Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce FF MU – druh inovace D

Snažíte se studenty v průběhu hodiny aktivizovat pokládáním otázek? Jak často vám na ně studenti odpoví a jak dlouho jim trvá, než se k odpovědi odhodlají? Díky využití technologií můžete během hodiny zvýšit zapojení studentů a výrazným způsobem snížit počet studentů, kteří se nepřihlásí o slovo nikdy.

Díky aplikacím jako Kahoot nebo Socrative lze studentům v průběhu hodiny zadávat různé kvízy nebo testy a zjišťovat tak, nakolik studenti porozuměli probírané látce. Výsledky můžete sledovat v reálném čase a následně je analyzovat. Díky těmto nástrojům lze zároveň studentům pokládat anonymní dotazy nebo od nich získávat zpětnou vazbu, kterou by si při hodině normálně nechali pro sebe.

Nemají všichni studenti k dispozici vlastní chytré zařízení nebo potřebnou aplikaci? Nevadí. Obraťte se na Kancelář e-learningu s žádostí o zapůjčení iPadů do prezenční výuky.

Napište nám

Druh inovace D uvádějte tehdy, když budete s technologiemi pracovat ve větší míře v prezenční výuce, např. když budou studenti při hodinách aktivně používat iPady či budete v průběhu hodiny využívat aplikaci Socrative apod. Pod projekty druhu D nespadá např. používání prezentací ve výuce nebo práce s e-learningovým kurzem v hodině.