Uzavřené knihovny vás nezastaví


Upozornění

Služba již není poskytována. Obsah stránky není udržovaný.

V době karantény jsou pro studenty a zaměstnance uzavřeny studovny a knihovny, fakulty a další univerzitní budovy. Když však nemůžete do knihovny, může knihovna za vámi domů. 

Využít totiž můžete elektronické zdroje, e-prezenčku, otevřené fondy Národní knihovny ČR a další možnosti online přístupu k informacím, které poskytuje (nejen) naše univerzita. Co všechno je vám k dispozici?

Tuzemské zdroje
Elektronické informační zdroje MUNI

Elektronické informační zdroje MUNI je online databáze vědeckých článků a dalších materiálů (časopisy, sborníky konferencí, e-knihy, encyklopedie atd.), ke kterým máte na univerzitě přístup zdarma.

Jsou však přístupné jen z univerzitní sítě. Jak na to? Pomocí VPN se můžete do sítě vzdáleně přihlásit odkudkoliv na světě. Stačí zadat jen UČO a sekundární heslo. Pro případnou pomoc s nefunkčním vzdáleným přístupem se obracejte prosím na eiz@muni.cz.

Vyhledávání Discovery

Pro efektivní vyhledávání (jedním dotazem z jednoho místa) ve všech elektronických zdrojích, knihovním katalogu MUNI, e-archivu diplomových prací a dalších odborných informačních zdrojích využijte službu discovery.muni.cz.

U vyhledaných výsledků můžete pomocí odkazu „Fulltext Finder“ dohledat, zda k danému dokumentu existuje na MUNI dostupný elektronický text. Službu může k vyhledávání použít kdokoliv, pro plnohodnotné využití (např. pro přístup k plnému e-textu dostupnému na univerzitě) je třeba se autentizovat jako uživatel univerzity pomocí vašeho UČO a sekundárního hesla (odkaz „Přihlásit se“ v horní liště obrazovky).

 

E-prezenčka: studijní literatura knihoven MUNI online

Aktuální informace

V souvislosti s ukončením nouzového stavu 18.5.2020, bude vzdálený přístup k e-prezenčce uzavřen. K tomuto datu se zároveň připravuje částečné a postupné otevírání knihoven MUNI.

Univerzitní knihovny poskytují naskenovanou zakoupenou studijní literaturu ke studiu na obrazovce (bez možnosti stahování a dalšího šíření) – elektronickou analogii prezenční výpůjčky čili e-prezenčku.

Aktuálně obsahuje přes 13 000 titulů studijní literatury z knihoven MUNI. Od 1. 4. 2020 jsme zjednodušili připojování k e-prezenčce. Nově již není třeba připojovat se do sítě MUNI přes VPN ani připojování ke vzdálené ploše, ale je možný přímý přístup z katalogu.

Fondy Národní knihovny ČR online

Národní knihovna České republiky po domluvě s kolektivním správcem autorských práv DILIA od 17. 3. 2020 zpřístupnil až 206 000 titulů monografií a periodik.

Dočasný online přístup je pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky VŠ umožněn do 17. 5. 2020.

Týká se to i děl, která jsou momentálně chráněna autorským zákonem. Knihy nebude možné stahovat, ani tisknout. Přístup slouží pouze pro online studium.

Bookport

Vydavatelství Grada zpřístupnilo od 18. 3. 2020 bezplatně pro MUNI službu Bookport. Ta nabízí tisíce odborných i beletristických e-knih od desítky českých vydavatelů. Bližší informace a pokyny k přístupu najdete na Portálu EIZ.

Bezplatný přístup pro MUNI skončil 30. 4. 2020. Od 1. května mají přístup již jen studenti a zaměstnanci fakult FSS MU a ESF MU, které si předplatily přístup do Bookportu do konce roku 2020.

Národní digitální knihovna DNNT (Díla nedostupná na trhu)

V návaznosti na ukončený přístupu k Národní digitální knihovně pro studenty VŠ (Kramerius-VŠ) umožnila Národní knihovna ČR vysokým školám (po podepsání smlouvy) přístup do Národní digitální knihovny DNNT (Díla nedostupná na trhu). Přihlášení je přes eduID.

Zpřístupněny jsou zde plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. Tyto dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupné na trhu. Po kliknutí na tlačítko Procházet knihovnu je potřeba v bočním menu Dostupnost zakliknout Díla nedostupná na trhu.

