Elektronické informační zdroje

Vzdálený přístup k EIZ

K elektronickým informačním zdrojům se lze připojit pouze z počítačů zapojených v počítačové síti MU. Přístup ke zdrojům je možný také pomocí technologie vzdáleného přístupu, kdy se váš počítač odkudkoli připojí do univerzitní sítě. 

Chcete-li se k elektronickým informačním zdrojům připojit ze svého počítače a jste mimo MU, lze využít technologii vzdáleného přístupu. Připojit se lze několika způsoby, jejich popis a návody naleznete zde.

Vzdálený přístup funguje jen k celouniverzitně dostupným zdrojům. Některé fakulty (zejména PřF a LF) zpřístupňují své zdroje jen z fakultních počítačů. Potřebujete-li vzdálený přístup ke speciálním fakultním zdrojům, můžete vyzkoušet OpenVPN pro vybrané fakulty.

Zaměstnanci MU, kteří přistupují ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice Brno, si musí nastavit přístup z FNB. Zaměstnanci, kteří přistupují ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice u svaté Anny, mají doporučený přístup přes EZproxy.

Upozornění:

Vzdálený přístup k EIZ je z licenčních důvodů povolen pouze pro aktuální studenty a zaměstnance MU. Studenti s přerušeným studiem či absolventi MU nemohou vzdálený přístup využívat. Mohou však přistupovat k EIZ jako registrovaní uživatelé knihoven MU z počítačů v knihovně. 

Vzdálený přístup k EIZ

Přesměruje na stránku s návody

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.