Uzavřené knihovny vás nezastaví

V době karantény jsou pro studenty a zaměstnance uzavřeny studovny a knihovny, fakulty a další univerzitní budovy. Když však nemůžete do knihovny, může knihovna za vámi domů. 

Využít totiž můžete elektronické zdroje, e-prezenčku, otevřené fondy Národní knihovny ČR a další možnosti online přístupu k informacím, které poskytuje (nejen) naše univerzita. Co všechno je vám k dispozici?

Elektronické informační zdroje MUNI

Elektronické informační zdroje MUNI je online databáze vědeckých článků a dalších materiálů (časopisy, sborníky konferencí, e-knihy, encyklopedie atd.), ke kterým máte na univerzitě přístup zdarma.

Jsou však přístupné jen z univerzitní sítě. Jak na to? Pomocí VPN se můžete do sítě vzdáleně přihlásit odkudkoliv na světě. Stačí zadat jen UČO a sekundární heslo. Pro případnou pomoc s nefunkčním vzdáleným přístupem se obracejte prosím na eiz@muni.cz.

Vyhledávání Discovery

Pro efektivní vyhledávání (jedním dotazem z jednoho místa) ve všech elektronických zdrojích, knihovním katalogu MUNI, e-archivu diplomových prací a dalších odborných informačních zdrojích využijte službu discovery.muni.cz.

U vyhledaných výsledků můžete pomocí odkazu „Fulltext Finder“ dohledat, zda k danému dokumentu existuje na MUNI dostupný elektronický text. Službu může k vyhledávání použít kdokoliv, pro plnohodnotné využití (např. pro přístup k plnému e-textu dostupnému na univerzitě) je třeba se autentizovat jako uživatel univerzity pomocí vašeho UČO a sekundárního hesla (odkaz „Přihlásit se“ v horní liště obrazovky).

 

E-prezenčka: studijní literatura knihoven MUNI online

Univerzitní knihovny poskytují naskenovanou zakoupenou studijní literaturu ke studiu na obrazovce (bez možnosti stahování a dalšího šíření) – elektronickou analogii prezenční výpůjčky, čili e-prezenčku.

Aktuálně obsahuje na 13 000 titulů studijní literatury z knihoven MUNI. Vzdálený přístup k e-prezenčce je možný prostřednictvím knihovního katalogu MUNI, ke kterému je nutné se připojit. Nejdříve je však potřeba se připojit do univerzitní sítě přes VPN.

Fondy Národní knihovny ČR online

Národní knihovna České republiky po domluvě s kolektivním správcem autorských práv DILIA od 17. 3. 2020 zpřístupní až 206 000 titulů monografií a periodik.

Fondy budou otevřeny pro studenty a pedagogy veřejných i soukromých vysokých škol skrze aplikaci Kramerius.

Týká se to i děl, která jsou momentálně chráněna autorským zákonem. Knihy nebude možné stahovat, ani tisknout. Přístup slouží pouze pro online studium.

Bookport

Vydavatelství Grada zpřístupnilo od 18. 3. 2020 bezplatně pro MUNI službu Bookport. Ta nabízí tisíce odborných i beletristických e-knih od desítky českých vydavatelů. Bližší informace a pokyny k přístupu najdete na Portálu EIZ.

e-Učebnice od Elsevieru zdarma

Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo na platformě Science Direct po dobu 60 dní (do 24. 5. 2020) bezplatně všechny své učebnice. Jde o téměř 260 monografií z oborů přírodní vědy, informatiky, medicíny a psychologie vydaných během posledních 20 let. Na Portálu EIZ-MU najdete seznam učebnic a přístupové informace.

Učebnice pro studenty MUNI z Cambridge University

Vydavatelství Cambridge University Press zpřístupnilo do 31. května 2020 pro MUNI všechny své učebnice (aktuálně 775 titulů) a dále kolekce Cambridge Companions (přehledy o spisovatelích, umělcích a nejrůznějších tématech od předních expertu v oboru), Histories (350 svazků z oblasti historie) a Elements (přehledové texty o výzkumu z různých oblastí od vědy až po umění). Seznamy knih a přístupové údaje najdete na Portálu EIZ-MU.