Aplikace NDK-DNNT zároveň obsahuje i plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.), které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako veřejná. Pokud máte zájem prohlížet díla nechráněná autorským zákonem, zaklikněte v bočním menu Dostupnost hodnotu Pouze veřejné.

Podrobnější informace o NDK-DNNT naleznete na stránkách Národní knihovny ČR.

Zahraniční zdroje
E-prezenčka: studijní literatura knihoven MUNI online

Aktuální informace

Vzdálený přístup k e-prezenčce s velkou pravděpodobností skončí spolu s krizovým stavem v ČR, tudíž od 18. 5. nebude zřejmě již vzdálený přístup k e-prezenčce možný. K tomuto datu se zároveň připravuje alespoň částečné a postupné otevírání knihoven MUNI.

Univerzitní knihovny poskytují naskenovanou zakoupenou studijní literaturu ke studiu na obrazovce (bez možnosti stahování a dalšího šíření) – elektronickou analogii prezenční výpůjčky čili e-prezenčku.

Aktuálně obsahuje přes 13 000 titulů studijní literatury z knihoven MUNI. Od 1. 4. 2020 jsme zjednodušili připojování k e-prezenčce. Nově již není třeba připojovat se do sítě MUNI přes VPN ani připojování ke vzdálené ploše, ale je možný přímý přístup z katalogu.

e-Učebnice od Elsevieru zdarma

Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo na platformě Science Direct po dobu 60 dní (do 24. 5. 2020) bezplatně všechny své učebnice. Jde o téměř 260 monografií z oborů přírodní vědy, informatiky, medicíny a psychologie vydaných během posledních 20 let. Na Portálu EIZ-MU najdete seznam učebnic a přístupové informace.

Učebnice pro studenty MUNI z Cambridge University (prodlouženo do 30. 6. 2020)
Vydavatelství Cambridge University Press zpřístupnilo do 30. června 2020 pro MUNI všechny své učebnice (aktuálně 775 titulů) a dále kolekce Cambridge Companions (přehledy o spisovatelích, umělcích a nejrůznějších tématech od předních expertu v oboru), Histories (350 svazků z oblasti historie) a Elements (přehledové texty o výzkumu z různých oblastí od vědy až po umění). Seznamy knih a přístupové údaje najdete na Portálu EIZ-MU.
33 tisíc e-knih z Oxfordské univerzity (prodlouženo do 30. 6. 2020)
Oxfordská univerzita poskytla MUNI bezplatný přístup do cca 33 000 e-knih v rámci čtyř kolekcí:
  • Oxford Scholarship Online + University Press Scholarship Online
  • Oxford Clinical Psychology
  • Oxford Medicine Online
  • Oxford Reference
Podrobnější informace, seznamy knih a přístupové údaje jsou v Portálu EIZ-MU.
Rozsáhlá sbírka e-knih od JSTOR

Organizace JSTOR a s ní spolupracující vydavatelé umožnili až do 30. 6. 2020 bezplatný přístup do kolekce JSTOR-ebooks na podporu samostudia studentů. Kolekce zahrnuje na 37 tisíc knih z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd od více než 60 akademických vydavatelů.

Online kurzy IEEE pro studenty informatiky

Společnost IEEE otevřela pro MUNI bezplatný přístup k 500 online kurzům z oblasti computing and engineering. Přehled všech kurzů a další informace jsou na Portálu EIZ-MU.

125 tisíc e-knih od Taylor & Francis (prodlouženo do 30. 6. 2020)
Do 30. 6. 2020 získali uživatelé MUNI bezplatný přístup do rozsáhlé kolekce 125 tisíc e-knih od předního světového vydavatele vědecké a odborné literatury Taylor & Francis. Kolekce obsahuje knihy ze všech oborů jak z oblasti humanitních a společenských věd, tak z oblasti přírodních věd, technologií a medicíny. Více informací a přístupové údaje najdete na Portálu EIZ.
Učebnice od Springer Nature

Na podporu samostudia a vzdělávání vysokoškolských studentů v době koronavirové epidemie poskytlo vydavatelství Springer Nature nejméně do konce července volný přístup k více než 500 klíčových učebnic na platformě SpringerLink. Další informace najdete přehledně na Portálu EIZ-MU.

