/1 (ř. romanistická, 2017/1)
Graeco-Latina Brunensia 22/1 (ř. klasická, 2017/1)
Theatralia 20/1 (ř. teatrologická, 2017/1)
Linguistica Brunensia 65/1 (ř. jazykovědná, 2017/1)
Musicologica Brunensia 52/1 (ř. hudebněvědná, 2017/1)
Brno Studies in English 43/1 (ř. anglistická, 2017/1)
Études romanes de Brno 38/2 (ř. romanistická, 2017/2)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 30/1 (ř. germanistická, 2017/1)
Studia philosophica 64/2 (ř. filosofická, 2017/2)
Slavica Litteraria 20/2 (ř. slavistická, 2017/2)
Bohemica litteraria 20/1 (ř. literárněvědná, 2017/1)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 30/2 (ř. germanistická, 2017/2)
Opuscula historiae artium 66/2017 č. 1 (ř. kunsthistorická, 2017/1)
Brno Studies in English 43/2 (ř. anglistická, 2017/2)
Graeco-Latina Brunensia 22/2 (ř. klasická, 2017/2)
Musicologica Brunensia 52/2 (ř. hudebněvědná, 2017/2)
Linguistica Brunensia 65/2 (ř. jazykovědná, 2017/2)
Opuscula historiae artium 66/2017 č. 2 (ř. kunsthistorická, 2017/2)
Bohemica litteraria 20/2 (ř. literárněvědná, 2017/2)

Rok 2016

Spisy a monografie v tisku (vytištěné)  

Ivo Buzek (coord.): Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes (spis č. 445)

Petra Hebedová: Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky (spis č. 444)

Pedro García Suárez: Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española (spis č. 446)

Eva Niklesová: Dialogy zoufalců: poetika a struktury. (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) (spis č. 448)

Elena Krejčová: Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století (spis č. 450)

Athena Alchazidu: Tremendismo: el sabor amargo de la vida (spis č. 451)

Petr Stehlík: Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině (spis č. 449)

Jiřina Malá: Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten (spis č. 447)

Petr Elbel: Pravé, věrné a křesťanské příměřie… Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě (spis č. 452)

Pavel Krejčí a Elena Krejčová (eds.): Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (spis č. 453)

Jan Klimeš: Hledání významu v umělecké narativní ilustraci (spis č. 442)

Tereza Dědinová (ed.): Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (spis č. 454)

Jiří Macháček a kol.: Břeclav – Pohansko. Kostelní pohřebiště na severovýchodním předhradí (spis č. 455)

Jaroslava Dosedlová a kol.: Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (spis č. 456)

Stanislav Bárta: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) (spis č. 457) cca 300 stran

Mariana Kunešová: L’absurde dans le théâtre dada et présurréaliste français (spis č. 458

Věra Klontza-Jaklová: What’s wrong? Hard science and humanities - tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption (spis č. 459)

Ondřej Srba - Michal Schwarz: Starší dějiny Vietnamu a Čampy (Dějiny Vietnamu, sv. I.) (spis č. 460)

Ondřej Srba - Michal Schwarz: Vietnam v éře západních velmocí (Dějiny Vietnamu, sv. II.) (spis č. 461)

Luboš Bělka: Mandala and History. Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism (spis č. 462)

Časopisy vytištěné (v tisku)

Studia philosophica 63/1 (ř. filosofická, 2016/1)

Linguistica Brunensia 64 (ř. jazykovědná, 2016/1)

Theatralia 19/1 (ř. teatrologická, 2016/1)

Theatralia 19/1 supplementum (ř. teatrologická, 2016/1supplementum)

Graeco-Latina Brunensia 21/1 (ř. klasická, 2016/1) 

Slavica Litteraria 19/1 (ř. slavistická, 2016/1)

Musicologica Brunensia 51/1 (ř. hudebněvědná, 2016/1)

Études romanes de Brno 37/1 (ř. romanistická, 2016/1)

Opuscula historiae artium 65/2016 č. 1 (ř. kunsthistorická, 2016/1)

Annales psychologici 2 (16)/2 (ř. psychologická, 2015/2)

Studia archaeologica brunensia 21/1 (ř. archeologická, 2016/1)

Studia philosophica 63/2 (ř. filosofická, 2016/2)

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 29/1 (ř. germanistická, 2016/1)

Études romanes de Brno 37/2 (ř. romanistická, 2016)

Studia archaeologica brunensia 21/2 (ř. archeologická, 2016/2)

