GitLab


GitLab je webový nástroj pro kompletní vývojový cyklus software. Poskytuje gitový repozitář, wiki, sledování chyb, kontinuální integraci (CI/CD), vytváření skupin a mnoho dalšího. GitLab je poskytován ve verzi Enterprise edition a mohou jej využívat všichni zaměstnanci a studenti MU.

Jak se přihlásit?

  • Pro přihlášení stačí být aktivním zaměstnancem nebo studentem MU. Přihlašuje se pak přes UČO a sekundární heslo.
  • Zánikem aktivního vztahu k univerzitě (ukončením pracovního poměru či přerušením studia)
    zaniká i přístup do Gitlabu.

Externí účty

  • V případě akademické kooperace se subjekty mimo MU je možné na
    vyžádání vytvořit účet – požadavky posílejte přes formulář

V případě problémů s dostupností služby se obraťte na IT ServiceDesk.

Další informace