E-knihy od De Gruyter a dalších prestižních akademických vydavatelství
Na podporu samostudia studentů otevřelo přední akademické vydavatelství De Gryuter pro MUNI do 30. 6. 2020 rozsáhlou kolekci více než 75 tisíc e-knih ze všech oborů nejen od de Gryuter, ale i dalších téměř 40 prestižních akademických vydavatelství (Harvard Univ Press, Cornel Univ Press, Princeton Univ Press, New York Univ Press, Yale Univ Press, Columbia Univ Press a dalších). Více informací na Portálu EIZ-MU.
Bez popisku
Aktuality z knihoven MUNI

Sledujte podrobnější informace na webových stránkách knihoven. Vybíráme některé zajímavosti:

Knihovny MUNI připravují otevření

Knihovny MUNI připravují postupné otevření. Některé fakultní knihovny umožnily již koncem dubna nouzové půjčování a vracení knih „okénkem z ulice“. Od 18. května se knihovny MUNI otevřou v omezené míře a od 1. června se připravuje plnější otevření při respektování protiepidemických doporučení a specifik fakult stanovených děkany. Sledujte webové stránky jednotlivých fakultních knihoven.

Prodloužená výpůjční doba

Všem knihám vypůjčeným před karanténou byla automaticky prodloužena výpůjční doba do 20. 5. 2020. V případě delšího pokračování karantény bude termín pro vrácení knih opět paušálně prodloužen. Konkrétní datum můžete zkontrolovat po přihlášení v katalog.muni.cz.

Individuální vzdálené konzultace

Většina knihoven MUNI nabízí svým uživatelům možnost vzdálených konzultací na e-mailu knihovny (pomoc s dohledáváním potřebné literatury, při využívání EIZ apod.).

Služba pro přítomné akademiky

Ačkoliv jsou knihovny uzavřeny, většina z nich má zajištěnu službu (obvykle v dopoledních hodinách), která poskytuje dohodnutým bezpečným způsobem základní (nezbytnou) obsluhu akademikům nacházejícím se na pracovišti.

Skenování knih na přání

Řada fakultních knihoven nabízí svým uživatelům nově službu skenování knih (zejména studijní literatury) a jejich následné vzdálené zpřístupnění prostřednictvím e-prezenčky – viz příklad na ESF nebo na KUK. Bližší informace nebo kontakt k dotázání najdete na webových stránkách knihoven MUNI.

Krátké zprávy
  • Od 1. 4. 2020 mohou studenti MUNI přistupovat do e-prezenčky přímo
  • Moravská zemská knihovna v Brně zpřístupnila studentům VŠ zrcadlo Národní digitální knihovny (naskenovaná bohemika 18.–21. století) na adrese kramerius-vs.mzk.cz, aby rozložila zátěž serveru v Národní knihovně.
  • Městská knihovna v Praze nabízí zdarma a bez registrace volně k dispozici e-knihy (více než 1800 titulů české i světové klasiky prózy, dramat i poezie).
  • #Knihovnyprotiviru: V reakci na poptávku po elektronických zdrojích dostupných na dálku spustila Moravská zemská knihovna webového průvodce #Knihovnyprotiviru (protiviru.knihovny.cz), který má usnadnit hledání i výběr informací.
Další užitečné odkazy

Vzdálený přístup na váš univerzitní PC profil

Snažíme se také zpřístupnit i soubory na profilu, ke kterému se připojujete ve studovnách, knihovnách a vybraných učebnách na počítačích. Žádáme o shovívavost a informování na it@muni.cz v případě, že budete mít potíže.

Pro přístup k datům na profilu je potřeba být připojený v univerzitní síti. S tím vám pomůže VPN připojení.

Jak se dostat ke svým souborům na profilu? (Windows)

1. Otevřete v průzkumníku Tento počítač a klikněte na možnost Připojit síťovou jednotku.

2. Do pole Složka zkopírujte \\profiles.ucn.muni.cz\profiles\UCO (napište vaše UČO), zaklikněte možnost Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů a klikněte na Dokončit.

3. Zadejte přihlašovací údaje UCN\uco (vaše UČO) a sekundární heslo.

V některých případech bude také potřeba kliknout na Další možnosti a zvolit Použít jiný účet.

4. Hotovo, dostali jste se ke svým souborům. :)

Jak se dostat ke svým souborům na profilu? (macOS)

1. Otevřete průzkumník (Finder), následně klikněte na možnost Otevřít a vyberte Připojit k serveru...

2.Do pole zkopírujte smb://profiles.ucn.muni.cz/profiles/UCO (zadejte své UČO).

3. Klikněte na Připojit.

4. Zadejte UCN\vaše UČO a použijte sekundární heslo, následně klikněte na Připojit.

4. Hotovo, dostali jste se ke svým souborům. :)

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.