Prosíme o pomoc s testováním učebny pro hybridní výuku

5. 4. 2023

V příštím roce bude revitalizována většina učeben v budovách A, B1 a B2. V CIT právě pracujeme na projektu obnovy audiovizuální techniky (AVT). V podzimním semestru 2023 budeme testovat nové vybavení technikou a nábytkem v učebnách B2.22 a B2.23, tak abychom mohli projekt AVT před realizací vyladit podle zpětné vazby vyučujících i studujících. Hlavní změnou je lepší technické zabezpečení výuky, při níž jsou studenti v reálném čase připojeni pomocí videokonference do výuky v učebně – tento scénář bývá označován jako hybridní výuka.

Hlavní upravované položky:

  • mobilní stoly pro 2 studující;
  • mikrofonní pole – odpadá nutnost mít mikrofon, ať už ruční, nebo klopový;
  • trackovací kamery – jedna snímá pohyb vyučujícího, druhá zabírá studující, což zaručí vizuální kontakt mezi všemi účastníky výuky;
  • nové řešení promítání a psaní na tabuli – barevně odlišené plochy pro jednotlivé aktivity, více prostoru pro psaní;
  • druhý monitor na katedře pro ovládání videokonference – pro lepší přehled vyučujícího o promítané prezentaci i studujících v online prostředí;
  • tlačítka ovládající zobrazení videokonference – pro jednoduchost a jednotnost ovládání;
  • náhledový monitor pod stropem nebo na zadní stěně – určené vyučujícímu pro náhled studujících připojených online, nebo pro zobrazení prezentace.

Pokud plánujete v podzimním semestru 2023 učit hybridně (aspoň částečně), a pokud jste ochotni poskytnout nám během výuky a po jejím skončení řízenou zpětnou vazbu, prosím, přihlaste se ve formuláři: https://forms.office.com/e/bcjJYnqRQz, a to do 20. 4. 2023.

Po uzavření přihlášek vás budeme kontaktovat a dořešíme s vámi postup rezervace učeben. Před samotnou výukou vás také zaškolíme a budeme vám k dispozici jako technická podpora.

Spolupráci na testování učeben máme možnost finančně odměnit.

V případě dotazů se můžete obracet na Marii Sedlákovou.
Těšíme se na viděnou, vaše CIT FF


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.