Theatralia 19/2 (ř. teatrologická, 2016/2)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 29/2 (ř. germanistická, 2016/2) 

Studia historica brunensia 62/2 (ř. historická, 2015/2)  

Brno Studies in English 42/1 (ř. anglistická, 2016/1)

Brno Studies in English 42/2 (ř. anglistická, 2016/2)

Linguistica Brunensia 64/2 (ř. jazykovědná, 2016/2)

Slavica Litteraria 19/2 (ř. slavistická, 2016/2)

Bohemica litteraria 19/1 (ř. literárněvědná, 2016/1)

Graeco-Latina Brunensia 21/2 (ř. klasická, 2016/2)

Musicologica Brunensia 51/2 (ř. hudebněvědná, 2016/2)

Studia historica brunensia 63/1 (ř. historická, 2016/1)

Bohemica litteraria 19/1 (ř. literárněvědná, 2016/2)

Studia archaeologica brunensia 21/2 (ř. archeologická, 2016/2)

Rok 2015

Spisy a monografie v tisku (vytištěné) 

Radomír D. Kokeš: Rozbor filmu (spis č.  430)
M. Jan Hus v polemice a za katedrou - ed. J. Nechutová a J. Fuksová (spis č. 431)

Tereza Dědinová: Po-divné krajině – charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (spis č. 433)

Lucie Mazalová: Eschatologie v díle Jana Husa (spis č. 432)

Sylvie Stanovská: Sagt mir jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie. (spis č. 434)

Ivan Dorovský: Studia Macedonica II (spis č. 435)

Pavel Krejčí: Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (spis č. 436)

Ondřej Srba: Nádobka nektaru (spis č. 429)

Josef Šaur: Boris N. Čičerin o ruských dějinách (spis č. 439)

Jiří Stodola: Filozofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy (spis č. 437)

Zuzana Šalamounová: Socializace do školního jazyka (spis č. 440)

Petra Mutlová: Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum

in Constantia de materia sanguinis (spis č. 443)

Hana Řehulková: Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla (spis č. 441)

  
Časopisy v tisku (vytištěné) 

Studia archaeologica brunensia 20/1 (ř. archeologická, 2015/1)

Theatralia 18/1 (ř. teatrologická, 2015/1)

Linguistica Brunensia 63 (ř. jazykovědná, 1, 2015)

Studia philosophica 62/1 (ř. filosofická, 2015/1)

Graeco-Latina Brunensia 20/1 (ř. klasická, 2015/1)  

Musicologica Brunensia 50/1 (ř. hudebněvědná, č. 1, 2015)

Études romanes de Brno 36/1 (ř. romanistická, 1, 2015)

Slavica Litteraria 18 (ř. slavistická, 2015/1)

Linguistica Brunensia 63 (ř. jazykovědná, 2, 2015)

Annales psychologici 2 (16)/1 (ř. psychologická, 2015/1)

Studia archaeologica brunensia 20/2 (ř. archeologická, 2015/2)

Studia philosophica 62/1 (ř. filosofická, 2015/2)

Opuscula historiae artium 64/2015, supplementum (ř. kunsthistorická, 2015/supplementum)  

Opuscula historiae artium 64/2015 č. 1 (ř. kunsthistorická, 2015/1)

Theatralia 18/2 (ř. teatrologická, 2015/2)

Études romanes de Brno 36/1 (ř. romanistická, 2, 2015)

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 28/1 (ř. germanistická, 2015/1)

Graeco-Latina Brunensia 20/2 (ř. klasická, 2015/2)

Slavica Litteraria 18/2 (ř. slavistická, 2015/2)

Studia historica brunensia 62 (ř. historická, 2015/1) 

Musicologica Brunensia 50/1 (ř. hudebněvědná, č. 5, 2015)

Bohemica litteraria 18/1 (ř. literárněvědná, 2015/1)

Brno Studies in English 41/1 (ř. anglistická, 2015/1)

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 28/2 (ř. germanistická, 2015/2)

Studia historica brunensia 61 (ř. historická, 2014/2) 

Opuscula historiae artium 64/2015 č. 2 (ř. kunsthistorická, 2015/2)

Bohemica litteraria 18/2 (ř. literárněvědná, 2015/2)

Brno Studies in English 41/1 (ř. anglistická, 2015/2)

Rok 2014

Spisy a monografie v tisku (vytištěné) 

Ivan Dorovský: S domovem v srdci (mimo spisy FF)

