FF Digitalizace na FF MU


Časté otázky

Pro koho je služba určena?

Služba je nabízena zaměstnancům a doktorským studentům Masarykovy univerzity, akademickým pracovištím (např. archivy, muzea) i firemním subjektům.

Co zjistit před objednávkou?

Nejdůležitější informace pro domluvu jsou:

  • počet knih
  • jejich formát (skenujeme max. do formátu A3)
  • celkový počet stran (včetně úvodních stran a příloh)
  • upřednostňovanou variantu digitalizace
  • platí pro MU: zakázku a příkazce operace (odkud budou převedeny náklady na digitalizační služby).

Jak velké knihy lze skenovat?

Skenujeme knihy maximálně do velikosti formátu A3. Knihy skenujeme maximálně šetrně k vazbě knihy

Text by měl být odsazen od hřbetu knihy alespoň 0,5 cm. Proto je vhodné knihy prolistovat a namátkou změřit odsazení textu. Knihy, které mají text "nalepený" až přímo u hřbetu může být nutné rozřezat.

Jak dlouho digitalizace trvá? Za jak dlouho budu mít knihy zpět u sebe?

Skenování trvá různou dobu zejména v závislosti na stupni zpracování, který si vyberete. Při větším počtu dokumentů doporučujeme počítat se třemi týdny včetně administrativního zpracování Vaší objednávky. Pro konkrétní časový odhad k Vaší objednávce, prosím, napište na digitalizace@phil.muni.cz.

Jak mám doručit knihy ke skenování?

Po schválené objednávce je možné knihy doručit (a) osobně do kanceláře digitalizace nebo (b) poštou. U brněnských poptavatelů upřednostňujeme osobní předání knih.

Jak proběhne fakturace a placení služby?
Pro doktorské studenty a zaměstnance MU:

Na začátku procesu Vám připravíme objednávku s vypočtenou orientační cenou podle Vámi poskytnutých informací. Objednávku nám doručte s Vaším podpisem a s podpisem vedoucího pracoviště (případně příkazce operace). Po dokončení zakázky Vám připravíme rekapitulaci s výslednou cenou, která bude odečtena z rozpočtu Vaší katedry. Rekapitulace funguje také jako předávací list k vrácení fyzických publikací.

Pro další akademické instituce a externí poptavatele:

Na začátku procesu Vám připravíme cenovou nabídku s vypočtenou orientační cenou podle Vámi poskytnutých informací. Po dokončení zakázky Vám zašleme fakturu s výslednou cenou a zároveň vystavíme rekapitulaci, která funguje také jako předávací list k vrácení fyzických publikací.

Co je OCR?

OCR neboli optické rozpoznávání znaků umožňuje fulltextové vyhledávání a kopírování textu. Tuto službu si je možno objednat samostatně, případně v kombinaci s variantami skenování B až D. Při využití této možnosti jsme schopní výsledný soubor dodat i v jiném formátu než PDF, např. DOC, RTF nebo TXT.

Související služba

Digitalizace knih a dokumentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.