OriginPro

Přírodovědecká fakulta MU pořídila akademickým pracovníkům licence k SW OriginPro. Aplikace je dostupná pro všechny akademické pracovníky PřF a případné studenty, kteří pod ně spadají. Program slouží k matematickým analýzám rozsáhlých souborů dat a jejich perfektnímu grafickému zobrazení v podobě grafů mnoha typů, např. je možné vytvářet vektorové, ternární, vrstevnicové grafy a samozřejmě mnoho dalších.

Jak službu používat

Instalační media vč. návodu najdete v INETu. Pro instalaci a spuštění aplikace je nezbytná konektivita v rámci MUNI sítě. Program lze využívat i např. na notebooku za použití VPN.

Pokud nemáte přístup k instalačním mediím, kontaktujte vašeho nadřízeného, případně vašeho pedagogického zástupce.

PřF vlastní 500 seat network licencí. Tzn. program může současně využívat až 500 uživatelů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.