Pedagog Jiří Valdhans: Byla by škoda po návratu do seminárních místností opustit online technologie

Ačkoli živou výuku přímo v posluchárnách je těžké nahradit, najdou se mezi pedagogy tací, kteří by naopak zapojení digitálních nástrojů a aplikací, jako je například MS Teams, ve svých lekcích zanechali i po návratu „k normálu“. Jedním z nich je i Jiří Valdhans, docent z katedry mezinárodního a evropského práva z PrF, který se podělil o svůj pohled na využití online technologií ve výuce.

21. 4. 2021 Filip Opálka

Využíval jste online technologie ve své výuce už dříve? Jaké bylo vaše první setkání s online technologiemi?

Používání ISu a osnov bylo považováno za standard i před covidem, přišlo mi to však málo. Přiznám se ale, že jsem sám neměl pořádnou představu, co vše lze ve výuce digitalizovat a jakým způsobem. Zároveň jsem vnímal to, že nechci učit stejně jako před 20 lety.

Při mém studiu na přelomu milénia jsme byli tři nebo čtyři v ročníku, co jsme měli notebook. Před covidem mělo notebook nebo tablet 90–100 % studentů v semináři. Mám rád moderní technologie a začal jsem přemýšlet, jak toho využít a jak výuku přiblížit studentům.

Kamarádka z Microsoftu mi ukázala video z univerzity v Austrálii, co vše umožňuje MS Teams a další aplikace. Technologie mě nadchly a začali jsme řešit, jak je využít ve výuce i u nás. Spolu s ÚVT jsme pro jarní semestr 2020 vymysleli pilotní projekt využití MS Teams v seminářích. Kvůli covidu se však stal projekt zbytečný, protože MS Teams najednou používali skoro všichni.

Setkal jste se u svých kolegů s problémy s používáním IT technologií ve výuce? Či dokonce s nechutí je požívat?

Ano, setkal, dokonce u lidí z mé generace. Na streamování výuky to třeba byla reakce, že pedagog přece není zvědavý na to, aby přednášel přes kameru studentům, kteří leží v posteli, mají na kolenou počítač a popíjejí u toho pivo. Za sebe říkám, že pokud se mého semináře zúčastní student v posteli, s notebookem a pivkem (a bude i připraven), považuji to za svůj úspěch, nikoliv prohru.

O pár týdnů později, když se během semináře na jedné z kamer objevil student v posteli, na kolenou s notebookem, v ruce pití a vedle cigárko, musel jsem se hodně přemáhat, abych se nezačal smát (ne studentovi). Povídající si papoušci, kočky užívající si mazlení s páníčkem nebo blikající červené rohy jsou spíš příjemným zpestřením než nějakým rušením.


„Jako pedagogové se musíme přiblížit studentům a využít mechanismy komunikace, které jim jsou blízké. A nám umožní předat ty informace, které chceme.“


Při jednom školení na MS Teams zase padla poznámka, že školení je sice super, ale snad už jej brzy nebudeme potřebovat. Já naopak doufám, že hodně z využívání online technologií ve výuce setrvá. Několik let se diskutuje o streamování a nahrávání přednášek – názory jsou opět spíše negativní. Mně to nevadí, navíc studenti si nás během přednášek nahrávají tak či tak.

Jít tedy studentům vstříc, nebo jim vnutit vlastní řešení?

Každý vyučující má svůj názor, já si myslím, že pedagogický proces musí „jít s dobou“. Digitalizace se tlačí do každého aspektu našich životů. Máme přesvědčovat studenty, že zrovna na vysoké škole to bude jinak, že budou číst papírové knížky a vypisovat si ručně poznámky? Budeme se tím jen dál a dál studentům vzdalovat.

Co považujete za hlavní výhody zapojení online nástrojů do výuky?

MS Teams mi teď nahrazuje učebnu, přes kameru přednáším i vyučuji semináře. Zároveň je to další komunikační kanál, který opravdu umožňuje online interakci se studenty. V diskuzních vláknech se dají probrat věci, které se na seminář nevejdou nebo které je potřeba dovysvětlit.

Když jste se studenty v učebně, je stále patrný někdy až zbytečný respekt z pedagoga, určitá nechuť nebo obava ve větší míře diskutovat. Jako výhodu vnímám, že v online prostředí rezervovanost ze strany studentů padá a oni mají větší chuť ptát se a diskutovat.

