E-prezenčka: dočasný přístup z domova

E-prezenčka je služba pro prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MU na obrazovce počítače, bez možnosti jejího stahování a ukládání.
Služba E-prezenčka je dostupná pouze z univerzitní sítě aktuálním studentům a zaměstnancům MU. V současnosti obsahuje na 13 000 titulů studijní literatury z knihoven MUNI.
E-prezenčka umožňuje pouze prohlížení stránek vybraných knih na obrazovce, žádné další funkce (rezervace, půjčování apod.) neumožňuje.

Návod k připojení
Windows

0
Pokud ke službě přistupujete vzdáleně, musíte se nejdřív připojit do univerzitní sítě přes VPN. Pro přístup k e-prezenčkám z univerzitní sítě přeskočte připojování přes VPN a postupujte dle návodu níže.

1
Pro připojení k terminálovému serveru použijte funkci Připojení ke vzdálené ploše/Remote Desktop Connection ve vašem počítači.

Typicky je dostupná přes nabídku Start ve složce Příslušenství Windows/Windows accessories.

2
Do pole Počítač zadejte adresu terminálového serveru kic.ucn.muni.cz a následně klikněte na tlačítko Připojit

3
Pokud se objeví okno s přednastaveným přihlašovacím jménem, zvolte Další možnosti a následně Použít jiný účet. V opačném případě pokračujte k bodu 4.

4
Objeví se přihlašovací dialog, jako uživatelské jméno zadejte UCN\vaše_UČO a jako heslo použijte vaše sekundární heslo.

Podle verze klienta Připojení ke vzdálené ploše může dojít také k připojení k přihlašovací ploše přímo na straně serveru, kde zadejte stejné přihlašovací údaje uvedené výše.

5
Po odsouhlasení podmínek používání služby se dostanete na úvodní stránku katalogu a můžete vyhledávat.

V případě problémů kontaktujte it@muni.cz.

macOS

0
Pokud ke službě přistupujete vzdáleně, musíte se nejdřív připojit do univerzitní sítě přes VPN. Pro přístup k e-prezenčkám z univerzitní sítě přeskočte připojování přes VPN a postupujte dle návodu níže.

Pro přístup z macOS je zapotřebí mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Remote Desktop 10.

1
Pro připojení k terminálovému serveru nainstalujte aplikaci Microsoft Remote Desktop do vašeho počítače.

2
Otevřete aplikaci Microsoft Remote Desktop 10, potvrďte přístup aplikace ke kameře a mikrofonu a zvolte v aplikaci tlačítko Add PC

3
Do pole PC name zadejte adresu terminálového serveru kic.ucn.muni.cz a následně klikněte na tlačítko Add.

4
Vytvoří se odkaz na připojení pro vzdálené PC, jak je vidět na obrázku. Klikněte na vytvořené připojení a pokračujte na bod č. 5.

5
Objeví se přihlašovací dialog, jako username zadejte UCN\vaše_UČO a jako password použijte vaše sekundární heslo.

6
Po odsouhlasení podmínek používání služby se dostanete na úvodní stránku katalogu a můžete vyhledávat.

V případě problémů kontaktujte it@muni.cz.

Linux

Pokud ke službě přistupujete vzdáleně, musíte se nejdřív připojit do univerzitní sítě přes VPN. Pro přístup k e-prezenčkám z univerzitní sítě přeskočte připojování přes VPN a postupujte dle návodu níže.

Pro přístup z Linuxu je zapotřebí mít nainstalovanou aplikaci FreeRDP.

Pak stačí z příkazové řádky zadat:

xfreerdp /u:UCN\\XXXX /v:kic.ucn.muni.cz /w:1500 /h:800

Namísto XXXX zadejte své UČO. Hodnoty w a h určují rozlišení okna.

Pro Linux existuje i řada dalších remote desktop klientů, včetně grafických,
např. KRDC (KDERemoteDesktop).

V případě problémů kontaktujte it@muni.cz.

Přístup k e-prezenčkám

1
Nacházíte se na úvodní obrazovce pro vyhledávání e-prezenček. Množinu všech už vyhledaných e-prezenček v katalogu MU můžete dále filtrovat podle vašich potřeb.

2
E-prezenčky je možné řadit podle autora, názvu a podle data.

3
Pomocí faset na pravé straně je možno filtrovat e-prezenčky podle knihovny, typu dokumentu, autora, jazyka, doporučeného tématu, žánru, období, oblasti a roku vydání.

4
V okně základního vyhledávání můžete upřesňovat svůj dotaz a dále filtrovat e-prezenčky podle autora, názvu, tématu nebo hledání ze všech polí.

5
Klikněte na požadovaný dokument.

6
Po otevření základního záznamu klikněte na červeně zvýrazněný link E-prezenčka.

7
Budete vyzváni k přihlášení svým UČO a sekundárním heslem.

8
Po přihlášení můžete prohlížet požadovaný dokument. Pohybujete se šipkami dopředu i dozadu, můžete napsat číslo stránky. Pro návrat k úvodní stránce vyhledávání e-prezenček použijte link Zpět do katalogu, nebo E-prezenčka.

9
Vzdálený přístup ukončíte kliknutím na křížek.

V případě problémů kontaktujte eiz@muni.cz.