Rostislav Niederle: Pojmy estetiky: analytický přístup  (spis č. 393, 2. opravené a doplněné vydání) 

Petr Hrubý, Petr Hejhal, Karel Malý, Petr Kočár, Libor Petr: Centrální českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku (spis č. 422) 

Zuzana Frantová: Hereze a loajalita. Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně (spis č. 423)

Renáta Přichystalová a Marek Kalábek: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany. Katalog (spis č. 424)

Kateřina Lojdová: Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. (spis č. 425)

Dita Trčková: Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse (spis č. 426)

Margita Havlíčková a kol.: Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (spis č. 427)

B. Diego Rivera Příhodová: Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou (spis č. 428) 

 

Sborníky prací odevzdané a vytištěné, případně v tisku 

Studia archaeologica brunensia 19/1 (ř. archeologická, 1, 2014)

Studia archaeologica brunensia 19/1 (ř. archeologická, 2, 2014)

Studia philosophica 61 (ř. filosofická, 2014/1)

Graeco-Latina Brunensia 19/1 (ř. klasická, 2014/1)  

Linguistica Brunensia 62 (ř. jazykovědná, 1, 2014)

Linguistica Brunensia 62 (ř. jazykovědná, 2, 2014) 

Opuscula historiae artium 62/2013 č. 2 (ř. kunsthistorická, 2013/2)  

Musicologica Brunensia 49/1 (ř. hudebněvědná, č. 1, 2014)

Bohemica litteraria 16/2 (ř. literárněvědná, 2, 2013)  

Theatralia 17/1 (ř. teatrologická, 1, 2014)

Theatralia 17/2 (ř. teatrologická, 2, 2014)

Brno Studies in English 39/2 (ř. anglistická, 2, 2013)

Études romanes de Brno 35/1 (ř. romanistická, 1, 2014)   

Bohemica litteraria 17/1 (ř. literárněvědná, 1, 2014)  

Slavica Litteraria 17 (ř. slavistická, 1,  2014) 

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 27/1–2 (ř. germanistická, 2014/1–2) 

Annales psychologici 1/1 (ř. psychologická za rok 2014) 

Studia philosophica 61 (ř. filosofická, 2014/2) 

Brno Studies in English 40/1 (ř. anglistická, 2014/1) 

Brno Studies in English 40/2 (ř. anglistická, 2014/2) 

Graeco-Latina Brunensia 19/2 (ř. klasická, 2014/2)

Musicologica Brunensia 49/2 (ř. hudebněvědná, 2014/2) 

Studia historica brunensia 60 (ř. historická, 2013/1–2) 

Slavica Litteraria 17 (ř. slavistická, 2014/2)

Études romanes de Brno 35/2 (ř. romanistická, 2014/2) 

Studia historica brunensia 61 (ř. historická, 2014/1)   

Bohemica litteraria 17/2 (ř. literárněvědná, 2014/2)

Opuscula historiae artium 63/2014 č. 1-2 (ř. kunsthistorická, 2014/1-2)  

Annales psychologici 1 (15)/2 (ř. psychologická za rok 2014/2)

Rok 2013

Sborníky prací odevzdané a vytištěné, případně v tisku 

Studia philosophica 60 (ř. filosofická, 2013/1) 

Opuscula historiae artium ’12 61/2012 č. 2 (ř. kunsthistorická, 2012/2) 

Brno Studies in English 38/2 (ř. anglistická, 2, 2012)

Études romanes de Brno 34/1 (ř. romanistická, 1, 2013)

Linguistica Brunensia 61 (ř. jazykovědná, 1–2, 2013)

Graeco-Latina Brunensia 18/1 (ř. klasická, 2013/1) 

Études romanes de Brno 34/2 (ř. romanistická, 2013/2)

Theatralia 16/2 (ř. teatrologická, 2, 2013)

Brno Studies in English 39/1 (ř. anglistická, 1, 2013)  

Studia philosophica 60 (ř. filosofická, 2, 2013)  

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 26/1–2 (ř. germanistická, 1– 2, 2013) 

Studia historica brunensia 59 (ř. historická, 1–2, 2012)

Slavica Litteraria 16 (ř. slavistická, 1–2,  2013)  

Musicologica Brunensia 48/1 (ř. hudebněvědná, č. 1, 2013) 

Graeco-Latina Brunensia 18/2 (ř. klasická, 2013/2)

Klinická psychologie a osobnost / Annales psychologici 2013/1

Studia archaeologica brunensia 18/1 (ř. archeologická 2013) 

Studia archaeologica brunensia 18/2 (ř. archeologická 2013) 

Musicologica Brunensia 48/2 (ř. hudebněvědná, č. 2, 2013)

Opuscula historiae artium 62/2013 č. 1 (ř. kunsthistorická, 2013/1) 

Bohemica litteraria 15/1 (ř. literárněvědná, 1, 2013)

Opuscula historiae artium ’13 62/2013 supplementum (ř. kunsthistorická, 2013 supplementum!)