Můj celkový dojem z online výuky je veskrze pozitivní. Své přednášky nahrávám a záznam mají studenti následně k dispozici. Na naší fakultě pracujeme s vědomostmi a texty, takže výuka je dle mého opravdu dobře přenositelná do online prostředí. Chce to ale vybavení. Jen notebook nebo počítač s jedním monitorem stačí pro přednášku. Ale u semináře už je potřeba externí monitor a ideálně ještě tablet nebo plocha na psaní místo tabule plus slušná kamera a mikrofon.

Jaký máte názor na zapojení online nástrojů a aplikací ve výuce i po návratu studentů do aul a přednáškových místností?

Bude obrovská škoda, pokud opustíme online technologie, co jsme nyní začali využívat. Jsem rozhodně pro, abychom přednášky streamovali v MS Teams, nahrávali je a studenti je měli k dispozici. Stejně tak počítám s dalším využitím MS Teams pro seminární výuku – už to nebude nezbytná náhrada učebny, ale vše ostatní, co používáme nyní, může zůstat.

Dovedu si představit streamování seminářů, kombinaci pedagoga a části studentů v učebně a části studentů online – a to hovořím o prezenčním studiu. Ještě větší příležitost vidím v online výuce u kombinovaného studia. Navíc IT technologie mohou výrazně usnadnit mezinárodní spolupráci, ať už při realizaci výzkumných projektů, tak u různých letních škol či obdobných intenzivních kurzů.

Jak co nejlépe zapojit studenty do interakce mezi vámi při online výuce?

Tady se mnou možná nebude mnoho kolegů či studentů souhlasit – v povinných předmětech je to podle mě primárně student, kdo má vědět, proč vlastně studuje a má se chtít do výuky zapojit. Při přednášce jsem to já, kdo má studenta zaujmout, vtáhnout jej tématem a otázkami. Ale během semináře vidím svou roli v moderování diskuze připravených studentů.

Na univerzitě se diskutuje, jestli student má mít během online výuky zapnutou kameru. Během přednášek je to zbytečné – tam má pedagog „zabavit“ studenty. Ale během seminářů mně osobně přijde zvláštní dívat se 100 minut do obdélníků s iniciály. Vnímám situace, kdy má student např. špatné připojení apod., vždy jsme je byli schopni vyřešit. Ale zrovna kamery jsou věc, kdy i studenti by měli výuku vnímat jako oboustranný proces. Protože u nás se přece zapnutí kamery očekává...


„​Při přednášce jsem to já, kdo má studenta zaujmout, vtáhnout jej tématem a otázkami. Ale během semináře vidím svou roli v moderování diskuze připravených studentů.“


Podělil byste se o tipy ohledně MS Teams a jak s ním pracujete? Jaké další aplikace využíváte?

Povinné předměty na naší fakultě absolvuje cca 450–500 studentů. Seminární skupiny jsou nastaveny na cca 20 studentů, takže odučím několik stejných seminářů, proto vytvářím jeden tým pro studenty všech mých seminárních skupin. Jednotlivé kanály potom kopírují témata seminářů. Pro jeden seminář využívám zhruba 3 kanály – v jednom mají studenti zadání pro daný seminář (kanály 1. seminář – téma xy). Teoretické otázky ze zadání potom ještě překopíruji jako samostatné příspěvky do tohoto kanálu, takže kterýkoliv student se potom může k čemukoliv ze semináře vrátit, napsat svoje řešení – a jak já, tak případně i další studenti reagujeme.

Do samostatného kanálu překopíruji zadání příkladů a otázky k nim (kanál 1. seminář – příklady). Do dalších kanálů ještě umísťujeme vzorové zadání klauzury pro zkoušku (Cvičná klauzura 1 atd.). Smyslem vytvoření jednoho týmu pro studenty všech mých seminárních skupin je to, aby na otázky mohli reagovat a sdílet poznatky všichni studenti, nikoliv pouze studenti v rámci jedné seminární skupiny. Pokud vím, tak následně toto studenti využívají i během přípravy na zkoušku.

Jiné aplikace od Microsoftu zatím příliš nevyužívám, ale plánujeme s kolegy od příštího semestru další „posun“, takže výraznější využití OneNote a dalších aplikací máme v plánu.

doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Absolvent magisterského oboru Právo a právní věda a doktorského oboru Teoretické právní vědy, momentálně působící na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty. Je autorem mnoha odborných publikací a učebnic a specialistou na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.