FF Mobilní telefonie

Poskytovatelem mobilních telekomunikačních služeb pro MU je společnost Vodafone. Za FF MU komunikuje s touto společností administrátor, který zajišťuje předávání SIM/e-SIM karet a jejich aktivaci novým uživatelům. Zprostředkovává také změny nastavení hlasového/datového tarifu a roamingu v případě požadavku od stávajících uživatelů. Služby fakultního správce telefonie se týkají výhradně služebního mobilního tarifu, nikoliv zaměstnaneckého tarifu pro rodinu.

Ceny

Ceny hlasových a datových tarifů, ceny volání do zahraničí a roamingových datových balíčků – včetně rozdělení zón pro volání a data v zahraničí – naleznete v celouniverzitním ceníku.

Uživatelská podpora

Data v zahraničí – mimo ČR a země „EU“

Aktivaci datového balíčku mimo země „EU“ provádí výhradně administrátor FF.
Datový balíček se objednává na dobu pobytu v zahraničí, je potřeba uvádět přesná data a země, kam objednatel cestuje.
Požadavek na objednání datového balíčku pro země „zbytek Evropy a vybrané země“ a „zbytek světa“ zadávejte pomocí formuláře Kontaktovat podporu mobilní telefonie.

Změny v nastavení

Jestliže potřebujete řešit jakékoliv další změny v nastavení služeb, zašlete požadavek administrátorovi FF prostřednictvím formuláře Kontaktovat podporu mobilní telefonie. V případě akutních záležitostí se lze obrátit telefonicky na administrátora mobilní telefonie (viz níže).

Technické problémy a blokace SIM karty

Pokud potřebujete řešit technické problémy nebo blokaci SIM karty, je lépe kontaktovat přímo administrátora mobilní telefonie FF.

Postup zřízení služebního mobilního čísla
 1. Zaměstnanec se domluví s vedoucím pracoviště.
  Vedoucí odsouhlasí přiřazení služebního čísla k pracovišti a nastavení služeb prostřednictvím dokumentu Souhlas se zavedením mobilních čísel, který po vyplnění zašle elektronicky administrátorovi mobilní telefonie na adresu telefonie@phil.muni.cz.
  Administrátor mobilní telefonie pak čísla zavede do aplikace v Inetu a současně požádá operátora o zřízení nových/převod stávajících čísel pod rámcovou smlouvu MU.
 2. Zaměstnanec si v Inetu aktivuje účet SUPO.
 3. Zaměstnanec na personálním oddělení podepíše souhlas o srážkách ze mzdy za soukromé hovorné a SMS.
 4. Po zavedení telefonního čísla do Inetu si zaměstnanec v aplikaci Osobní hovorné (Inet MU–>Osobní telefonie–>Osobní hovorné) určí, jakým způsobem si bude označovat soukromého hovorné (viz také Manuál označování soukromého hovorného).
Převod osobního mobilního čísla na služební
 • Má-li zaměstnanec zřízeno osobní mobilní číslo u Vodafone, je nutné podepsat formulář o převodu čísla pod rámcovou smlouvu MU.
 • Má-li zaměstnanec zřízeno osobní mobilní číslo u jiného operátora, je nutné zahájit s tímto operátorem proces přechodu k Vodafone a získat tzv. přechodový kód ČVOP (číslo oprávnění pro přenos) a podepsat formulář o převodu čísla pod rámcovou smlouvu MU.
 • Po dokončení převodu se osobní mobilní číslo stává služebním číslem filozofické fakulty (lze je později převést zpět na osobu) – pro které mimo jiné platí jeho zveřejnění na webu MU (automatická osobní vizitka), v IS MU, v Inetu.

Pozor na případné závazky vyplývající z Vaší aktuální smlouvy s mobilním operátorem – doplácení „věrnostního období“ apod. ČVOP je platné 60 dnů. Vyplněný formulář nebo přechodový kód a vyplněný formulář předává zaměstnanec administrátorovi mobilní telefonie FF poté, co vedoucí pracoviště vyjádří souhlas s přiřazením čísla k pracovišti (viz informace výše).

Další informace

Tarify jsou primárně určeny pro služební telefony, služby jsou hrazeny z rozpočtu pracoviště, s výjimkou hovorů a SMS označených v informačním systému INET jako soukromé.

Náklady na data nelze označit jako soukromé – datové tarify budou vždy hrazeny z rozpočtu pracoviště.

Prémiové SMS (jízdenky, dárcovské SMS) budou naopak vždy označeny jako soukromé.

Při překročení hranic ČR zasílá operátor tzv. welcome SMS – jejich obsah prosím ignorujte, uváděny jsou v nich běžné ceny, nikoliv ceny podle RS MU.

Návody

Administrátor mobilní telefonie

 • ​​​​​​Petra Boráková, tel. 549 49 7185, mob. +420 773 741 825

V případě nepřítomnosti zastupuje:

 • Vendula Hromádková, tel.+420 731 517 021​

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.