Bohemica litteraria 15/2 (ř. literárněvědná, 2, 2013)  

Theatralia 16/1 (ř. teatrologická, 1, 2013) 

 

Spisy a monografie odevzdané a vytištěné (v tisku)

Petr Stehlík: Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (spis č. 415)

Radoslav Večerka: Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky (mimo ediční řady spisy FF MU)

Sylvie Stanovská / Manfred Kern: Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku (spis č. 417) 

Tomáš Kačer:  New Messengers: Small-Scale Narratives in Dramatic Works of Michael Frayn, Tom Stoppard and August Wilson  (spis č. 418) sazba mimo FF

Šárka Havlíčková Kysová: HASTÁBHINAJA. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie (spis č. 149) sazba mimo FF

Naděžda Kudrnáčová: Caused Motion: Secondary Agent Constructions (spis č. 420) 

Ivo Pospíšil: K teorii ruské literatury a jejím souvislostem (spis č. 413)

Klára Bicanová: From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit... (spis č. 421) sazba mimo FF

Rok 2012

Spisy a monografie odevzdané a vytištěné (v tisku)

Josef Dohnal: Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století (spis č. 408) 

Michal Křístek: A Comparison of 20th century Theories of Style (in the Context of Czech and British Scholarly Discourses) (spis č. 407) 

Martin Flašar: Le Corbusier – E. Varèse – I. Xenakis: Poème électronique (1958) (spis. č. 409) 

Lenka Svobodová. Traktát De Amore ve světle dvorské kultury (spis č. 410)

Margita Havlíčková: Berufstheater in Brünn 1668–1773 (spis. č. 402)

Anna Mikulová: Expressivität in der Sprache im Deutschen und im Tschechischen  (spis č. 411)  

Danuše Kšicová: Cesty do Svaté země (mimo ediční řady spisy FF MU)

Jubilejní benefice pro Artura Závodského (ed. M. Hashemi) (mimo ediční řady spisy FF MU)

Bohemica litteraria 14/2 (ř. literárněvědná bohemistická 2011/2)

Opuscula historiae artium ’11 60/2011 č. 2 (ř. kunsthistorická, 2011/2)

Slavica Litteraria 14/2 (ř. slavistická, 2011/2)    

Graeco-latina brunensia 16/2 (ř. klasická, 2011/2)

Graeco-latina brunensia 17/1 (ř. klasická, 2012/1) 

Linguistica Brunensia 60 (ř. jazykovědná, 1–2, 2012) 

Studia historica brunensia 58 (ř. historická, 2011/2)

Studia philosophica 59 (ř. filosofická, 2012/1)

Bohemica litteraria 15 (ř. literárněvědná, 2012/1)

Brno Studies in English 38/1 (ř. anglistická, 1, 2012) 

Graeco-latina brunensia 17/1 (ř. klasická, 2012/1)

Slavica Litteraria 15/1 (ř. slavistická, 1, 2012)

Opuscula historiae artium ’12 61/2012 č. 1 (ř. kunsthistorická, 1, 2012)

Slavica Litteraria Supplementum 2012/1 

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 26/1–2 (ř. germanistická 1– 2, 2012)

Slavica Litteraria Supplementum 2012/2

Studia philosophica 59/2 (ř. filosofická, č. 2, 2012)  

Musicologica Brunensia 47/1 (ř. hudebněvědná, č. 1, 2012) 

Studia archaeologica brunensia 17/1-2 (ř. archeologická 2012)

Études romanes de Brno  33/1 (ř. romanistická, 1, 2012)

Klinická psychologie a osobnost / Annales psychologici 2012/1

Musicologica Brunensia 47/2 (ř. hudebněvědná, č. 2, 2012)

Slavica Litteraria 15/2 (ř. slavistická, 2, 2012) 

Études romanes de Brno  33/2 (ř. romanistická, 2, 2012)

Graeco-latina brunensia 17/2 (ř. klasická, 2012/2)

