Interní platební systém SUPO


Systém SUPO (systém úhrad pohledávek za osobami) MU je celouniverzitní informační systém pro centrální evidenci plnění a úhrad pohledávek vybraných služeb Masarykovy univerzity.

Jaké služby jsou přes SUPO hrazeny?

  • ubytovací služby v kolejích MU
  • služby tisku a kopírování poskytované na fakultách a součástech MU
  • drobný prodej zboží a služeb včetně nápojů a potravin z nápojových a jídelních automatů
  • soukromé telefonní hovorné z pevných linek i mobilních telefonů
  • poplatky v knihovnách

Co musím splňovat pro využití služby?

  • jste aktivní osoba MU
  • máte aktivovaný SUPO účet
  • vložili jste úvodní vklad 50 Kč (nebo jste uzavřeli dohodu o poukazování části mzdy na SUPO účet)

Návody

přejít na SUPO ÚČET

Přesměruje do systému INET


Určeno pro
student, zaměstnanec

Dostupnost
online


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.