Fotografování osob


Harmonogram fotografování 2023/2024

Studenti účastnící se distančních (online) zápisů mohou vkládat své externí fotografie pomocí této aplikace v INETu.

Fotografování studentů probíhá zároveň se zápisy do 1. ročníku akad. roku 2023/2024 podle níže uvedeného harmonogramu. 

  • Fotografování je bezplatné.
  • Je nutno se prokázat platným občanským průkazem nebo pasem.
  • Nemůžete-li se zúčastnit řádného termínu, přijďte prosím v dalším termínu vaší fakulty nebo v době pravidelného fotografování (St, Pá 10–11 hodin). 
  • Termíny focení studentů doktorských programů určí příslušné studijní oddělení fakulty.

Lékařská fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
magisterské
do 9. 7.
distančně v daných termínech 14. 6., 10. 7., 11. 7. UKB
bakalářské
do 9. 7.
distančně v daných termínech 10. 7., 11. 7. UKB
navazující magisterské
do 11. 7.
distančně v daných termínech 12. 7. UKB
náhradní termín
dle obnovy řízení
  červenec–srpen UKB nebo Komenského nám. 2, 139c dle individuálního objednání

Právnická fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu 
magisterské
26.–28. 6.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
bakalářské
26.–28. 6.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
navazující magisterské
26.–28. 6.

distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
náhradní termín
individuálně
       
CŽV
29. 8. a 8. 9.
prezenčně
dle pokynů studijního oddělení
29. 8. a 8. 9.
10:00–12:00
Komenského nám. 2, 139c

Přírodovědecká fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
bakalářské
22.–26. 6.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
navazující magisterské
25.–26. 6.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
náhradní termín
14. 9.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září

Fakulta informatiky

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
bakalářské
do 13. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září
navazující magisterské
do 18. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září
náhradní termín
srpen a září
  dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září

Pedagogická fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
magisterské
27. 6.–3. 7.

distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
bakalářské
27. 6.–3. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
navazující magisterské
27. 6.–3. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
náhradní termín
individuálně
       

Fakulta sportovních studií

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
bakalářské
15.–31. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září
navazující magisterské
15.–31. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září
náhradní termín
dle dohody
  dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září

Fakulta sociálních studií

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
bakalářské
22. 6.–2. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
 navazující magisterské
1.–12. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
náhradní termín
dle dohody
  dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září

Ekonomicko-správní fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
bakalářské
prezenční i kombinované
27.–29. 6.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
navazující magisterské
prezenční
27.–30. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
navazující magisterské
kombinované
28.–31. 8.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září
náhradní termín
individuálně
  dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červen–září

Filozofická fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
bakalářské
10.–12. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září
navazující magisterské
24.–30. 7.
distančně v daných termínech dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září
náhradní termín
září 2023
  dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c červenec–září

Farmaceutická fakulta

Datum zápisu Čas a forma zápisu Termín focení Místo focení Období pro vkládání fotografií do INETu
magisterské
27.–29. 6.
prezenčně
27. 6. 10:00 a 13:30
28. 6. 9:00 a 13:30
29. 6. 10:00 a 13:30
dle standardní doby provozu Komenského nám. 2, 139c
náhradní termín
individuálně
       

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.