Nový běh stipendijního programu

Do 27. května 2019 je možné podat přihlášku do nového běhu stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce.

14. 5. 2019

Kancelář e-learningu CIT FF upozorňuje, že Filozofická fakulta Masarykovy univerzity opět spouští přihlašování projektů do stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce.

Pokud pracujete s e-kurzy, připravujete pro účely výuky multimediální materiály anebo v prezenční výuce inovativně zapojujete technologie a s touto činností vám buď vypomáhá student či jste sám vyučující student, můžete se do programu přihlásit s návrhem projektu.

Přihlašování návrhů probíhá tentokrát do 27. 5. 2019. Úspěšné projekty budou podpořeny stipendiem ve výši 10 000–30 000 Kč.

Další informace, podmínky programu a jeho harmonogram naleznete na phil.muni.cz/sp.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o konzultaci se stipendijním konzultantem nás můžete kontaktovat na elf@phil.muni.cz.

Více o stipendijním programu

Více článků

Přehled všech článků