Bohemica litteraria 15/2 (ř. literárněvědná, 2012/2) 

Rok 2011

Sborníky prací odevzdané a vytištěné, případně v tisku

Annales psychologici 13/1-2 (ř. psychologická za rok 2010)

Bohemica litteraria 13/1-2 (ř. literárněvědná bohemistická 2010)

Études romanes de Brno  32/1 (ř. romanistická, 1, 2011)

Linguistica Brunensia 59 (ř. jazykovědná, 1–2, 2011)

Studia historica Brunensia 57/2 (ř. historická za rok 2010)  

Studia philosophica 58/1 (ř. filosofická, 1, 2011)  

Graeco-Latina Brunensia 15/2 (ř. klasická, 2, 2010)

Études romanes de Brno  32/1 (ř. romanistická, 2, 2011)

Brno Studies in English 37/1 (ř. anglistická, č. 1, 2011)

Studia philosophica 58/2 (ř. filosofická, č. 2, 2011)

Graeco-Latina Brunensia 16/1 (ř. klasická, 1, 2011)

Musicologica Brunensia 46/1–2 (ř. hudebněvědná, č. 1–2, 2011)

Slavica Litteraria 14/1 (ř. slavistická, 1, 2011) 

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 16/1–2 (ř. germanistická 2011)

Brno Studies in English 37/2 (ř. anglistická, č. 2, 2011)

Bohemica litteraria 14/1 (ř. literárněvědná bohemistická 2011) 

Studia archaeologica brunensia (ř. archeologická, 14–15, 2009-2010)

Studia archaeologica brunensia (ř. archeologická, 16, 2011)  

Opuscula historiae artium ’11 60/2011 č. 1 (ř. kunsthistorická 1, 2011)

Studia historica Brunensia 58, č. 1 (ř. historická za rok 2011)  

 

Spisy (monografie) dokončené (v tisku nebo vytištěné)   

Václav Štěpánek: Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ... (č. 396)  

Ivana Holzbachová: Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti (č. 397)

Radim Bělohrad: Osobní identita a její praktická hodnota (č. 399)  

Miluše Juříčková: Dva horizonty. Sigrid Undsetová a česká recepce. (č. 400)

Klára Osolsobě: Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny (č. 401)  

Rok 2010 – spisy (monografie) dokončené (v tisku nebo vytištěné)

US –THEM – ME. The Search for Identity in Canadian Literature and Film / NOUS – EUX – MOI (Petr Kyloušek a kol.) (č. 387 sazba mimo FF)

Alena Polická: Universaux argotiques des jeunes (č. 388)

Ivo Buzek: La imagen del gitano en la lexicografía española (č. 389)

Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie (2. vydání, č. 356)

Iva Svobodová: Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině (č. 390 sazba mimo FF)

Pavel Drábek: Fletcherian Dramatic Achievement. A Study in the Mature Plays 
of John Fletcher (č. 391)

Zuzana Hlubinková: Tvoření slov ve východomoravských nářečích (č. 392)

Rostislav Niederle: K několika pojmům analytické estetiky (č. 393)

  

Sborníky prací (rok 2009-2010, odevzdané a vytištěné, případně v tisku)

X 12/2 (ř. slavistická za rok 2009, číslo 2)

Bohemica litteraria 58/1-2 (ř. literárněvědná za rok 2009)

Linguistica Brunensia 58/1-2 (ř. jazykovědná za rok 2010)

Studia philosophica 57/1 (ř. filosofická, č. 1 za rok 2010)

Études romanes de Brno  31/1 (ř. romanistická, č. 1 za rok 2010) 

Brno Studies in English 35/2 (ř. anglistická č. 2 za rok 2009)

Studia philosophica 57/2 (ř. filosofická, č. 2 za rok 2010)

Brno Studies in English 36/2 (ř. anglistická č. 2 za rok 2010)

Musicologica Brunensia 45/1–2 (ř. hudebněvědná č. 1–2 za rok 2010)

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 15/1–2 (ř. germanistická za rok 2010)

Studia historica Brunensia 57/1 (ř. historická za rok 2010)

Études romanes de Brno  31/2 (ř. romanistická, č. 2 za rok 2010)

Graeco-latina brunensia 15/1 (ř. klasická za rok 2010)

Slavica Litteraria 13/1-2 (ř. slavistická 2010)

Brno Studies in English 36/1 (ř. anglistická za rok 2010)

Další publikace

Studijní katalog 2010-2011 (22 svazků, 1500 stran)

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.