33 tisíc e-knih z Oxfordské univerzity

Oxfordská univerzita poskytla MUNI bezplatný přístup do cca 33 000 e-knih v rámci čtyř kolekcí:
  • Oxford Scholarship Online + University Press Scholarship Online
  • Oxford Clinical Psychology
  • Oxford Medicine Online
  • Oxford Reference
Podrobnější informace, seznamy knih a přístupové údaje jsou v Portálu EIZ-MU.

Rozsáhlá sbírka e-knih od JSTOR

Organizace JSTOR a s ní spolupracující vydavatelé umožnili až do 30. 6. 2020 bezplatný přístup do kolekce JSTOR-ebooks na podporu samostudia studentů. Kolekce zahrnuje na 37 tisíc knih z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd od více než 60 akademických vydavatelů.

Aktuality z knihoven MUNI

V současnosti jsou všechny univerzitní knihovny uživatelům fyzicky nepřístupné. Některé z nich však nabízejí vzdálené služby uživatelům. Informace o nich jsou dostupné na webových stránkách knihoven. Vybíráme některé zajímavosti:

Prodloužená výpůjční doba

Všem knihám vypůjčeným před karanténou byla automaticky prodloužena výpůjční doba do 15. 4. 2020. V případě delšího pokračování karantény bude termín pro vrácení knih opět paušálně prodloužen. Konkrétní datum můžete zkontrolovat po přihlášení v katalog.muni.cz.

Individuální vzdálené konzultace:

Většina knihoven MUNI nabízí svým uživatelům možnost vzdálených konzultací na e-mailu knihovny (pomoc s dohledáváním potřebné literatury, při využívání EIZ apod.).

Služba pro přítomné akademiky

Ačkoliv jsou knihovny uzavřeny, většina z nich má zajištěnu službu (obvykle v dopoledních hodinách), která poskytuje dohodnutým bezpečným způsobem základní (nezbytnou) obsluhu akademikům nacházejícím se na pracovišti.

Skenování knih na přání

Řada fakultních knihoven nabízí svým uživatelům nově službu skenování knih (zejména studijní literatury) a jejich následné vzdálené zpřístupnění prostřednictvím e-prezenčky – viz příklad na ESF nebo na KUK. Bližší informace nebo kontakt k dotázání najdete na webových stránkách knihoven MUNI.

Krátké zprávy

  • Moravská zemská knihovna v Brně zpřístupnila studentům VŠ zrcadlo Národní digitální knihovny (naskenovaná bohemika 18.–21. století) na adrese kramerius-vs.mzk.cz, aby rozložila zátěž serveru v Národní knihovně.
  • Městská knihovna v Praze nabízí zdarma a bez registrace volně k dispozici e-knihy (více než 1800 titulů české i světové klasiky prózy, dramat i poezie).
  • #Knihovnyprotiviru: V reakci na poptávku po elektronických zdrojích dostupných na dálku spustila Moravská zemská knihovna webového průvodce #Knihovnyprotiviru (protiviru.knihovny.cz), který má usnadnit hledání i výběr informací.

Další užitečné odkazy

Vzdálený přístup na váš univerzitní PC profil

Snažíme se také zpřístupnit i soubory na profilu, ke kterému se připojujete ve studovnách, knihovnách a vybraných učebnách na počítačích. Žádáme o shovívavost a informování na it@muni.cz v případě, že budete mít potíže.

Pro přístup k datům na profilu je potřeba být připojený v univerzitní síti. S tím vám pomůže VPN připojení.

Jak se dostat ke svým souborům na profilu? (Windows)

1. Otevřete v průzkumníku Tento počítač a klikněte na možnost Připojit síťovou jednotku.

2. Do pole Složka zkopírujte \\profiles.ucn.muni.cz\profiles\UCO (napište vaše UČO), zaklikněte možnost Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů a klikněte na Dokončit.

3. Zadejte přihlašovací údaje UCN\uco (vaše UČO) a sekundární heslo.

V některých případech bude také potřeba kliknout na Další možnosti a zvolit Použít jiný účet.

4. Hotovo, dostali jste se ke svým souborům. :)

Jak se dostat ke svým souborům na profilu? (macOS)

1. Otevřete průzkumník (Finder), následně klikněte na možnost Otevřít a vyberte Připojit k serveru...

2.Do pole zkopírujte smb://profiles.ucn.muni.cz/profiles/UCO (zadejte své UČO).

3. Klikněte na Připojit.

4. Zadejte UCN\vaše UČO a použijte sekundární heslo, následně klikněte na Připojit.

4. Hotovo, dostali jste se ke svým souborům. :)