Cestovní PC profil na MU


Cestovní profil zajišťuje přenos nastavení, souborů na ploše a ve vybraných složkách uživatelského profilu (Dokumenty, atd.) napříč PC v univerzitních studovnách.

Jak se přihlásit?

  • Pro přihlášení ke studentskému PC účtu použijte své UČO a sekundární heslo.
  • Pokud máte problém s načítáním studentského PC účtu, odhlaste se a znovu přihlaste.
  • V případě dalších potíží kontaktujte IT ServiceDesk

Jaké soubory se mezi PC synchronizují?

Při přihlášení mezi počítači se vám automaticky synchronizuje Plocha, složka Dokumenty Kontakty. Veškerá nastavení a data uložená v profilu univerzita nijak negarantuje. Doporučujeme pro ukládání souborů využít služby OneDrive pro firmy.

Životní cyklus

Každý student nebo zaměstnanec má vytvořený svůj cestovní profil do půl dne od zápisu, respektive podpisu smlouvy a vytvoření UČO. V ojedinělých případech, například při zápisu, se může doba prodloužit v závislosti na vytvoření UČO v IS.

K deaktivaci profilu dochází při přerušení studia nebo při ukončení vztahu k MU. Deaktivace profilu probíhá rovněž ve stejném časovém úseku. Doporučujeme před ukončením vztahu k MU svá data zálohovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.