Pozvánka na dva semináře

Kancelář e-learningu CIT FF MU připravuje v říjnu pro vyučující dva semináře, které na sebe tematicky navazují. Můžete se zúčastnit obou, nebo si vybrat pouze jeden z nich. Přihlášení najdete vždy pod anotací. Těšíme se na setkání!

20. 9. 2022

Bez popisku

Aktivity probíhají v rámci projektu NPO MUNI 3.2.1 SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning za finanční podpory Evropské unie a MŠMT ČR a realizuje je Centrum informačních technologií FF MU. Registrační číslo projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Studijní materiály v e-learningu

Pondělí 3. 10. 2022

14:00 – 17:00

Místnost:

Týmova pracovna 7 FF MU, Arne Nováka 1, budova D, D2TYM7

Lektorský tým:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., Mgr. Petra Mejzlíková, Mgr. Jan Štěpánek

Smyslem worskhopu je podívat se společně na téma tvorby studijních materiálů pro vysokoškolské studenty. Řekneme si o tom, jak si usnadnit práci při tvorbě studijních textů a jak studentům zpřístupnit studium z nich tak, aby si co nejvíce zapamatovali a uměli dál využít. Účastníci si sami zkusí upravit jednoduchý text do podoby vhodné pro efektivní studium. Součástí bude také ukázka možností vkládání studijních materiálů a s nimi souvisejících aktivizačních a zpětnovazebních prvků do IS a do LMS Moodle (ELF).

Přihlášení na akci: https://forms.office.com/r/EEuKJupZG2

Bez popisku

(Ne)plnění studijních úkolů v e-learningu

čtvrtek 13. 10. 2022, 10:00 -12:00

Místnost: C41, FF MU

Lektorka: Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.

Plnění studijních úkolů s Wandou

Setkali jste se někdy s některou z následujících událostí? Zadali jste studentům a studentkám úkol, jasně jste oznámili termín, vytvořili jste odevzdávárnu...

  1. a pak jste s překvapením zjistili, že ve stanoveném termínu úkol zpracovala pouze polovina z nich?
  2. a pak jste s překvapením zjistili, že sice odevzdali všichni, ale polovina z nich řešila v podstatě jiný úkol?
  3. a pár dní před i po termínu odevzdání chodí od studentů a studentek řada dotazů k zadání, termínu, odevzdávání?

Pokud se s těmito, a podobnými, situacemi setkáváte v různých obměnách opakovaně, přijďte sdílet své zkušenosti s ostatními vyučujícími a za doprovodu Wandy. Wanda je unikátní technika moderované skupinové reflexe, která umožňuje řešit problémy každodenní pedagogické praxe. Wanda vychází z přesvědčení, že vyučující se nejlépe učí od sebe navzájem a jejich zkušenosti jsou zdrojem nekonečné inspirace. Moderátorkou Wandy bude Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. z Centra rozvoje kompetencí.

Přihlášení na akci: https://forms.office.com/r/Yv4gqc7rx3

Bez popisku

S případnými dotazy se můžete obracet na:

Bc. Marie Sedláková
metodička pro e-learning
sedlakova@phil.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.