Elektronické informační zdroje


Vzdálený přístup k EIZ

K elektronickým informačním zdrojům se lze připojit pouze z počítačů zapojených v počítačové síti MU. Přístup ke zdrojům je možný také pomocí technologie vzdáleného přístupu, kdy se váš počítač odkudkoli připojí do univerzitní sítě. 

Chcete-li se k elektronickým informačním zdrojům připojit ze svého počítače a jste mimo MU, lze využít technologii vzdáleného přístupu. Připojit se lze několika způsoby, jejich popis a návody naleznete zde.

Vzdálený přístup funguje jen k celouniverzitně dostupným zdrojům. Některé fakulty (zejména PřF a LF) zpřístupňují své zdroje jen z fakultních počítačů. Potřebujete-li vzdálený přístup ke speciálním fakultním zdrojům, můžete vyzkoušet OpenVPN pro vybrané fakulty.

Zaměstnanci MU, kteří přistupují ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice Brno, si musí nastavit přístup z FNB. Zaměstnanci, kteří přistupují ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice u svaté Anny, mají doporučený přístup přes EZproxy.

Upozornění:

Vzdálený přístup k EIZ je z licenčních důvodů povolen pouze pro aktuální studenty a zaměstnance MU. Studenti s přerušeným studiem či absolventi MU nemohou vzdálený přístup využívat. Mohou však přistupovat k EIZ jako registrovaní uživatelé knihoven MU z počítačů v knihovně. 

 

Vzdálený přístup k EIZ

Přesměruje na stránku s návody


Určeno pro
student, zaměstnanec


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.