Vzájemné hospitace v online/hybridní výuce (i v e-learningu)

Máte zájem získat zpětnou vazbu od ostatních vyučujících na svoji výuku a zároveň ji na základě hospitace ve výuce poskytnout kolegům a kolegyním? Připojte se k nám na první setkání, na kterém se dozvíte více ohledně celého procesu.

10. 10. 2022

Bez popisku

Aktivity probíhají v rámci projektu NPO MUNI 3.2.1 SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning za finanční podpory Evropské unie a MŠMT ČR a realizuje je Centrum informačních technologií FF MU. Registrační číslo projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Co je to hospitace?

Hospitace jako forma pozorování je vhodným nástrojem pro hodnocení průběhu výuky. Vyučující často nemají dostatek možností, jak získat zpětnou vazbu na svoji práci tak, aby mohli v bezpečném prostředí uvažovat o nastavení vzdělávacího procesu pro studující a také se rozvíjet profesně. Zpětná vazba může sloužit jako podpora, motivace a prevence upadnutí do stereotypů.

Co vás čeká?

  1. Řekneme si, jaké jsou cíle hospitace, jak poskytovat kvalitní zpětnou vazbu, která není ovlivněna negativními emocemi.
  2. Naplánujeme systém vzájemných hospitací.
  3. Na závěr semestru se ještě jednou sejdeme, abychom reflektovali naši zkušenost.

Celý proces účasti na hospitacích a setkáních je finančně ohodnocen, pokud máte zájem o přesné informace, můžete se obracet na sedlakova@phil.muni.cz

Datum a místo prvního setkání

pondělí 24. 10. 2022 od 16:00, C41 FF MU

provázející: PhDr. Miroslava Dvořáková z Ústavu pedagogických věd FF MU

Odkaz na přihlášení:

Přihlásit se na akci


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.